ไ ก่หางย าว สั ต ว์เลี้ยงตัวใหม่ สายประกวด ราคาพุ่งตัวละหลักแสนบาท

0
496

ไก่หางย าว สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ สายประกวด ราคาพุ่งตัวละหลักแสนบาท

มาทำความรู้จักกับไก่สวยงาม อีกหนึ่งสายพั น ธุ์นั่นคือ ไก่หางย าวมีลักษณะใกล้เคียงกับไก่แจ้ แต่มีหางที่ย าวกว่ามากซึ่งมีผู้นำเข้ามาเลี้ยงและเพาะพั น ธุ์ในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่

1.สายพั น ธุ์ไก่โอนากาโดริ (Onagadori) ไก่ที่มีหางย าวที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในเมืองโคชิ เกาะชิโกะกุ ตอนใต้ของญี่ปุ่นไก่โอนากาโดริเกิดจากผ่าเหล่ามียีนต์ไม่ผลัดขนหาง(non-moulting genes)อยู่ในตัวของมันลักษณะนี้ได้ถ่ายทอดมายังไก่โอนากาโดริ

ทำให้มันไม่ผลัดขนหางของมัน ต้องใช้เวลา 3 ปี หรือหลายปีในการผลัดขนหางและทำให้มันกลายเป็นไก่ที่หางย าวมาก บางครั้งยาว 12-27 ฟุต เลยทีเดียวน้ำหนักมาตรฐาน เพศผู้ 1.8 กิโลกรัม เพศเมีย 1.35 กิโลกรัม

2.สายพั น ธุ์ไก่ฟินิกส์ (Phoenix) เป็นไก่หางย าว มีขนหางที่ยาว 2-3 ฟุต มีความสวยงามท่วงท่าลีลาคล้ายไก่ฟ้า มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถให้ลูกได้เก่ง ไก่ฟินิกส์ผลัดขนหางในทุกๆ ปี ไก่ฟินิกส์ถือว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ชาวยุโรป พย าย ามรักษาสายพันธุ์ไก่หางย าวที่นำเข้าจากญี่ปุ่น

เ นื่ องจากสามารถนำเข้ามาเพียงเล็กน้อย เหตุเพราะความเข้มงวดทางกฎหมาย ชาวยุโรปได้พย าย ามนำไก่หางย าวของญี่ปุ่น ซึ่งรวมทั้งพั น ธุ์โอนากาโดริ

นำมาผสมกับพั น ธุ์ไก่พื้นเมืองของยุโรป จนได้พั น ธุ์ไก่ฟินิกส์ซึ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปทั่วโลก น้ำหนักมาตรฐาน ฟินิกส์ใหญ่ เ w ศผู้ 2.5 กิโลกรัม เ w ศเมีย 1.8 กิโลกรัม ฟินิกส์เล็ก เ  w ศผู้ 740 กรัม เ w ศเมีย 680 กรัม

สำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนิดนี้ในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยและหนึ่งในนั้นคือนายธงชัย สาระกูล อยู่ที่ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เลี้ยงไก่ชนิดนี้ มาได้ประมาณ 4 ปี เริ่มต้นจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรกหลังเกษียณอายุและต้องการพัฒนาสายพั น ธุ์ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่การเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์

นายธงชัย เล่าให้ฟังว่าเดิมตนเองเลี้ยงไก่ป่า มาก่อน พอเกษียณอายุมาก็ไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยศึกษาเรื่องไก่หางย าว ก่อนที่จะลองซื้อมาเพาะเลี้ยงโดยซื้อมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีและพอได้ลงมือเลี้ยงรู้ว่าจริงๆไก่หางย าวไม่ได้เลี้ยงย ากอย่ างที่หลายคนเข้าใจ จึงได้ตั้งใจเลี้ยงและขย ายพั น ธุ์ จนสามารถเพาะเลี้ยงและจำหน่ายให้กับคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ไปจำนวนหนึ่งแล้ว

อย่ างไรก็ตามจากการที่ไก่ชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักกลุ่มผู้เลี้ยงไก่หางย าว จึงได้มีการรวมตัวกันและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในวงที่กว้างขึ้นและล่าสุดเตรียมจัดการประกวดไก่หางย าว ในงานเพทวาไรตี้ท์ที่เมืองทองธานี ในต้นเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดการประกวดไก่หางย าวในประเทศไทย

สำหรับลักษณะของไก่หางย าวในประเทศไทยนั้นมีสีมาตรฐานเพียงไม่กี่สีได้แก่ สีซิลเวอร์(สีเงิน)สีขาว สีไก่ป่า สีเหลือง(สีโกลเด้น)สีดำซึ่งในปัจจุบันมีผู้เพาะเลี้ยงได้ทำการผสมจนเกิดเป็นสีต่างๆมากมายรวมทั้งสีแฟนซีส่วนลักษณะของไก่หางย าวเ w ศผู้ที่มีลักษณะสวยงาม

จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ หัวไก่ มีหงอนสีแดงสดใสหงอนตั้งตรงจักรแหลมคมท้ายหงอนกอดกระหม่อม เหนียงคลี่บานไม่เหี่ยวย านมีต้มหูขาวเต็มวงและมีสร้อยคอดกและยาวปกคลุมไหล่

ส่วนสร้อยหลังหรือระย้ า ดกและยาวเรียงกันเป็นแผงย าวติดหรือลากพื้น หางดกเป็นพวงและย าวลากพื้น มีความสมบูรณ์ของเส้นขนไม่ขาดหวิ่น มีลีลา งามสง่ากระพือปีกขันตลอดเวลาและสู้ไก่

การเลี้ยงดูไก่หางย าวควรเน้นการป้องกันโรคมากกว่าปล่อยให้เป็นโ s คแล้วจึงมารักษาฉะนั้นความสะอาดของสถานที่เลี้ยง ความใหม่สดของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่จึงเป็นเรื่องจำเป็น

ให้อาหารเช้าเย็นในปริมาณที่ไก่กินหมดพอดีน้ำไก่ควรเปลี่ยนทุก 1-2 วันหรือเปลี่ยนทันทีที่มีสิ่งสกปรก ลวดตาข่ายกรงขนาด 2×2 เซนติเมตร เพื่อป้องกันนก หนูและงู การฟักไข่ใช้แม่ไก่ฟักไข่เพื่อป้องกันลูกไก่ขาเสียอันเ นื่ องจากเครื่องฟักไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าใช้เครื่องฟักควรเลือกที่มีมาตรฐานสูง

นายธงชัยพูดถึงลักษณะของไก่หางย าวในประเทศไทยว่ามีสีมาตรฐานเพียงไม่กี่สี ได้แก่ สีซิลเวอร์ (สีเงิน) สีขาว สีไก่ป่า สีเหลือง(สีโกลเด้น)สีดำ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เพาะเลี้ยงได้ทำการผสม

จนเกิดเป็นสีต่างๆ มากมาย รวมทั้งสีแฟนซี ส่วนลักษณะของไก่หางย าว เ w ศผู้ที่มีลักษณะสวยงาม จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวไก่ มีหงอนสีแดงสดใสหงอนตั้งตรงจักรแหลมคม ท้ายหงอนกอดกระหม่อมเหนียงคลี่บาน ไม่เหี่ยวย าน มีต้มหูขาวเต็มวงและมีสร้อยคอดกและย าวปกคลุมไหล่

ส่วนสร้อยหลังหรือระย้ า ดกและยาวเรียงกันเป็นแผง ย าวติดหรือลากพื้น หาง ดกเป็นพวงและย าวลากพื้น มีความสมบูรณ์ของเส้นขนไม่ขาดหวิ่น มีลีลา งามสง่า กระพือปีกขันตลอดเวลาและสู้ไก่

การเลี้ยงดูไก่หางย าว ควรเน้นการป้องกันโ s คมากกว่าปล่อยให้เป็นโ s คแล้วจึงมารักษา ฉะนั้นความสะอาดของสถานที่เลี้ยง ความใหม่สดของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่จึงเป็นเรื่องจำเป็นให้อาหารเช้าเย็นในปริมาณที่ไก่กินหมดพอดี น้ำไก่ควรเปลี่ยนทุก 1-2 วันหรือเปลี่ยนทันทีที่มีสิ่งสกปรก

ลวดตาข่ายกรงขนาด 2×2 เซนติเมตร เพื่อป้องกันนก,หนูและงู การฟักไข่ใช้แม่ไก่ฟักไข่เพื่อป้องกันลูกไก่ขาเสียอันเ นื่ องจากเครื่องฟักไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าใช้เครื่องฟักควรเลือกที่มีมาตรฐานสูง

สำหรับลูกไก่ที่มีอายุ 3-7 วัน ป้องกันโ s คด้วยการหยอดวัคซีนรวมและใช้การกกด้วยความร้อนควบคุมอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสจนลูกไก่โตอย่ างน้อย 3 อาทิตย์ แ ท งปีกป้องกันโ s คฝีดาษ จนมั่นใจไก่มีภูมิคุ้มกันฝีดาษจึงเปิดมุ้งกันยุงออก

นายธงชัย กล่าวถึง ในส่วนของการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่ ราคาลูกไก่หางย าว อายุ 1 เดือนครึ่ง ราคาตัวละ 1,000-2,000 บาท และอายุ 4-5 เดือน ราคาตัวละ 5,000 บาท ที่ผ่านมาคุณธงชัยเปิดขายทางเว็บไซต์ได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดีซึ่งเมืองไทยยังมีผู้เลี้ยงไก่อยู่ไม่กี่ราย

ทำให้ราคาลูกไก่ค่อนข้างสูง ส่วนราคาไก่โตที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ที่มีลักษณะดี สวยงาม ราคาหลักหมื่นบาทไปจนถึง หลักแสนบาทหรือไปถึงหลักหลายแสนบาท ขึ้นกับความสวยงามและความย าวของหางโดยอายุของไก่หางย าว เหมือนกับไก่ทั่วไปถ้าเลี้ยงดีอาจจะอยู่ได้นานมากกว่า 5-6 ปี

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงไก่ชนิดนี้ควรสร้างกรงที่มีหลังคาป้องกันฝนและมีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินเล่นพื้นกรงเป็นทรายหรือ สนามหญ้าเก็บเศษลวดหรือวัสดุอื่นที่อาจทำให้ขนไก่ไปเกี่ยวพัน

เพราะความสวยงามของไก่อยู่ที่หางถ้าเดินพื้นดินที่ชื้นและเฉอะแฉะทำให้หางเขาสกปรกได้การทำความสะอาดหางไก่ นำมาล้างด้วยน้ำเปล่าหรือแชมพูและเช็ดด้วยผ้าแห้งและเป่าลมให้แห้งแค่นี้หางก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิม

สนใจโทร. 08-7979-4088
แหล่งที่มา https://mgronline.com/smes/detail/9610000091976

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here