วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสหวาน จะต้องดูแลอย่ างไร ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว

0
405

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ราก ไปจนถึงยอด และมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกันอย่ างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษคือ น้ำมะพร้าวหอม เ นื้ อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ

ปัจจัยที่จำเป็น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

1.น้ำฝน ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกกระจายสม่ำเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิลิตรต่อปี และไม่ควรมีฝนตกน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกิน 3 เดือน

2.สภาพภูมิอากาศ ควรเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส

3.แสงแดด ควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน แสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดปี จึงจะเติบโตดี

4.ลม ควรมีลมพัดอ่อน ๆ แต่สม่ำเสมอ

5.ดิน ไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัด เป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอและความชื้นพอเหมาะ

6.แหล่งน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่ างยิ่งเพราะจะช่วยให้ผลผลิตมะพร้าวอ่อนตลอดปี ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลมะพร้าวมีทิ้งช่วง

หมายเหตุ ถ้าเป็นดินน้ำไหล ทรายมูล ที่เกิดจากน้ำพัดพามา สะสม เช่น ดินริมแม่น้ำ จะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การปลูกในที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องยกร่องให้ สูงกว่าระดับน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ซม. คันร่องกว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 10 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร

หมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง

การปลูกในที่ดอน ถ้าเป็นพื้นที่รกร้าง ต้องถางให้เตียน โค่น ต้นไม้และขุดออกให้หมด เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่เป็นดินดาน หรือเป็นขั้นหิน ที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีปลูก

1.การเตรียมหลุม ขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ย าวประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูกแยกดินบนและดินล่างไว้คนละ ด้านของขอบหลุม ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้เศษหญ้าหรือใบไม้รองก้นหลุม ใช้ ดินบน 1 ส่วนผสมปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วใส่ดินล่างผสม กับปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 1/2 ต่อหลุมใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน

2.การปลูก หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนจึงเริ่ม ปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุมขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าว วางลง จัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้ แบนกลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะ แรก ๆ ควรทำร่มบังแดดด้วย

หมายเหตุ ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกคือระยะระหว่าง ต้น x ระยะระหว่างแถว 6×6 เมตร

การดูแลรักษา

ในช่วง 1 – 2 ปีแรก การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูแล้ง ควร รดน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนเพื่อรักษา ความชื้น

ศัตรูพืช

1.ด้วงแรด จะกัดยอดมะพร้าว ทำให้ใบขาดเป็นริ้วๆ รูป สามเหลี่ยม ต่อมาทางมะพร้าวจะหักทับลงทำให้มะพร้าวโทรม

ป้องกันและกำจัด โดยใช้สารสกัดชี วภาพที่มีฤ ท ธิ์ในการ ป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าวฉีดที่บริเวณโคนต้นมะพร้าว ประมาณ 3 ทางนับจากยอดลงมาและควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจาก ฉีดพ่นย า

2.ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวห น อ นจะกัดกินส่วนอ่อนของ มะพร้าว ทำให้มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่นคอ มะพร้าวเ น่ า

ป้องกันและกำจัดโดยใช้ดินน้ำมันอุดหรือทารอยแ ผ ลที่ เกิดขึ้นและพรวนดินถมโคนมะพร้าวอย่ าให้รากลอยใช้สาร สกัดชี ว ภ า พที่มีฤ ท ธิ์ในการกำจัดแ ม ล งผสมหรือuี้เลื่อยใส่ตามยอด มะพร้าวหรือรูที่พบตัวด้วงทำ ล า ย

การกำจัดวัชพืช โดยใช้วิธีไถพรวน ใช้มีดดาย

การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วยฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 2 ปีต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นออกมา 15 ชม. จนถึงรัศมี 1.5 เมตรรอบต้น

การปลูกพืชแซม ในปีที่ 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรง พุ่มไม่ใหญ่นัก และยังไม่ได้ผลผลิต จึงควรปลูกพืชอายุสั้นเช่น พืช ตระกูลถั่ว พืชไร่ เพื่อเพิ่มรายได้

การเก็บเกี่ยว

ทำประมาณ 20 วัน ต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวมีเนื้อ เต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป หรือที่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสอง ชั้น การเก็บเกี่ยวควรใช้เชือกผูกทลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะ ทำให้ไม่ซ้ําหรือแตกง่าย เก็บได้นานขึ้น

หมายเหตุ สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่าบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดงว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี

ผลผลิตและลักษณะมะพร้าวอ่อนที่ดี

1.ใบ มีทางใบเส้นแผ่กระจายรอบลำต้น เมื่อมองทรงพุ่มจากภายนอกจุคล้ายรูปวงกลม

2.จั่น มีจั่นอยู่ทุกโคนทางและที่นั่นมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุ ติดอยู่

3.ผล มีผลโตสม่ำเสมอทั้งทะลาย น้ำหนักผลประมาณ 900 กรัมต่อผล ผลยาวรีเล็กน้อย และตรงกันเป็นจีบเล็กน้อย น้ำมีรสหวานและกลิ่นหอม เนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อม

ต้น ลำต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่

หมายเหตุ เนื้อ มะพร้าวน้ำหอม นำไปทำขนมหรืออาหาร อาทิ มะพร้าวแก้ว, น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าว แยมมะพร้าว มะพร้าว กรอบ,กะทิ,เนยมะพร้าว มะพร้าวแช่อิ่ม สังขย าทาขนมปัง,วุ้นมะพร้าว, ขนมโสมนัส, พายมะพร้าว เค้กมะพร้าวน้ำมะพร้าวกระป๋องผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าวทำที่เขี่ยบุ ห รี่ กระจาด,ตะกร้า,กาน้ำ,พวงกุญแจ กะโหลกซอ,ไม้กวาด,กระเช้า ฯลฯ

ตลาดและผลตอบแทน

ปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่นิยมบริโภคทั้งภายในและ ต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมรับประทาน นอกจากนี้ยังส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในรูปผลสดและแปรรูปมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท ราคาที่เกษตรกร ขายได้ 1.50-2.50 บาท/ผล

แหล่งข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here