ปลูกมะขามเทศฝักสีชมพู สร้างรายได้ 40,000-60,000 บาทต่อปี

0
265

มะขามเทศนับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่น่าจับตามองของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเพราะทนร้อนทนแล้งได้ดีปลูกดูแลง่าย ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ500-700กิโลกรัมราคาขายส่งประมาณกิโลกรัมละ50-60บาทปลูกมะขามเทศ 1 ไร่จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า40,000-60,000บาทต่อปี

มะขามเทศฝักสีชมพูไม้ผลทำเงินไร่สวนขวัญ

คุณไพฑูรย์เริ่มสนใจทำสวนมะขามเทศเมื่อ6-7 ปีที่แล้วหลังเขามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นพบว่าชาวบ้านนิยมปลูกมะขามเทศกันอย่ างแพร่หลาย

เพราะไม้ผลชนิดนี้ปลูกดูแลง่ายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโ s คและแ ม ล งที่สำคัญเป็นผลไม้ที่ทนแล้งให้ผลผลิตมากน้ำหนักดีขายง่ายได้ราคาดีเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้รักสุขภาพ

มะขามเทศฝักสีชมพูครองแชมป์ความอร่อย

เมืองไทยมีมะขามเทศหลายพันธุ์ที่ปลูกกันทั่วไป ได้แก่ สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะใบขนาดเล็กและพั น ธุ์ดีที่มีขนาดใบใหญ่ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกคือมะขามเทศฝักใหญ่พั น ธุ์พระพุทธบาทนอกจากนี้ยังมีพั น ธุ์เกิดขึ้นใหม่ซึ่งกลายพั น ธุ์มาจากพั น ธุ์พระพุทธบาทอีกหลายพั น ธุ์

มะขามเทศพันธุ์ฝักสีชมพู มีรสชาติหวาน มัน อร่อยกว่าทุกสายพั น ธุ์

ปัจจุบันมะขามเทศที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปได้แก่ มะขามเทศยักษ์ พั น ธุ์พระพุทธบาทมะขามเทศฝาด มะขามเทศมันแต่ทุกสายพั น ธุ์อร่อยสู้ มะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูไม่ได้

การปลูกดูแล

ช่วงปี 2554 คุณไพฑูรย์ ได้นำกิ่งพั น ธุ์มะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูคุณภาพดี จำนวน 35 ต้น มาปลูกบนที่ดินของไร่สวนขวัญ โดยซื้อกิ่งพั น ธุ์ในราคาต้นละ 25 บาท

หลังจากเตรียมหลุมปลูก ที่มีขนาดกว้างxย าว 50×50 เซนติเมตร ปลูกในระยะห่างต่อต้นประมาณ10เมตร ปรากฏว่า ปลูกไปได้ 6 ปีทรงพุ่มเริ่มชนกันแล้วกลายเป็นจุดสะสมเ ชื้ อโ s ค และไม่มีผลผลิตในบริเวณดังกล่าว วิธีแก้ไขคือต้องรีบตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มโปร่งรับแสงแดดได้สะดวก

ดอกมะขามเทศ

ความผิดพลาดดังกล่าวกลายเป็นบทเรียนสอนใจที่คุณไพฑูรย์นำไปใช้บอกต่อเพื่อนเกษตรกรมือใหม่ที่อย ากปลูกต้นมะขามเทศว่า ควรปลูกในระยะห่างต่อต้นประมาณ12เมตร ตั้งแต่ลงทุนครั้งแรกเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดการสวนในอนาคต

มะขามเทศฝักสีชมพู

มะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพู เป็นไม้ผลที่ดูแลง่าย หลังปลูกแค่ดูแลตัดแต่งกิ่งที่รกออกไป คอยตรวจสอบโ s คแ ม ล งเป็นระยะๆ ในช่วงที่ให้ปุ๋ยให้น้ำว่าต้นมะขามเทศเกิดอาการผิดปกติตรงไหนบ้างทั้งนี้ต้นมะขามเทศมักออกดอก ประมาณเดือนตุลาคมทยอยบานเรื่อยๆผลแก่ประมาณเดือนธันวาคมต่อเ นื่ องไปจนถึงเดือนมีนาคม-เมษายน

แม้มะขามเทศจะเป็นไม้ผลทนแล้งแต่ต้องคอยดูแลให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ ควรงดให้น้ำในช่วงก่อนออกดอกเพื่อพักตัวสะสมอาหารเตรียมความพร้อมก่อนออกดอกหลังต้นมะขามเทศติดดอกออกฝักแล้วจึงค่อยให้น้ำตามปกติช่วงที่ฝักเริ่มแก่ ระวังอย่ าให้น้ำมากเพราะจะทำให้คุณภาพฝักไม่ดีฝักแตกเร็วขึ้น

เ นื้ อไม่แน่นและรสชาติไม่ดีช่วงฤดูฝนคอยดูแลใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นก่อนหมดช่วงฤดูฝนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งให้ต้นเตี้ย เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดการผลผลิตในรุ่นต่อไปช่วงเดือนพฤศจิกายนดูแลฉีดย าป้องกันแ ม ล งพร้อมให้ปุ๋ยให้น้ำ พร้อมสอดส่องแ ม ล งศั ต รูพืชเป็นระยะ

โ s คและแ ม ล ง

แ ม ล งศั ต รูพืชที่เจอในไร่สวนขวัญ ได้แก่ “ไรแดง” มักพบในช่วงฤดูร้อน สังเกตได้จากต้นมะขามเทศมีอาการใบเหลืองและฝักมีขนาดแคระแกร็นสามารถแก้ไขได้โดยฉีดพ่นย าป้องกันไรแดงที่หาซื้อได้ในร้านขายเ n มีภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป

ในช่วงที่ฝนตกนอกจากทำให้เกิดโ s คราสนิมแล้วยังเจอแ ม ล งปีกแข็งอีกชนิดที่มีลักษณะคล้ายมอดซึ่งคุณไพฑูรย์ก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร แ ม ล งศั ต รูพืชชนิดนี้ทำให้ฝักเ u่ าเสีย

ตรวจเจอแ ม ล งชนิดนี้อยู่ในฝักมะขามเทศสีแดงที่เก็บลงจากต้นไม่หมดทำให้แ ม ล งชนิดนี้มีโอกาสขย ายพั น ธุ์ได้ ปัจจุบันสวนมะขามเทศของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

ฝนคือจุดอ่อนของมะขามเทศ

ผู้เขียนได้ทดลองชิมมะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูก็รู้สึกชอบใจเพราะมีรสชาติหวาน มันอร่อยแต่คุณไพฑูรย์บอกว่าเมื่อปี 2559 มะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูมีรสชาติหวานมันมากกว่านี้สาเหตุที่ผลผลิตมีค่าความหวานลดลง เ นื่ องจากปีนี้เจอพายุฝนก่อนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง

ต้นมะขามเทศจะกลัวฝนมากเจอฝนเมื่อไรผลผลิตเสียหายทุกที เมื่อ ปี 2559 สวนของผมเก็บผลผลิตคุณภาพดี รสชาติอร่อยออกขายได้เต็มที่ผลผลิตไม่มีเสียหายเลย

เพราะไม่มีปัญหาฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวแต่ปีนี้เจอผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนทำให้รสชาติผลผลิตเพี้ยนตามไปด้วยแถมเจอพายุฝนอีกต่างหากปีนี้เก็บผลผลิตออกขายได้เท่านี้ผมถือว่าโชคดีแล้วคุณไพฑูรย์กล่าว

แปลงปลูกมะขามเทศฝักสีชมพูของไร่สวนขวัญ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

จุดเด่นของมะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูคือผลอ่อน ฝักดิบ จะมีสีเขียวอ่อน เ นื้ อในสีขาวเมื่อฝักสุกแก่เต็มที่เปลือกและเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูฝักสวยสีสวยน่ารับประทานโดยทั่วไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมต้นมะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูจะให้ผลผลิตสวยมากและมีรสชาติดี

ต้นมะขามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูของไร่สวนขวัญเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 1-2 ปีแรกของการปลูกหากบำรุงรักษาที่ดี สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ตั้งแต่ปีแรกที่ปลูกได้เลย เ นื่ องจากคุณไพฑูรย์ทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาดูแลไร่สักเท่าไรจึงปล่อยให้ต้นมะขามเทศเติบโตสมบูรณ์เต็มที่เสียก่อนจึงค่อยเก็บผลผลิตรุ่นแรกออกขายในปีที่ 3

ผลผลิตรุ่นแรกและรุ่นสองสร้างรายได้เข้ากระเป๋าถึงปีละ 1.5 แสนบาทส่วนผลผลิตรุ่นที่สามที่เก็บเกี่ยวช่วงปีที่แล้ว สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนบาท

ทุกวันนี้ไร่สวนขวัญมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานสอยเฉลี่ยวันละ 2-4 คน โดยมีค่าจ้างแรงงานวันละ250-300บาท หลังหักล บต้นทุนแล้วยังเหลือผลกำไรหลักแสนต่อไร่

คนงานกำลังเร่งสอยมะขามเทศฝักสีชมพู

“ช่วงแรกที่ผมปลูกมะขามเทศ มะขามเทศซื้อขายในท้องถิ่น อยู่ที่กิโลกรัมละ 20-30 บาท เท่านั้น หลังปลูกไปได้ 2 ปี ราคาขายเพิ่มขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 80-100 บาท

ผมเก็บผลผลิตไปขายในงานเจียไต๋แฟร์ปรากฏว่าขายดีเพราะนักท่องเที่ยวนิยมซื้อมะขามเทศกันมากเพราะเป็นไม้ผลที่มีวิตามินซีสูงดีต่อสุขภาพคุณไพฑูรย์กล่าว

ช่วงต้นฤดูราคารับซื้อหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาทแต่หลังจากสวนมะขามเทศโดนพายุฝนเมื่อช่วงต้นปี 2560 ราคารับซื้อหน้าสวนปรับตัวลดลงเหลือแค่กิโลกรัมละ 50 บาทเท่านั้น

ขายกิ่งพั น ธุ์เพิ่มรายได้

ปัจจุบันสามารถผลิตกิ่งพั น ธุ์มะขามเทศออกจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว ราคาซื้อขายกิ่งพั น ธุ์มะขามเทศ เฉลี่ยกิ่งละ 25 บาทเ นื่ องจากต้นมะขามเทศขย ายพั น ธุ์ได้ย ากแถมเจอวิกฤตภั ยแล้งราคาซื้อขายกิ่งพั น ธุ์เมื่อปีที่แล้ว จึงปรับเพิ่มเป็น 35 บาท

สำหรับปีนี้ ตลาดมีความต้องการกิ่งพั น ธุ์เพิ่มสูงขึ้นแต่มีจำนวนกิ่งพั น ธุ์น้อยกว่าความต้องการของตลาดทำให้ราคาซื้อขายขยับขึ้นเป็นกิ่งละ50บาทแล้ว

แหล่งที่มา https://www.technologychaoban.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here