ปลูกต้นย า ง นา ไม้เศรษฐกิจ มีค่าดั่งทอง

0
4854

สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงทุกท่านครับ วันนี้มีเราจะนำความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นย า งนา

ซึ่งถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจ ใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม้ย า งนาเป็นไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ครับ

การเพาะต้นกล้าย า งนา

1.ต้นย า งนาผลของต้นย า งนาจะเริ่มแก่ช่วงเดือนเมษายน เราจะนำเ ม ล็ ด ย า ง นา จากต้นมาตัดปีกออก

2.นำเ ม ล็ ดย า งนาไปวางในวงบ่อซีเมนต์ใช้ผ้าชุบน้ำหรือกระสอบคลุมเ ม ล็ ด รดน้ำเช้าเย็นให้ชุ่ม รอจนกว่ารากจะงอกออกมา

3.สังเกตดูว่าถ้ามีรากงอกออกมา ให้นำเ ม ล็ ด ลงดินที่เตรียมไว้ในถุงดำที่เตรียมไว้ รอจนต้นกล้าจะมีอายุ ุ6 – 7 เดือน ค่อยนำไปลงดินครับ

ต้นกล้าจะเริ่มงอกหลังจากปลูกได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ต้นกล้าย า งนาที่พร้อมปลูกลงดินหรือรอจำหน่าย

วิธีปลูกต้นย า งนา

1. ขุดห ลุ ม ประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ย า ว 1 ฟุต

2. หลังการเตรียมหลุม รองพื้นด้วย ปุ๋ ย ค อ ก หรื อ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อย่ า งละ 1 กำมือ หลังจากนั้นกลบด้วยดิน 1 หน้าจอบเพื่อไม่ให้ร า กสมผัสกับปุ๋ยโดยตรง

3. นำต้นกล้ามาป ลู ก ลงหลุม ที่ เ ต รี ย มไว้ ในที่นี้เราจะไม่แกะถุงดำออกแต่จะแกะเฉพาะก้นของถุงดำเพื่อไม่ให้รากแตก จากนั้นกลบดินโดยกดดินลงให้ให้แน่น เ พื่ อ ยึดต้นกล้า

4. จากนั้นพรวนดินขบริเวณรอบๆ ต้นของย า งนา รดน้ำ คลุมด้วยเศษฟางหรือหญ้าแห้ง

การปลูกย า งนา ไม่ต้องรดน้ำก็ได้ เพราะย า งนาท น แล้งได้ดี เป็นอันเสร็จขั้นตอนการปลูกย า ง จากนั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ เพียงแค่ดูแลในส่วนของ วั ช พื ช ในช่วงที่ต้นกล้ายังเล็กเท่านั้น ในช่วงนี้อากาศค่อยข้างแล้ง แนะนำให้ปลูกในฤดูฝนครับ

เรียบเรียงโดย: วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here