มาริสสาฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่น จำหน่ายก้อนเ ชื้ อและดอกเห็ด สร้างรายได้เดือนละหลายหมื่น

0
367

มาริสสาฟาร์ม ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ ผลิตก้อนเ ชื้ อและดอกเห็ดจำหน่าย สร้างเครือข่าย สร้างรายได้หมุนเวียน

คุณวิไลรัตน์ มั่งสมบูรณ์หรือคุณอุ๊ เจ้าของ มาริสาฟาร์มเล่าให้ฟังว่าที่นี่จะมีทั้งโรงบ่มก้อนชื้ อเห็ดซึ่งจะผลิตก้อนเ ชื้ อเห็ดหลายชนิด เช่น นางรม ภูฐาน ฮังการี เป๋าฮื้อ และมีโรงเรือนเปิดดอกเห็ดซึ่งจะเปิดดอกเฉพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นอย่ างเดียว

คุณอุ๊ก็พาเราไปดูเทคนิคการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นในโรงเปิดดอกโดยขนาดของโรงเรือนที่นี่จะย าว 20 เมตรความสูงถึงจั่ว 5 เมตร ความสูงถึงคาน 3 เมตร ชั้นวางก้อนเ ชื้ อเห็ดสูง 1.5-2 เมตร

ระห่างระหว่างชั้น 80 ซม.ถึง 1 เมตร เพื่อให้ทำงานได้สะดวกโรงเรือนหนึ่งบรรจุได้ 20,000 ก้อน ภายในโรงเรือนจะวางระบบน้ำแบบพ่นฝอยไว้ด้านบนตรงกลางระหว่างทางเดิน ซึ่งหัวพ่นฝอยจะกระจายน้ำในรัศมีประมาณ 50 ซม. ซึ่งรัศมีน้ำจะชนกันพอดี

รูปแบบโรงเรือนที่กล่าวมาจะลงทุนประมาณ 35,000 บาท รวมค่าแรงแล้ว(เป็นราคาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว)ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท เพราะวัสดุและค่าแรงแพงขึ้นคุณอุ๊บอกว่าโรงเรือนเปิดดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นต้องไม่เตี้ยจนเกินไปเพราะจะทำให้ร้อนและอับชื้นการออกดอกของเห็ดจะไม่ดีเท่าที่ควรโรงเรือนจะต้องโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยฤดูกาลที่เห็ดโคนญี่ปุ่นจะให้ผลผลิตดีจะเป็นฤดูฝนและหนาว

การเปิดดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นจะเริ่มจากดึงสำลีและกระดาษออกแล้วเขี่ยเม็ดข้าวฟางออกให้หมดภายใน 1 วัน ถ้าปริมาณก้อนเชื้อที่เปิดดอกเยอะจะเขี่ยให้หมดภายใน 2 วัน หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เพื่อให้ก้อนเห็ดปรับสภาพกับอากาศ แสง ความชื้นหรือสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ดี

ในวันแรกใช้สายย าง(ปลายสายย างสวมหัวพ่นฝอย) โชยน้ำหน้าก้อนแล้วเปิดสปริงเกลอร์ให้น้ำด้านบนนาน 1 นาที ในช่วงเช้า กลางวัน เย็น วันที่ 2-4 ทำเหมือนกัน วันที่ 5-12 หยุดรดน้ำหน้าก้อนเปิดสปริงเกลอร์อย่ างเดียวจนกว่าจะเก็บดอกหมดโดยหลังจากโชยน้ำติดต่อกัน 5-7 วัน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยจะเก็บผลผลิตทุกวันต่อเ นื่ องกันจนถึงวันที่ 12 เห็ดจะหมดรุ่น ทำการพักก้อน 15-20 วัน

แล้วจึงเริ่มมาให้น้ำใหม่เหมือนกับครั้งแรกที่กล่าวมาพอเก็บดอกเห็ดประมาณ 7 วัน เห็ดก็จะหมดรุ่นต้องพักก้อนเ ชื้ ออีก ทำเช่นนี้เป็นเรื่อยๆ ก้อนเ ชื้ อเห็ดจะสามารถเก็บดอกได้นาน 1.5 ปี ถ้าดูแลดีอาจอยู่ได้ถึง 2 ปี ถ้าในช่วงท้ายๆของปีแรกแล้วยังเก็บดอกได้ 40-50%

ก้อนเ ชื้ อนี้ก็ยังเอาไว้ได้แต่ต้องรักษาคุณภาพของดอกเอาไว้ด้วยสภาพของดอกต้องขายได้ราคา ปีแรกของการเก็บดอกเห็ดยังไม่ต้องบำรุงก้อนเพราะในก้อนมีอาหารอยู่อย่ างเพียงพอแล้วพอขึ้นปีที่สองอาหารภายในก้อนเ ชื้ อเริ่มจะน้อยลงให้เติมธาตุอาหารเสริมเข้าไปในก้อนเ ชื้ อเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดอกเห็ดออกดีขึ้น

โดยธาตุอาหารที่ใช้ ก็คือ พลายแก้ว(อาหารเห็ด)ของชมรมเกษตรปลอดสารwิ ษ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในก้อนเ ชื้ อ โดยจะให้ธาตุอาหารเดือนเว้นเดือนไม่ให้ทุกเดือน ทางฟาร์มจะเปิดดอกเห็ดสลับกันไปให้มีดอกเห็ดเก็บขายได้ตลอดทั้งปี โดยหนึ่งโรงเรือนที่บรรจุก้อนเ ชื้ อเห็ด 20,000 ก้อน

จะได้ปริมาณดอกเห็ด 180-200 กก./เดือน ถ้าเปิดดอก 2 โรงเรือนพร้อมกัน 40,000 ก้อนก็จะได้ปริมาณดอกเห็ด 350-400 กก.ต่อเดือนต่อรอบโดยปริมาณดอกเห็ดต่อก้อน(ตั้งแต่เริ่มเปิดจนเก็บดอกหมด) 2-2.5 ขีด ปริมาณของดอกอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ และฝีมือของแต่ละคน

คุณอุ๊ บอกว่าการให้น้ำในโรงเรือนเห็ดในแต่ละเดือนนั้นจะไม่เหมือนกันเพราะอุณหภูมิในแต่ละฤดูไม่เท่ากัน ในเดือน มี.ค.-เม.ย. อากาศค่อนข้างการกระตุ้นดอกเห็ดทำย าก เพราอากาศร้อนจัดขณะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในโรงเรือนสำหรับการออกดอกของเห็ดโคนญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 26-29 องศา

ดังนั้นช่วงร้อนต้องเพิ่มรอบการให้น้ำเป็น 2 ชม./ครั้ง ปริมาณน้ำที่ให้เท่าเดิมแต่บ่อยขึ้น จาก 3 รอบ เป็น 5-6 รอบต่อวัน ช่วงฝนถ้าฝนตกพรำๆ จะรดน้ำ เช้า,กลางวัน,เย็น ครั้งละ 10-20 วินาทีเท่านั้นช่วงหน้าหนาวลมหนาวจะพัดพาความชื้นในโรงเรือนไปหมดให้รดน้ำบ่อยๆ แต่ครั้งละน้อยๆ ในการให้น้ำนั้นช่วงหน้าหนาวและหน้าร้อนจะให้บ่อยๆ
ส่วนด้านการตลาดนั้นที่นี่จะมีลูกค้ามารับดอกเห็ดสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละ 300-400 กก.ต่อสัปดาห์

ที่นี่นอกจากจะเปิดดอกเองแล้วยังยังรับซื้อดอกเห็ดจากลูกฟาร์มด้วยโดยราคารับซื้อดอกเห็ดทั้งช่อจากลูกฟาร์มประกันราคาอยู่ที่ 115 บาท/กก. ขายส่งให้แม่ค้าที่ 120 บาท/กก.ถ้าแม่ค้ารายย่อยที่ซื้อปริมาณไม่มากก็ขายส่งที่ 130-140 บาท

ราคาที่กล่าวมาเป็นเห็ดคละแต่ก็เรียกว่าดอกสวยแต่ถ้าคัดเอาแต่ดอกใหญ่ได้มาตรฐานแล้วแพ็คลงถุงๆละครึ่งกิโลกรัมจะขายส่งที่ 150 บาท/กก.ขายปลีก 180 บาท/กก.โดยเห็ดที่เก็บมาแล้วจะนำมาเก็บรักษาในตู้เย็นถ้าเป็นตู้เย็นปกติจะอยู่ได้ 2-3 วัน แต่ถ้าเก็บในตู้แช่แข็งแล้วใส่น้ำแข็งที่บดละเอียดมีความเย็นที่อุณหภูมิได้ระดับก็จะเก็บรักษาอยู่ได้ 7-8 วัน ซึ่งขั้นตอนในการรักษานี้สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นเลยเช่นกัน

นอกจากจะพาไปดูเทคนิคการเปิดดอกเห็ดแล้วคุณอุ๊ยังพาเราไปดูขั้นตอนการผลิตก้อนเ ชื้ อเห็ดอีกด้วย โดยสูตรอาหารก้อนเ ชื้ อเห็ดของมาริสาฟาร์มจะใช้ uี้เลื่อยไม้ย างพารา300กก.

รำละเอียด 20 กก.กากถั่วเหลืองหรือข้าวโพดป่น 5-6 กก.ยิปซั่ม 1.5 กก.ดีเกลือ 4 ขีด ภูไมท์ 2 กก.ปูนขาว 2 กก. EM 1 ลิตร กากน้ำตาล 2 ลิตรโดยนำ EM และกากน้ำตาลผสมกันหมักใส่ถังเติมน้ำไป 20 ลิตร

เพื่อที่จะทำเป็นหัวเ ชื้ อบริสุทธิ์หมักทิ้งไว้ให้ครบ 7 วันแล้วนำมาขย ายต่อ1ลิตร ต่อน้ำ20ลิตร นำมารดเพิ่มความชื้นให้วัตถุดิบแทนการใช้น้ำเปล่า

คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันโดยใช้เครื่องโม่ปั่นจนเป็นเ นื้ อเดียวกัน เมื่อคลุกเคล้าจนเป็นเ นื้ อเดียวกันแล้วกรอกใส่ถุง จะได้ประมาณ 3,500 ก้อน จากนั้นนำไปนึ่ง 1 หนึ่งเตาจะนึ่งได้ 1,200 ก้อนใช้เวลานึ่งนาน 5.30-6 ชม.เป็นอย่ างน้อยถ้าเป็นเห็ดทั่วไปใช้เวลานึ่งเพียง 5 ชม. ก็พอแล้วหลังจากที่นึ่งเสร็จก็นำก้อนเ ชื้ อไปบ่มในโรงบ่ม

ใช้ระยะเวลาในการบ่มประมาณ2.5เดือน ในการบ่มก้อนเ ชื้ อเพื่อให้เส้นใยเดินนั้นจะต้องรดน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า 10.00 น.และ บ่าย 14.00 น.การให้น้ำในการบ่มก้อนนั้นจะให้น้ำโดนก้อนเ ชื้ อไม่ได้การรดน้ำจะรดเฉพาะผนังโรงเรือนกับพื้นโรงเรือนเท่านั้นเมื่อเส้นใยได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมการเดินของเส้นใยก็จะไม่สะดุด เมื่อเส้นใยเดินสุดก้อนแล้ว ก็สามารถนำเข้าโรงเรือนเปิดดอกได้

เห็ดโคนญี่ปุ่นนั้นตลาดถือว่ายังไปได้อีกไกลเพราะความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญในการผลิตก็คือการดูแลอย่างถูกวิธีเพื่อให้ก้อนเ ชื้ อให้ดอกที่มีคุณภาพได้ปริมาณดอกมากเก็บดอกได้นานรวมถึงการเก็บรักษาคุณภาพของดอกเห็ดด้วย

เพราะนั่นหมายถึงผลตอบแทนหรือรายได้ที่คุ้มค่านั่นเองดังนั้นผู้ที่จะเพาะเห็ดให้ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาถึงเทคนิคในการเพาะเลี้ยงอย่ างถูกวิธีจากเจ้าของฟาร์มก่อนคุณอุ๊กล่าวย้ำสนใจติดต่อคุณวิไลรัตน์ มั่งคงสมบูรณ์ 54/5 ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.086-681-2556,083-909-1986

Rakkaset Nungruethail รักษ์เกษตร

แหล่งที่มาhttp://www.vigotech.in.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here