สูตรการปลูกพุทรานมสด ให้มีรสชาติหวาน กรอบ ถูกใจผู้บริโภค

0
349

พุทรานมสด (Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผ ส มข้ามพั น ธุ์ระหว่างพุทราสายพั น ธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ (Jujub Honey) จากไต้หวันกับพุทราพั น ธุ์ดอกพิเศษจากประเทศอินเดีย

โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพั น ธุ์ใหม่ที่มีการเจริญเติบโตดีสามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทานต่อโ s คและแ ม ล งต่างๆทั้งยังให้ผลดกเหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย

การปลูกพุทรานมสดสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ดอนและที่ราบลุ่มยกเว้นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว(ดินที่น้ำไม่ไหลผ่าน) และดินทรายล้วนปลูกไม่ได้

สภาพอากาศในช่วงกลางวันและกลางคืนควรมีอุณหภูมิแตกต่างกัน 10 องศาเซียลเซียส จะดีที่สุดเพราะจะช่วยให้ความหวานของพุทราเพิ่มขึ้น 2 บริกซ์ถ้าอุณหภูมิระหว่างกลางวันกลางคืนไม่แตกต่างกันความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 11 บริกซ์

ปัจจุบันการปลูกพุทรานมสดได้มีเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อการค้ามากเพราะมีการจัดการดูแลที่ไม่ย ากมากนักไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้คุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้คุณภาพดีด้วยอย่ างพุทรานมสดก็มีเกษตรกรที่นำไปปลูกและได้ผลผลิตที่ดีมากเช่นกันเกษตรกรที่กล่าวถึงนี้คือนายสมบัติ มั่งคำ อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ปลูกพุทรานมสด แบบกางมุ้ง ป้องกันโ s คแ ม ล ง

จุดเด่นของพุทรานมสดอยู่ที่รสชาติที่มีความหวาน กรอบ อร่อย เย็นชื่นใจเมื่อเคี้ยวในปากและที่สำคัญเมื่อรับประทานจะได้กลิ่นนมสด

ซึ่งจากลักษณะพิเศษดังกล่าวทำให้พุทราชนิดนี้มีราคาสูง และถูกอกถูกใจผู้บริโภคดังนั้นพุทรานมสดจึงขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนผลิตกันไม่พอขายเลยทีเดียวมีข้อมูลว่าพุทรานมสดถูกส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน แคนาดา ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นต้น

นายสมบัติบอกว่าพุทรานมสดที่ปลูกนั้นจะจัดการดูแลแบบอินทรีย์ให้ผลผลิตหวานกรอบและปลอดภั ยโดยสายพั น ธุ์พุทรานมสดที่ปลูก คือพันธุ์ซื่อหมี่โดยการจัดการจะใช้นมสดราดหรือพ่นเป็นการให้สารอาหารที่ครบถ้วน (ตามสูตรท้ายนี้)

นายสมบัติกล่าวอีกว่าในยุคแรกๆต้องเจอปัญหาแ ม ล งศั ต รูพืชมาโดยตลอดทำให้ผลผลิตไม่สู้ดีเท่าไหร่มีทั้งที่ห่อทันและไม่ทันเพราะพุทราจะติดผลดกมากต้องเลือกผลที่สมบูรณ์ห่อเก็บไว้เท่านั้นที่เหลือต้องปล่อยทิ้ง จนมาภายหลังได้ศึกษาการปลูกพุทรานมสดปลอดสาร

จึงหันปลูกแบบกางมุ้ง ช่วยป้องกันแ ม ล งศั ต รูพืชได้ดีมาก ไม่ต้องใช้สารอีกเลยเมื่อดูแลจัดการแบบกางมุ้งแล้วผลปรากฏว่าให้ผลผลิตที่ดี ลูกโตรสหวาน ค่าต้นทุนมุ้งที่ใช้กางคลุมต้นพุทรา 50 ต้นเพื่อป้องกันแมลงมาทำ ล า ยผลพุทราตก 15,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี

สภาพอากาศที่หนาวเย็นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลดีต่อพุทราเป็นอย่ างมาก ทำให้ลูกใหญ่หวานและกรอบ สามารถเก็บผลผลิตที่มีคุณภาพได้เกือบ70–80เปอร์เซ็นต์โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผลิตปีละครั้งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพั น ธ์

การปลูกพุทรานมสดให้ได้ผลผลิตดี

เทคนิคการปลูกพุทรานมสดที่ดีต้องเตรียมดินให้มีอินทรียวัตถุที่สมบูรณ์ เช่น ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาวและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใช้ปุ๋ยคอก

โดยวิธีการปลูกนั้นเราจะปลูกเลียนแบบการเกิดของเ ม ล็ ดไม้ในธรรมชาติกล่าวคือไม่ต้องขุดหลุมลึกมากเอาแค่กลบดินในถุงเพาะได้ก็พอซึ่งต้นกล้าที่แนะนำให้ปลูกคือต้นกล้าที่ได้จากการเสียบยอดเพราะจะโตและให้ผลผลิตเร็ว โดยระยะการปลูกจะอยู่ที่ 5×5เมตร หรืออาจจะใกล้กว่านี้ถ้ามีการจัดการดูแลที่ทั่วถึง

วิธีปลูกใช้ปุ๋ยคอกโรยรองก้นหลุมแล้วนำต้นพั น ธุ์ลงปลูก โดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5×5 เมตร หากเป็นที่ลุ่มต้องยกร่องเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยต้นพั น ธุ์ของพุทรานมสดจะอยู่ที่ประมาณ150 บาท และเมื่อพุทรามีผลโตเท่าประมาณเหรียญสิบให้ทำการห่อผลด้วยถุงพลาสติกเพื่อเป็นการป้องกันแ ม ล ง

ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ไม่ต้องเสียเงินค่าสารแต่เ นื่ องจากพุทราติดผลดกมากต้องเลือกห่อเฉพาะบางผลเท่านั้นถ้าห่อแล้วแ ม ล งวันทองก็จะไม่เข้าทำลาย นอกจากการห่อก็ยังมีวิธีการใช้ลูกเ ห ม็ นมาผูกไว้ตามปลายกิ่งของต้นพุทราเพื่อไล่แ ม ล งนั่นเอง

การใส่ปุ๋ยในระยะเริ่มต้นจะต้องให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงสลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ทุก ๆ10 วัน โดยปริมาณการให้จะให้ต้นละครึ่งช้อนโต๊ะ(หลังจากปีที่ 2 เป็นต้นไปให้เพิ่มเป็นต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ ทุก ๆ 10 วัน)พอเข้าเดือนที่ 4 ต้นพุทราจะเริ่มออกดอก

ให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตร 8-24-24 โดยจะให้ทุกๆ 10 วันเช่นกัน จนกว่าพุทราจะเริ่มติดลูกจึงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 0-0-60 พร้อมกับให้ปุ๋ยหมักนมสดเพื่อเพิ่มรสชาติให้พุทรามีความกรอบและหวานจัด (ตามสูตรท้ายนี้) นอกจากนั้นยังมีการใส่ปุ๋ยคอกที่โคนต้นอยู่ประจำด้วย

ส่วนการให้น้ำนั้นจะต้องรดน้ำให้ชุ่ม ซึ่งทางที่ดีควรจะติดระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ไว้ 3 จุดรอบทรงพุ่ม ในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง และในฤดูฝนต้องคอยระบายน้ำออกตลอดเวลาอย่ าให้น้ำขั ง ไม่เช่นนั้นต้นพุทราอาจเ u่ าได้ส่วนเรื่องอากาศไม่ค่อยมีผลกับพุทรามากนักทำที่ไหนก็สามารถออกผลผลิตเหมือนๆ กันและสามารถออกผลได้ทั้งปีเมื่อครบกำหนด

เมื่อปลูกได้ 8 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้โดยการเก็บผลผลิตให้เก็บผลที่แก่ประมาณ 70% โดยขั้วพุทราจะยุบเข้าไปในผลนั่นเองโดยผลผลิตจะได้ 50 กิโลกรัม/ต้น

ไม่ควรปล่อยให้น้ำหนักมากกว่านี้เพราะจะทำให้ได้ผลพุทราขนาดเล็กเกินไปขายได้ราคาต่ำ ซึ่งการขายจะเป็นการขายแบบแบ่งไซด์ใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ40 บาท(7-8 ลูก/กิโลกรัม)ส่วนไซด์เล็กจะอร่อยกว่าราคา 30-40 บาท/กิโลกรัม

ส่วนการให้ผลผลิตนั้นในปีแรกจะให้ผลผลิตอยู่ที่ต้นละ 20-30 กิโลกรัมปีที่ 2 จะเพิ่มขึ้นเป็น 40-50 กิโลกรัมและปีที่ 3 เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆและบางต้นจะให้ผลผลิตมากถึงต้นละ 100 กิโลกรัม

พุทราเป็นพืชที่ปลูกง่าย ประมาณเดือนที่ 4 จะเริ่มติดดอกเดือนที่ 5 เริ่มติดผลและเดือนที่ 8 จะเริ่มเก็บผลผลิตขายได้นายสมบัติกล่าว

วิธีการทำสาว พุทรานมสด

ต้นพุทราจะมีกิ่งก้านที่กระจัดกระจาย กิ่งชี้กระโดงมากมาย และลำต้นจะสูงใหญ่ ดังนั้นในทุก ๆ ปีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จจะต้องทำสาวต้นพุทรา

โดยจะเริ่มทำในปีที่ 2 ส่วนวิธีการทำคือตัดลำต้นออก โดยจะต้องตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร ภายใน 1 สัปดาห์จะเริ่มมียอดใหม่แ ท งออกมา

ให้เลือกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียง 2 ยอดโดยยอดที่เลือกไว้จะต้องอยู่ในลักษณะตรงกันข้ามกัน จากนั้นจึงเริ่มดูแลเช่นเดียวกันกับในปีแรก

สูตรทำน้ำหมักนมและวิธีการใช้

1.นมข้นหวาน 3 กระป๋อง

2.น้ำเปล่า 20 ลิตร

3.น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

4.นมเปรี้ยว 1 ขวด

นำวัตถุดิบทั้งหมักเทรวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุใส่ในถังหรือโอ่งที่มีที่ปิดมิดชิดหมักทิ้งเอาไว้นาน 3 เดือน เมื่อเปิดดูจะพบมีชั้นของไ ขมั นอยู่ด้านบน

ลงไปจะเป็นชั้นน้ำสีเหลืองขุ่นซึ่งน้ำนี้สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนด้านล่างก้นถังจะเป็นในส่วนของแป้งที่ตกตะกอนลงไป การนำไปใช้ให้ใช้สายย างดูดเอาส่วนที่เป็นน้ำเหลืองขุ่นออกมานำไปผสมน้ำ โดยอัตราการใช้คือ น้ำสกัดชี ว ภ าพนมสด 20ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วันสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดหากต้องการทำจำนวนน้อยลง ให้ลดอัตราส่วนวัตถุดิบตามจำนวนปุ๋ยนมสดช่วยในการบำรุงต้น

กระตุ้นยอดอ่อนการทำปุ๋ยใช้เองเป็นอีกหนึ่งวิธีลดต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรรุ่นใหม่ นิยมใช้แทนการใช้สาร ซึ่งให้ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพืชปลูกได้เป็นอย่ างดี

เกษตรกรท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนายสมบัติ มั่งคำ เลขที่ 72 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.085-718-1830

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:farmerspace.co

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here