ไม้มะฮอกกะนี ไม้เศรษฐกิจลายเ นื้ อไม้ สวย แข็งทนทาน

0
780

ส่วนที่ใช้เป็นย า เปลือกต้นเ ม ล็ ด

สรรพคุณตามตำราย าไทย

เปลือกต้น รสฝาดขม ฝนทาสมานแ ผ ล ต้มดื่มแก้ไข้เจริญอาหาร

เ มล็ ด รสขมจัด นึ่งให้สุกบดปั้นเม็ดรับประทาน แก้ไ ข้ตัวร้อน แก้ไ ข้จับสั่น ไ ข้ป้าง ตัดไ ข้จับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สูง 30-40 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 3-4 เมตร ในสภาวะที่เหมาะสม สูงได้ถึง 60 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ต้องการแสง สามารถอยู่ในที่ได้รับแสงบางเวลาได้เช่นกัน เช่น ในป่า

การขย า ยพั น ธุ์ เป็นพืชที่มีสองเ w ศในต้นเดียว ต้นตรง ทรงกระบอก มีรากพูพอนที่โคน เปลือกไม้ขรุขระและหลุดล่อนเป็นชิ้นเล็ก

ใบ

ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ย าว 60 เซนติเมตร ใบย่อย 6-16 ใบ รูปไข่ รูปหอก ปลายใบค่อนข้างเรียวแหลม สีเขียวอ่อนหรือออกแดงเมื่อยังอ่อน เขียวเข้มและเป็นมันเมื่อโตเต็มที่

ดอก

ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ช่อดอกแยกแขนงปลายแคบ ย าว 8-13 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบดอกขาวอมเหลือง รูปวงรี ย าว 4 มิลลิเมตร มีทั้งดอกเ w ศผู้และดอกเ w ศเมีย ดอกเ w ศเ มี ยส่วนใหญ่อยู่กลางช่อ ออกดอกกลางถึงปลายฤดูแล้ง ต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 ก็ออกดอกได้ ขึ้นกับสภาพพื้นที่ ขย ายพั น ธุ์ได้เต็มที่เมื่อต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70-80 เซนติเมตร ถึง 130 เซนติเมตร

ผลตรง

ผลแตก แข็งเหมือนไม้ ย าว 10-20 เซนติเมตร ผลิตผลได้ 800 ผลต่อต้น เ ม ล็ ด ภายในมีราว 50 เ ม ล็ ด เ ม ล็ ดปลิวไปตามลมช่วงกลางฤดูแล้ง ปกติไปได้ห่างจากต้น 32-36 เมตรแต่อาจไปได้ถึง150 เมตร เ ม ล็ ดเริ่มงอกในฤดูฝน อัตราการงอกของเ ม ล็ ดในสภาวะที่ถูกควบคุมอยู่ที่ประมาณ 80-90% การงอกในป่ามีอัตราการงอกราว10-58% ขึ้นกับปี ปริมาณฝนและประเภทของป่า

การใช้ประโยชน์(ดั้งเดิม) และประโยชน์ทางการค้า

เ นื้ อไม้มะฮอกกานีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะความแข็งแรง ทนทาน ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและมีความสวยงาม ใช้ในการผลิตเครื่องเรือน และของประดับตกแต่ง เปลือกและเ ม ล็ ดของมะฮอกกานีใช้บรรเทาอาการท้องร่วง และแก้ปวดฟันของชาวพื้นเมือง น้ำมันที่สกัดจากเปลือกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ

เ นื้ อไม้ มีมูลค่าสูง แก่นไม้ออกแดงหรือชมพู สีเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นตั้งแต่ชมพูเข้มไปจนถึงน้ำตาล กระพี้ไม้ สีออกเหลือง สามารถใช้กับเครื่องมือที่ใช้มือได้ง่าย คุณภาพและรูปร่างคงทน ขัดแล้วไม่แตกหักหรืองอน้ำหนัก 485-840 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ความชื้น 15%

เสี้ยนเ ชื่ อมหรือบางครั้งตรง เสี้ยนละเอียดหรือค่อนข้างหย าบ ผิวลื่น ใช้ในการทำแผงควบคุม กรอบประตู หน้าต่าง โค้ง เครื่องเรือนโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ใช้ในเรือ ปูพื้น อัดเป็นไม้วีเนียร์มักใช้ทำกีตาร์ คุณภาพของไม้สามารถแบ่งแยกได้จากสี ลาย ของเ นื้ อไม้ การเจาะด้วยเครื่องและเข็มเพื่อการทดสอบความ ห น าแน่นจากของเ นื้ อไม้ต้นปลูกน้อยกว่าในป่าธรรมชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here