เลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ แบบง่ายๆ การดูแล จ น ถึงการจำหน่าย

0
6411

สวัสดีสมาชิกทุทกท่านครับ วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ทำไมถึงต้องเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เพราะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายในเรื่องของความสะอาดและที่สำคัญไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงมากนัก ปลาดุกจะมีการเจริญเติบโตดี สามารถกำหนดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ครับ เรามาดูขั้นตอนการเลี้ยงกันเลยครับ

อุปกรณ์

1.ท่ อ ปู น ซีเมนต์ขนาด 100×50 เซนติเมตร

2.ท่อพีวีซี ขน าด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น และย าว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

3.ข้อ งอ พีวีซีขน าด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน

4.ย า ง นอก ร ถ สิบล้อจำนวน 1 เส้น

5.ย า ง นอกรถจักรย านยนต์จำนวน 1 เส้น

6.ต า ข่ า ยไว้คลุมป้องกันเศษไม้หรือใบไม้ตกลงในบ่อ

7.น้ำห มั ก สู ต ร เลี้ยงปลา

8.ปู น ทราย หิน

9.อาหารสำหรับเลี้ยงป ล า ดุ ก จะเป็นอาหารเม ล็ ดหรืออาหารข้นก็ได้

10.พืชผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผัก ต บ ชวา ฯลฯ เพื่อสร้างร่มเงาให้กับปลา

11.ลู ก ป ล า ดุก 70-80 ตัว

การทำน้ำห มั ก สูตรเ ลี้ ย ง ปลา

1.ถังพลาสติกที่มีฝาปิดจำนวน 1 ถัง

2.น้ำตาล ท ร ายแดง 3 กิโลกรัม

3.ฟั กทองแก่ 3 กิโลกรัม

4.มะละกอสุก 3 กิโลกรัม

5.ก ล้ ว ยน้ำหว้าสุก 3 กิโลกรัม

การเตรียมบ่อปูน

1.นำหั ว ก ล้ ว ย หรือโคนกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำ มู ล วัวมาผ ส มคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำใส่ไปในบ่อใส่น้ำให้เต็ม

หมักไว้ 5 วัน จากนั้นให้เปิดน้ำทิ้งแล้วเอาโ ค น ก ล้ ว ย ออกทิ้งด้วย

2.นำน้ำสะอาดใส่ไปในบ่อแล้วแช่ทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากนั้นก็ให้เปิดน้ำทิ้งเพื่อเป็นการทำความสะอาดบ่อ

3.นำ ผัก บุ้ง มาถูให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ต า ก บ่ อ ใ ห้ แห้ง

การเลี้ยงและการดูแล
1.นำท่อปูนที่มีรอยคราบผักบุ้ง หรือบ่อปูนที่ไม่มี ก ร ด ไม่มีด่าง ใส่น้ำให้มีความสูง 10 เซนติเมตร (ช่วงปลาขนาดเล็ก เพิ่งนำมาปล่อย) แล้วเติมน้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ

2.นำปลาดุกมาแช่น้ำในบ่อปูนทั้งถุง แล้วค่อยๆเปิดปากถุงให้ปลา ว่ า ยออกมาเอง

3.วัน แ ร กที่นำปลามาปล่อยไม่ต้องให้กินอาหาร

4.นำพืชผักที่ปล ากิน เช่นผักบุ้ง ผักตบชวาและอื่นๆมาใส่ในบ่อ

5.การให้อาหาร ปลา 1 ตัวให้อาหาร 5 เม็ด ต่อ มื้อ ในช่วงปลาเล็กให้อาหารวันละ 2 เมื้อ เช้า-เย็น ปลาอายุ 1 เดือนครึ่ง

ให้อาหารปลาขนาดกลาง โดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ให้ปลากินตอนเย็น หมายเหตุ ก่อนให้อาหารต้องนำอ าหารมาแช่น้ำก่อนเสมอประมาณ 10-15 นาที

การจำหน่าย
1.ก่อนจะจำหน่าย 2 วัน ให้นำดินลูกรังสีแดง ห รื อ ซั ง ข้าวมาแช่ไว้ในบ่อ จะทำให้ ป ล า ดุ ก มีสีเหลืองสวย ขายได้ราคาดี

2.ปลาดุก 3 เดือนครึ่ง จำนวน 70 ตัว จะมีน้ำหนัก 14-15 กิโลกรัม หรือประมาณ 4-5 ตัว ต่อ กิโลกรัม จำ ห น่ า ย ไ ด้กิโลกรัมละ 60-70 บาท

3.ต้ น ทุ น อ า ห า ร กิโลกรัม ละ 19-20 บาท
หม า ยเหตุ ต้นทุนครั้งแรก 1 ชุด 430 บาท น้ำที่ถ่ายทิ้งจากบ่อปลาสามารถนำมารดต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็น ปุ๋ ย อย่างดี

เรียบเรียงโดย: วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

แหล่งที่มาขอข้อมูล:Boonchoo Channel เกษตรสร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here