สูตรการปลูกหญ้าเนเปียร์ ให้กอใหญ่ เก็บเกี่ยวได้เร็ว

0
489

การปลูกหญ้าเนเปียร์

การเตรียมพื้นที่ ควรไถพรวนดิน 2 ครั้ง

ไถครั้งครั้งที่ 1 ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม เพื่อเปิดหน้าดิน

ไถครั้งที่ 2 เพื่อย่อยดิน ให้มีขนาดเล็กลง และร่วนซุย

การเตรียม ต้นหญ้าเนเปียร์สำหรับปลูก

ควรเป็น 4-6 เดือน นำมาแบ่งท่อน แต่ละท่อน มีข้อติดอยู่ 2 ข้อ ต้นหญ้าเนเปียร์แต่ละต้น สามารถตัดใช้ ทำท่อนปลูก ได้ประมาณ 6 ท่อน โดยหญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ สามารถใช้ตัดเป็นท่อน สำหรับปลูกในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใช้ระยะปลูก 75 x 75 เซ็นติเมตร

ปลูกขย าย ได้ด้วยท่อนพันเท่านั้น ระยะปลูกที่เหมาะสม 75 x 75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพัน ประมาณ 300-500 กิโลกรัม

การใส่ปุย

ใส่ปุย 15-15-15 อัตราประมาณ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับรองพื้น ก่อนปลูก

ใส่ปุย ค อ ก และใส่ 46-0-0 อัตราประมาณ 10-15 กิโกรัม ต่อไร่ หลังจากตัดหญ้าทุกครั้ง

การให้น้ำ

ควรมีการให้น้ำในช่วงฝนแล้งโดยวิธีปล่อยน้ำไปตามร่องทุกๆ14วัน

เรียบเรียงโดย me-panya

ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here