รวมการขยายพันธุ์ มะเดื่อฝรั่ง แบบต่างๆ

0
288

การปักชำ มะเดื่อฝรั่ง

มะเดื่อฝรั่ง หลายสายพั น ธุ์

การปักชำ เป็นวิธีง่ายและสะดวกมาก ทำได้จำนวนมากแต่การชำมักได้ผลไม่มากนัก ถ้ามีกิ่งจำนวนมากก็ไม่ต้องเสียดาย เพราะส่วนมากจะพบปัญหากิ่งชำเ u่ าเสียก่อน เปอร์เซ็นต์ที่ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ การปักชำควรทำในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันย ายน

เคล็ดลับที่สำคัญอย่ าเร่งปุ๋ยจนงามเกินไปเมื่อตัดกิ่งไปปักชำมักจะเหี่ยวง่าย ควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก็เพียงพอ การคัดเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำควรเลือกกิ่งแก่ ห้ามใช้กิ่งอ่อน

ดูกิ่งที่ตั้งตรง ยอดใบสมบูรณ์ ไม่มีโรคและเเมลงรบกวน ริดก้านใบให้หมดแล้วนำมาตัดเป็นท่อนๆ ย าว 6-10 นิ้ว ตัดใต้ข้อตาลงมาอย่ างน้อย สัก 3-5 เซนติเมตร (รากจะออกบริเวณใกล้ข้อตา) หรือบางท่านอาจจะเพิ่มพื้นที่การออกรากโดยการใช้มีดกรีดที่เปลือก

แปลงปลูกมะเดื่อฝรั่งของสวนคุณลี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

จากนั้นนำท่อนพันธุ์มะเดื่อฝรั่งจุ่มด้วยน้ำยาเร่งราก ประมาณ 15-30 นาที นำไปปักในกระบะหรือตะกร้าภายในตาข่ายพรางแสง โดยวัสดุชำใช้แกลบดำ 3 ส่วน ผสมทรายหย าบ 1 ส่วน หรือดินร่วน 1 ส่วน รดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ควรรดน้ำบ่อยจนเกินไปทำให้กิ่งเน่าง่าย

หลังปักชำ 1 สัปดาห์ ถ้าต้นยังสดอยู่มีแนวโน้มได้ผลดี ราว 7-15 วัน ตาใบจะเริ่มแตกและจะเริ่มออกรากตามมา รอให้กิ่งมะเดื่อแตกใบอย่างน้อย 4-5 ใบ และมองดูว่าแข็งแรง เพราะในช่วงแตกใบ รากจะเริ่มแตกตาม จึงค่อยแยกย้ ายลงในถุงชำ

(บางท่านอาจจะชำกิ่งในกระถางใบเล็ก ถุงดำ หรือแก้วพลาสติกเจาะรูก็ได้ หรือชำในตุ้มขุยมะพร้าวแล้วอบในกล่องโฟมปิดฝา, อบในวงบ่อซีเมนต์ปิดฝาด้วยพลาสติก, อบในถุงร้อนใบใหญ่ หรือตู้อบแบบมีระบบน้ำแบบแปลงพ่นหมอกด้วย ซึ่งการชำแล้วแต่ความถนัด และทรัพย ากรใกล้ตัวของแต่ละท่าน)

วัสดุชำในถุงดำควรระบายน้ำง่าย ไม่อุ้มน้ำเกินไป จะเกิดกิ่งมะเดื่อหรือรากเน่าได้ง่าย ควรใช้ดินร่วน, ทราย, ปุ๋ยหมัก และแกลบดิน หรือใช้ดินผสมใช้ปลูกไม้ประดับที่มีใบฉำฉาเป็นส่วนประกอบจะช่วยได้มาก เพราะมีความพรุนระบายน้ำดี

ผลสดมะเดื่อฝรั่ง จำหน่ายกิโลกรัมละ 150-300 บาท
การตอนกิ่งมะเดื่อฝรั่ง ใช้หลักการและวิธีการเดียวกันกับการตอนกิ่งทั่วไป

อุปกรณ์ที่ใช้ตอนกิ่ง 1. มีด ต้องคมและสะอาด 2. ตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้อย่ างน้อย 1 คืน บีบน้ำออกให้พอหมาด อัดใส่ถุงพลาสติก 4×6 นิ้ว) 3.เชือกปอฟาง (ไว้มัดตุ้มตอนขุยมะพร้าว) 4. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง

ใช้มีดกรีดและลอกเปลือกเป็นรูปตัวยู (U) คว่ำ ตามรูป
การตอนกิ่งเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปก็จะเลือกกิ่งแก่ที่มีสีน้ำตาล ริดใบออกให้เหลือ 4-5 ใบ ใช้มีดคมๆ ควั่นเปลือก และกรีดเปิดแผลย า ว ประมาณ 1 นิ้ว ใช้มีดควั่นลอกเปลือกออกใช้มีดขูดเ นื้ อเ ยื่ อออกให้หมดแบบเบามือ ใช้น้ำยาเร่งรากทาบริเวณแ ผ ลด้านบนนำตุ้มตอน

ผ่าตามยาวหุ้มบนรอยแ ผ ลของกิ่งตอน มัดตุ้มตอนให้แน่นด้วยเชือกฟาง 2 เปาะ หัวกับท้ายตุ้มขุยมะพร้าว หรือบางท่านอาจจะใช้แผ่นฟอยล์(ที่ใช้เผาปลา)

หรือถุงดำหุ้มตุ้มขุยมะพร้าวอีกชั้นเพื่อให้รากออกเร็วขึ้น หลังตอนกิ่ง ประมาณ 10-15 วันรากมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มงอกออกมากให้เห็นเมื่อเห็นว่ารากมะเดื่อฝรั่งมีมากพอและรากเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลซึ่งมองเห็นได้จากรากจะเดินเกือบเต็มตุ้มตอนขุยมะพร้าวจึงจะสามารถตัดกิ่งตอนลงจากต้นได้

ตัดเปลือกด้านบนออก 2 ใน 3 เหลือเปลือกไว้ด้านล่าง 1 ส่วน
เมื่อตัดกิ่งตอนลงมาควรนำตุ้มกิ่งตอนแช่น้ำไว้สัก 30 นาที เพื่อให้รากได้ดูดน้ำจากนั้นใช้มีดริดใบมะเดื่อออกเพื่อลดการคายน้ำเอากิ่งตอนชำอบในตู้อบ 10 วัน หรืออบในถุงร้อนใบใหญ่จะช่วยให้รากเดินเร็วขึ้นและมีจำนานรากมากขึ้น ต้นไม้จะแข็งแรงฟื้นตัวได้เร็ว ถ้ามีโรงเรือนอบ

ก็ให้ชำลงวัสดุปลูกแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วเอาเข้าโรงอบ การอบจะช่วยให้กิ่งตอนที่ตัดลงมาชำมีอัตราการรอดสูง เข้าอบประมาณ 10 วันทำให้รากแข็งแรงรากเดินเร็วเมื่อเห็นว่าต้นชำจากกิ่งตอนดูตั้งตัวได้ ก็ให้เอาออกจากตู้อบ ควรพักไว้ที่ร่มแดดรำไร สัก 20 วัน

หรือสังเกตว่าต้นชำกิ่งตอนดูแข็งแรง ก็ให้ขยับถุงกิ่งชำออกแดดให้มากขึ้นตามลำดับหรือวางไว้ใต้ซาแรนพลางแสง สังเกตดูว่ากิ่งชำแตกใบแข็งแรงก็สามารถนำไปปลูกในแปลงกลางแจ้งหรือย้ ายปลูกลงกระถางใบใหญ่ หรือวงบ่อซีเมนต์ได้

หรือต้นมะเดื่อฝรั่งสายพั น ธุ์ที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนสายพั น ธุ์เดิม หรือต้องการทำต้นมะเดื่อแฟนซี (มีหลายสายพั น ธุ์ในต้นเดียวกันคือ มีหลากหลายสายพั น ธุ์ในต้นเดียวกันแต่ควรเลือกพั น ธุ์ที่มีการเจริญเติบโตพอๆ กัน

เช่น สายพั น ธุ์ญี่ปุ่น, บราวน์ตุรกี, แบล็คแจ็ค ฯลฯ ซึ่งติดผลทั้งปีเหมือนกัน เป็นต้น เพื่อให้การเจริญเติบโตที่สมดุลกันทุกพันธุ์) ยกตัวอย่าง “การต่อยอดแบบเสียบข้าง” โดยให้เลือกกิ่งพั น ธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการนำมาเสียบที่ตาสวย สมบูรณ์ แล้วใช้มีดกรีดและลอกเปลือกต้นตอเป็นรูปตัวยู (U)

คว่ำ ตัดเปลือกด้านบนออก 2 ใน 3 เหลือเปลือกไว้ด้านล่าง 1 ส่วน เลือกยอดพั น ธุ์ที่สวย มีตา สัก 2-3 ตา ริดใบมะเดื่อออกให้หมด ใช้มีดปาดยอดพันธุ์ดีให้แ ผ ลย าวเท่าๆ กับแ ผ ลที่ทำไว้กับต้นตอ แ ผ ลยอดพั น ธุ์ดีจะเท่ากับแ ผ ลของต้นตอ

เสียบยอดพั น ธุ์ดีให้เ นื้ อไม้แนบชิดกันแล้วพันพลาสติกจากด้านล่างขึ้นข้างบน พันพลาสติกให้มิดยอดขึ้นไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนการเสียบเปลี่ยนยอด เมื่อสังเกตว่ายอดที่เปลี่ยนไว้เริ่มแทงใบอ่อนออกมา ให้ใช้ปลายมีดกรีดพลาสติกให้ยอดสามารถแทงออกมาได้แต่ยังไม่ต้องกรีดพลาสติกออกทั้งหมด

แนะนำว่าควรกรีดเปิดยอดในช่วงเวลาเย็นเพื่อให้ยอดอ่อนได้ปรับตัวไม่คายน้ำเร็วเกินไป (ในการเปลี่ยนยอดนั้นสามารถทำได้หลายวิธี คือทั้งแบบเสียบข้าง

เสียบตรงหรือติดตา นั้น ก็ตามความถนัดและความชำนาญของแต่ละท่าน) ช่วงฤดูที่เหมาะสมควรทำช่วงต้นฤดูฝนถึงปลายฝน สามารถทำได้หลีกเ ลี่ ย ง

เรื่องฝนชุกมากเกินไป อาจพบปัญหายอดเ u่ าบ้างก่อนที่แ ผ ลจะติด แต่ถ้าเปลี่ยนยอดกับต้นตอที่อยู่ในกระถางก็สามารถทำได้ทั้งปี เพราะสามารถเคลื่อนย้ ายได้

ปักให้กิ่งเอียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่การออกราก

กิ่งชำมะเดื่อฝรั่ง


การตอน

1.ใช้คมมีดขูดเยื่อเจริญออก ขูดจากบนลงล่างเบาๆ ให้ทั่ว

2.ใช้น้ำย าเร่งรากทาแผลด้านบน เพราะเป็นจุดกำเนิดราก

3.ใช้มีดผ่ากลางถุงขุยมะพร้าวแช่น้ำอัดตุ่มตามรูป

4.ประกบตุ้มขุยมะพร้าวเข้ากับรอยควั่นใช้เชือกฟางผูกมัดตุ้มขุยมะพร้าวให้แน่น

5.บางท่านอาจใช้แผ่นฟอยล์หุ้มตุ้มกิ่งตอนเพื่อให้รากมาเร็วขึ้น

แหล่งที่มา https://www.technologychaoban.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here