สูตรการทำน้ำหมักส มุ u ไ w sไว้ไล่แ ม ล งพืชผัก พืชสวน ประหยัดและลดต้นทุน ประสิทธิภาพสูง

0
2025

สูตรน้ำหมักส มุ u ไ w s

สูตรที่ 1

ส่วนผสม : เ ม ล็ ดสะเดา 2 ก.ก หัวข่าแก่ 1 ก.ก. ตะไคร้หอม 1 ก.ก. และน้ำหมักชี ว ภ า พ 10 ลิตร
วิธีทำ : นำส่วนผสมมาผสมรวมกัน
การใช้ประโยชน์ : ป้องกันเพลี้ยอ่อน ห น อ นใยผัก ห น อ นกระทู้ ห น อ นคืบ เพลี้ยไฟในถั่วฝักย าว ถั่วพู แค คะน้า ฯลฯ

สูตรที่ 2

ส่วนผสม : เ ม ล็ ดสะเดา 2 ก.ก หัวข่าแก่ 1 ก.ก. ตะไคร้หอม 1 ก.ก. และน้ำหมักชี ว ภ า พ 20 ลิตร
วิธีทำ : นำมาผสมรวมกันทั้งหมดทิ้งไว้ 1 คืน แล้วใช้ผ้ากรองมาใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ : นำน้ำเชื้อที่ได้ 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไม้ผลขณะแตกใบอ่อน ระยะออกดอก และมีผล เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ห น อ นแก้วส้ม แ ม ล งวันทอง ด้วงงวงมะพร้าว

สูตรที่ 3

ส่วนผสม :

1.หางไหล

2.บอระเพ็ด

3.ตะไคร้หอม

4.เปลือกสะเดาหรือใบแก่

5.สาบเสือ ย าสูบ (ก้าน หรือใบสด ใช้อย่ างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

วิธีทำ : นำส่วนผสมมาสับให้ละเอียดใส่ในโองหรือถังใส่น้ำให้ท่วมฝามือ (30 – 50 ลิตร) จากนั้นใส่เ ห ล้ าขาว 1 ขวด ตามด้วยหัวน้ำส้ม 150 ซี.ซี. (ถ้าไม่มีใส่ผลมะกรูด หรือมะนาวผ่าซีก 2 ลูก) หากมีกลิ่นเ ห ม็ นให้ใส่กากน้ำตาล หมักไว้ 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์ : ขับไล่ห น อ นใย ห น อ นกระทู้ เพลี้ยอ่อน และป้องกันกำจัดโ s คเ u่ า โ s คใบไ ห ม้ในผักบางชนิด

แหล่งที่มา http://www.banrainarao.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here