ปลูกผักพายน้อย สร้างรายได้ดี

0
306

ผักพายน้อยเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันอย่ างกว้างขวาง เป็นผักเคียงกับส้มตำ ลาบ น้ำตก น้ำพริกและอื่นๆอีกมากมาย เป็นพืชน้ำขนาดเล็ก ขึ้นเองได้ง่ายตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝน ในสภาพที่มีน้ำขั งหรือมีความชื้นสูงแต่ปริมาณในธรรมชาติก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ปีไหนแล้งก็จะไม่มีบริโภค จึงได้มีเกษตรกรนำเ ม ล็ ดมาปลูกเพื่อการค้า


การเตรียมแปลงและการปลูก

1.ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 1-2 ตัน/ไร่ (มากน้อยแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน)

2.ไถดะแล้วปล่อยน้ำท่วมแปลงทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน

3.ไถแปรและคราดปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอได้ระดับเดียวกัน ทำเทือกหว่าน เ ม ล็ ดพั น ธุ์
อัตรา 1ซ้อนแกง /1งาน ผสมดินทรายหว่านทั่วแปลง แล้วปล่อยน้ำท่วม ขังสูงประมาณ 5 เซนติเมตร

การบำรุงรักษา

1.รักษาระดับน้ำไว้อย่าให้แห้งจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

2.ถ้าผักพายน้อยมีอาการใบเหลือง ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ด้วยการหว่านเพิ่มลงไปในแปลงปลูก

การเก็บผลผลิต

เมื่อได้ประมาณ 40 วัน ผักพายน้อยก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหลังจากนั้น 30 วันก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วในช่วงฤดูฝนจะเก็บผลผลิตได้ต่อเ นื่ องเกือบทุกวันจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม ก็จะเริ่มออกดอกเกษตรกรควรปล่อยให้ออกดอกเพื่อเก็บไว้ทำพั น ธุ์ต่อไป

คำแนะนำ
สำหรับการปลูกนอกฤดู เกษตรกรจะเริ่มปลูกหลังเก็บเกี่ยวเ ม ล็ ดพั น ธุ์แล้ว ในการปลูกนอกฤดูนี้การเก็บผลผลิตจะได้น้อยกว่าช่วงฤดูฝนเพราะเมื่อผักพายน้อยโตเต็มที่แล้วผักจะเริ่มออกดอกแต่ราคาจะสูงกว่าฤดูฝนเกินเท่าตัว

สนใจเ ม ล็ ดผักพายน้อย
LINE ID : kentucky2527
LINE ID : 0856532739
เฟคบุค : วรินทร์ แคนชัย(โทร.0856532739)

แหล่งที่มา https://www.nanagarden.com/shop/content/23286/6248

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here