เลี้ยงโคขุนอย่ างไร ให้ประสบผลสำเร็จ และไม่ขาดทุน

0
1171

คุณสังวน ดาปาน ที่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คุณสังวน เล่าว่าทำวัวขุนมานานกว่า 25 ปีแล้ว และเป็นคนแรกของหมู่บ้านแห่งนี้ที่เริ่มเลี้ยงวัวขุน

“สมัยแรกๆ ที่ผมเริ่มเลี้ยงวัวขุนผมซื้อวัวตัวละ 3,000-4,000 บาท มาเข้าขุน ตอนนั้นวัวยังราคาถูกมากไม่เหมือนตอนนี้ ที่ราคาตัวละเกือบ 20,000 บาท สมัยก่อนผมขุนครั้งละประมาณ 30 ตัว เพราะยังมีเรี่ยวแรงมีช่องทางหาทุนก็ขุนได้ครั้งละหลายตัว”คุณสังวนเริ่มเล่า

จากวันนั้นจนวันนี้ที่คุณสังวนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำวัวขุนมาค่อนชีวิตวันนี้ คุณสังวนจึงมีวัวเลี้ยงเอาไว้แค่ 8 ตัว

“ผมเลี้ยงวัวแม่พั น ธุ์เอาไว้ 4 ตัว อีก 4 ตัวเป็นวัวที่กำลังขุนอยู่ ก็ทำตามกำลังทุนและกำลังกายที่เรามี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่เคยเลิกเลี้ยงวัวแม้ว่าแม่บ้านผมจะขอให้เลิกเลี้ยงหลายครั้งผมก็ยังดื้อ” คุณสังวน เล่าไปยิ้มไป

ทุนน้อยขุนวัวเล็กเน้นชาร์โรเล่ส์

มาดูในส่วนของวัวขุนกันก่อน ตอนนี้คุณสังวนมีวัวขุนอยู่ 4 ตัว ที่เน้นวัวลูกผสมชาร์โรเล่ส์เป็นหลัก คุณสังวนเล่าว่า เขาเลือกวัวลูกผสมชาร์โรเล่ส์มาเข้าขุนและเลือกเฉพาะวัวไซซ์เล็ก

สายเ ลื o ดไม่สูงมากนักมาเข้าขุน เพราะวัวลูกผสมสายเ ลื o ดไม่สูงจะสู้เรื่องราคาได้ หากเป็นวัวลูกผสมสายเ ลื o ดสูงราคาก็สูง ต้นทุนยิ่งสูงตามไปด้วย

วัวที่ผมจะเอามาเข้าขุนส่วนใหญ่ใช้วัวในพื้นที่เป็นหลักเพราะไม่ต้องเสียค่าขนส่งไม่เพิ่มต้นทุน ส่วนพั น ธุ์วัวถ้าลูกผสมชาโรเลส์หาไม่ได้จริงๆ ผมก็เลื o กลูกผสมบราห์มัน แต่วัวหย าวผมไม่เอาเลยเพราะมันขุนไม่ขึ้น

หลักการเลือกวัวมาเข้าขุนของคุณสังวน คือจับวัวเล็ก วัวรุ่นมาเข้าขุนโดยดูที่ราคาด้วยหากราคาอยู่ในช่วง 10,000 ต้นๆ ไม่เกิน 20,000 บาท ก็พิจารณาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็มาดูในเรื่องของโครงร่างประกอบกัน เลือกวัวที่มีสันหลังย าว กล้ามเ นื้ อคอย าว สะโพกใหญ่ เป็นหลักเพราะวัวโครงร่างแบบนี้สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีเมื่อมาเข้าขุน

เทคนิคการขุนวัว

เมื่อวัวที่ซื้อไว้เดินทางมาถึงคอก คุณสังวนจะถ่ายพ ย า ธิ ฉี ดย าบำรุง และฉีดย าคุ มกำ เ นิ ดหลังจากนั้นจะนำไปแยกขุนคอก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกผมว่าถ้าเราขังรวมทั้งหมดวัวจะอ้วนแค่บางตัว บางตัวที่ไม่ได้เป็นใหญ่ในคอกมักไม่ค่อยได้กินเลยทำให้วัวน้ำหนักขึ้นไม่เท่ากันยุ่งย ากเวลาที่จะจับขายผมจึงขุนแบบเลือกดูว่าตัวไหนตัวใหญ่ใกล้เคียงกันความดุ

ใกล้กันก็จะขังรวมกัน 2 ตัวส่วนตัวไหนดุมากหรือตัวเล็กตัวใหญ่มากก็ขังเดี่ยวดีกว่าส่วนอาหารที่ใช้ขุนวัวเป็นอาหารข้น โปรตีน 16% เป็นอาหารข้นที่หาได้ในพื้นที่โดยจะให้วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น

หากวันไหนมีหญ้าสดหรือต้นข้าวโพด ก็จะให้หญ้าสดหรือต้นข้าวโพดสับในช่วงบ่ายประมาณตัวละ 20 กิโลกรัม แล้วงดอาหารข้นในตอนเย็น บางวันมีต้นกล้วยหั่นเป็นอาหารเสริมแต่ที่ให้ตลอดคือฟางราดกากน้ำตาลและน้ำเกลือใส่แยกไว้ต่างหากอีกรางโดยจะให้ฟางติดรางไว้ตลอดเวลาเพื่อให้วัวมีอาหารกินหลากหลาย

การขุนวัวแต่ละคอก คุณสังวนใช้เวลาขุนประมาณ 6 เดือน เพื่อให้มีน้ำหนัก 400 กิโลกรัมขึ้นไปส่วนใหญ่คุณสังวนจะขุนวัวไม่ถึง 6 เดือนเพราะเมื่อวัวเริ่มอ้วนเริ่มสะสมไขมันก็จะมีคนมาซื้อไปขุนต่อโดยอัดอาหารเต็มที่ขุนต่ออีกประมาณ 1 เดือนก็ขายได้

เท่าที่ตระเวนจรร่อนไปในวงการวัวขุนรายย่อยในบ้านเรามักจะได้ยินเสียงบ่นว่าวัวลูกผสมยุโรปลูกผสมชาร์โรเล่ส์มีไม่พอกับความต้องการยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ราคาดั่งทองเป็นที่ต้องการไปทั่วคุณสังวนคิดเรื่องนี้มาก่อนหน้านั้นจึงได้สร้างฝูงแม่พั น ธุ์ลูก ผ ส มชาร์โรเล่ส์เอาไว้แล้ว

ผมมีวัวแม่พั น ธุ์อยู่ 4 ตัวคัดเลือกเก็บเอาไว้ขย ายพั น ธุ์โดยเป็นแม่พั น ธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์เป็นหลักและมีแม่พั น ธุ์ลูกผสมบราห์มันรวมอยู่ด้วยเรื่องสายเ ลื o ดชาร์โรเล่ส์ผมว่าเกือบๆ 50%

แล้วใส่น้ำ เ ชื้ อพ่อพั น ธุ์ชาร์โรเล่ส์เ ลื o ด 100 ไปผสมลูกที่ออกมาถ้าเป็นตัวเมียเราก็เก็บไว้ใช้ทำแม่พั น ธุ์ ขย ายฝูงแต่หากออกมาเป็นตัวผู้เราก็เอาเข้าขุน

แม่พั น ธุ์ที่ให้ลูกถี่ เลี้ยงลูกดีมีน้ำนมมาก

ที่ผมเลือกใช้แม่พั น ธุ์ลูกผสมสายเ ลื o ดไม่สูงมากเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมสังเกตว่าแม่พั น ธุ์ที่มีสายเลือดสูงๆจะให้ลูกห่างทำให้เราเสียเวลาคอย

คุณสังวนเล่าต่อหลักการเลือกวัวมาใช้เป็นแม่พั น ธุ์ของคุณสังวนน่าสนใจมากครับผมเลือกวัวที่จะเก็บเอาไว้ใช้ทำแม่พั น ธุ์โดยดูจากการให้ลูกเป็นหลักผมไม่ได้เน้นว่าวัวแม่พั น ธุ์ของผมจะต้องให้ลูกตัวใหญ่ให้ลูกลักษณะดีเด่น

สวยงาม แต่ผมเน้นวัวแม่พั น ธุ์ที่ให้ลูกถี่ เลี้ยงลูกดี มีน้ำนมมาก วัวแบบนี้จึงน่าจะใช้เป็นแม่พั น ธุ์ แม่พั น ธุ์ที่ผมเก็บเอาไว้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังให้ลูกได้เข้าขุนแล้วและให้ลูกตัวเ มี ยมาขย ายฝูงให้ผมแล้วหลายตัว

ปลูกหญ้าทำหญ้าหมักอย่ างง่าย

คุณสังวนสร้างแปลงหญ้าเอาไว้ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และกำลังขย ายพื้นที่ปลูกออกไปอีกเพื่อรองรับการขย ายฝูงแม่พั น ธุ์

ผมปลูกหญ้าพั น ธุ์จัมโบเอาไว้ 1 ไร่ โดยปลูกเป็นแถวย าวประมาณ 40 เมตรระหว่างแถวห่างกันประมาณ 1.5 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ 6 แถว

ในส่วนของหญ้าจัมโบ้เป็นหญ้าในกลุ่มหญ้าซอกัม (Sorghum almum) เป็นหญ้าอายุสองปีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เรานำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา เป็นหญ้ากอสูง ต้นสูงประมาณ 1.6 เมตร

ลักษณะใบคล้ายต้นอ้อชอบที่ดอนดินสมบูรณ์ติดเ ม ล็ ดดีมากแต่ไม่ทนต่อการแทะเล็มหญ้าที่ปลูกเอาไว้ในพื้นที่ 1 ไร่ของคุณสังวนจะนำมาทำเป็นหญ้าหมักโดยคุณสังวนอธิบายวิธีทำหญ้าหมักอย่ างง่ายแบบนี้ครับ

1.นำหญ้ามาหั่นโดยเครื่องสับให้มีขนาด 1 – 2 นิ้ว อัดหญ้าสดที่หั่นแล้วลงในถุงพลาสติกที่อยู่ในกล่องไม้ที่ทำเป็นแบบ อัดหญ้าให้แน่นโดยใช้เท้าย ่ำ

2.เมื่ออัดหญ้าสดเต็มแบบกล่องไม้แล้วให้รวบปากถุงถอดแบบออกแล้วใช้เชื่อกฟางรัดปากถุงให้แน่น

3.เก็บไว้ในที่ร่มหลังจากนั้น 21 วันหญ้าสดจะเปลี่ยนเป็นหญ้าหมัก

ก่อนจาก ฝากถึงมือใหม่คุณสังวนบอกว่าหญ้าที่ปลูกเอาไว้ 1 ไร่จะสามารถตัดมาทำหญ้าหมักได้ประมาณ 60 ถุงดำหลังหมักหญ้าจนได้ที่จะสามารถนำมาเลี้ยงวัวที่มีรวม 8 ตัว

ได้ประมาณ 8-10 วัน ส่วนวิธีการดูหญ้าหมักที่ดีสังเกตได้จากมีกลิ่นหอมเปรี้ยวไม่เ u่ าเ ห ม็ น หญ้าไม่เป็นเ มื อ ก ไม่เละมีสีเขียวอมเหลืองไม่มีเ ชื้ อs า

สำหรับใครที่สนใจในการเลี้ยงวัว คุณสังวนมีคำแนะนำฝาก

ผมคิดว่าราคาวัวในบ้านเราน่าจะดีไปอีกหลายปีเพราะวัวหมดจริงๆที่ผ่านมาแม่พั น ธุ์ก็ถูกนำมาขุนผลิตลูกไม่ทันและเมื่อวัวราคาดีก็จะมีคนหน้าใหม่สนใจในอาชีพนี้

สิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือคนเลี้ยงวัวจะต้องเป็นคนขยันและมีใจรักจึงจะเลี้ยงวัวได้ตลอดรอดฝั่งหากเลี้ยงวัวตามกระแสเดี๋ยวเหนื่อยก็จะเบื่อหน่ายเลิกไป

นอกจากนั้นเรายังต้องวางแผนการเลี้ยงวัวของเราให้ดีหากใครที่คิดจะทำวัวขุนแนะนำว่าทางที่ดีควรสร้างฝูงวัวแม่พั น ธุ์ของเราเองไม่ต้องรอหาซื้อวัวจากตลาดทำต้นทุนของเราให้ต่ำเราถึงจะไปรอดได้

เป็นข้อคิดและตัวอย่ างดีที่เก็บไปใช้ต่อได้เกษตกรท่านใดใครสนใจอยากพูดอยากคุยติดต่อคุณสังวน ได้ที่ โทร. (081) 745-4694

แหล่งที่มา http://www.technologychaoban.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here