ปลูกแคนตาลูป ให้รสหวาน สไตล์คุณแสนคมแห่งวังสมบูรณ์

0
394

แคนตาลูปรสหวาน วังสมบูรณ์ ระยะปลูกสั้น ทำรายได้งาม

คุณแสนบอกว่าสายพั น ธุ์แคนตาลูปยอดนิยม ที่กลุ่มของตนเองปลูกอยู่ มีสายพั น ธุ์ฮันนี่ดิว ศรีทองและตาข่าย 778

1.แนวทางการเลือกที่ปลูกนั้น ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำบริบูรณ์ที่ดินไม่จำเป็นต้องเป็นของตนเองแต่หาเช่าได้ ซึ่งมีให้เช่าอยู่จำนวนมาก หน้าแล้ง ขอให้มีแหล่งน้ำ ดินดี เป็นอันปลูกแคนตาลูปได้ แต่หากเป็นหน้าฝน ควรเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขั ง

2.งานเตรียมดิน เริ่มจากไถดะ ตากดินให้ได้รับแสงแดด 4-5 วัน

3.ต่อมาลงผาล 7 แล้วยกร่อง ให้สันร่องกว้าง 1.5 เมตร ทางเดินระหว่างแปลง 1 เมตร

4.เมื่อเตรียมแปลงเสร็จ หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 2 กระสอบ (ลูก) ต่อไร่

5.หลังหว่านปุ๋ย วางเทปน้ำหยดและปูพลาสติก

6.ต้นทุนการผลิตต่อไร่นั้น เริ่มแรกคุณแสนบอกว่า อาจจะมากสักหน่อยคือมากกว่า 1.5 หมื่นบาท แต่ระยะหลัง ๆ ต้นทุนที่ลงไปเต็มที่เพียง 1.5 หมื่นบาท เท่านั้น เพราะอุปกรณ์บางอย่ างซื้อแล้วไม่ต้องซื้ออีก เช่น เครื่องปั๊มน้ำ ผ้าพลาสติกและเทปน้ำหยดก็ไม่ต้องซื้อบ่อย สามารถใช้งานได้มากกว่า 5-6 รุ่น

7.ก่อนปลูก มีการเพาะเมล็ดแตงในถาด ที่ใช้วัสดุปลูกพิเศษ เวลาที่ต้นกล้าอยู่ในถาด 7-8 วัน จากนั้น จึงย้ ายลงแปลง

8.ระยะปลูกแคนตาลูป นั้น ระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ระหว่างต้นและระหว่างแถว ใกล้เคียงกันมาก พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 4,000 ต้น

การดูแลรักษาแคนตาลูป มีเรื่องหลักๆ คือน้ำ ปุ๋ย สารเ n มีป้องกันกำจัดโ s คและแ ม ล ง

เรื่องน้ำ เขามีเทปน้ำหยด ที่กำหนดให้หยดลงที่โคนต้นพอดิบพอดี ความถี่ห่างในการให้น้ำนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ความแห้งของอากาศ แน่นอน หากเป็นช่วงฝน น้ำที่ให้ย่อมไม่มาก แต่หากเป็นหน้าแล้งแล้ว น้ำมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่ างมาก

ระบบการให้น้ำนั้น เขามีเครื่องปั๊ม จากนั้นผ่านถัง แล้วปล่อยไปตามสาย สุดท้ายไปหยดแหมะๆ ลงที่โคนต้น ให้ต้นได้ดูดไปดื่มกิน

ส่วนปุ๋ยเมื่อก่อนอาจจะหว่านกันให้วุ่นวาย ปัจจุบันนี้ เขาละลายไปกับน้ำ

การให้ปุ๋ยนั้นเมื่อปลูกต้นกล้าลงดิน มีใบ 2-3 ใบ อายุราว 12-13 วัน ปุ๋ยที่ให้เป็นสูตร 15-15-15 พื้นที่ 10 ไร่ ให้ปุ๋ย 1 ลูก ระยะเวลาที่ให้ 3 วัน 1 ครั้ง

ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) ราว 4-5 ครั้ง จึงเปลี่ยนเป็นสูตร 18-40-0 กรณีที่ต้นไม่สมบูรณ์ ปริมาณที่ให้ 1 ลูก ต่อ 10 ไร่

เมื่อแคนตาลูปมีผลขนาดเท่าไข่ไก่ เปลี่ยนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ปริมาณและระยะเวลาเท่ากับช่วงแรก ๆ

จนกระทั่งก่อนเก็บผลผลิต คุณแสนบอกว่าใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 โดยให้ 2-3 ครั้ง ก็เก็บผลผลิตได้

การเก็บผลผลิตนั้น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล หน้าฝน หลังนำกล้าลงปลูก 60 วัน เก็บผลผลิตได้ หน้าหนาว 65 วัน และหน้าแล้ง 55 วัน

สำหรับปริมาณปุ๋ยที่ใส่ให้ ดูเหมือนว่า ใส่ให้มาก แต่จริงๆ แล้ว รุ่นหนึ่งปุ๋ยที่ให้ตกไร่ละ 5-6 ลูก เท่านั้นเอง

ศั ต รูของแคนตาลูป หน้าฝนนั้น หนักหน่อยเป็นเรื่องของเ ชื้ อ s า รวมทั้งไวรัสลงที่ยอดและผล

เ ชื้ อ s า สามารถป้องกันกำจัดได้ไม่ยุ่งย ากนัก แต่ไ ว sั สต้องป้องกันอย่ างเดียว

หน้าฝน มีปัญหาเรื่องโ s คและแ ม ลง จึงทำให้ปริมาณแคนตาลูปไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาผลผลิตสูง ต่างจากฤดูกาลอื่น

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้กับแคนตาลูปนั้น คือปักเสาและขึงเชือกให้ 2 เส้น เส้นแรกสูงจากพื้นราว 50 เซนติเมตร เส้นที่ 2 สูงจากพื้น 1.50 เมตร

แหล่งที่มา http://knowledge.kasetbay.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here