ผัก 7 ชนิด ควรปลูกไว้หลังบ้าน พืชโตไว

0
6131

การเลือกปลูกพืชผักที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเจริญเติบโต เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลาเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกชนิดเดียวในปริมาณที่มากๆ ในพื้นที่เดียวกัน ควรปลูกให้หลากหลายให้พออยู่พอกันและสามารถจำหน่ายได้ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ 7 พืชระยะสั้น ที่ควรปลูกในบ้านหรือจะทดลองปลูก มาเรียนรู้กันว่าพืชแต่ละชนิดที่เรานำมาให้ท่านที่สนใจเรียนรู้มีอะไรบ้าง ตามมาเลยครับ

1. เห็ดนางฟ้า

พืชที่ใช้ต้นทุนไม่สูง และได้ผลผลิตรวดเร็ว เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน เพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น

ถ้าปลูกไว้ในสวนรอบบริเวณบ้าน อาจนำภาชนะที่เก็บความชื้นได้ เช่น โอ่งมาเป็นภาชนะในการเพาะก็ได้ ตั้งไว้บริเวณที่ร่มรื่น หมั่นพรมน้ำ เช้า กลางวัน เย็น จนดอกเห็ดออกมาพร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 15 วัน ก็นำไปขายได้แล้ว

2. ผักสลัด

สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่จะปลูกได้ดีในดินร่วน และเป็นพืชที่ชอบแดดจัดควรให้น้ำเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง

เช้า – เย็น การเก็บผักกาดหอมจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 40-50 วัน หลังเมล็ดงอก

3. ผักคื่นฉ่าย

สามารถปลูกได้หลายแบบ ถ้าพื้นที่บริเวณรอบบ้านมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถปลูกในกระถางก็ได้

เพียงหยอดเมล็ดลงกระถาง ให้น้ำวันละ 1 – 2 ครั้ง เช้าเย็น และรอหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 40 – 50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ฤดูที่น่าปลูกคือฤดูฝนเพราะปลูกค่อนข้างย ากแต่ราคาสูงในช่วงนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำครับ

4. ถั่วงอก

พืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ ย เพียงให้น้ำอย่างเดียว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเพาะเพียง 4 วัน เท่านั้น

ก็สามารถเก็บมาขายได้ทันทีตลาดต้องการสูง อีกทั้งยังสามารถปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กหรือภาชนะ เช่น กะละมัง โอ่งหรือถังก็ได้ครับ

5. ต้นอ่อนทานตะวัน

ต้นอ่ อนทานตะวันใช้ระยะเวลาในการป ลูกไม่มากเช่นเดียวกันกับถั่วงอกก็สามารจำหน่ายหรือบริโภคได้ครับ ทำอาหารเป็นเมนูหลากหลาย จึงเป็นที่ต้องการของบรรดาร้านอาหารเป็นอย่ า ง มาก เป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวได้ไว

เพียงแค่ 7 วัน ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว แถมยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ย โดยเพาะเมล็ดทานตะวัน 1 กก. ใช้น้ำรดวันละ 1 ลิตร 7 วันก็แค่ 7 ลิตรเท่านั้นเอง

6. ผักบุ้งจีน

ปลูกได้ทั้งแบบหว่านเมล็ ดหรือแบบแยกหน่อ ขั้นตอนการปลูกไม่ซับซ้อน แทบจะไม่ต้องดูแลมาก

จัดเป็นพืชผักที่นิยมปลูกและรับประทานกันทั่วไป เนื่องจาก เติบโตเร็ว ซึ่งผักบุ้งจีนจะเริ่มงอกหลังเพาะเพียง 48 ชั่วโมง และประมาณ 20 – 25 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

7. กวางตุ้ง

นิยมปลูกแบบ 2 วิธี คือ แบบหว่านแมล็ดโดยตรงและแบบโรยเมล็ดเป็นแถวอุปกรณ์อาจดัดแปลงย า งรถยนต์ กระถาง กะละมัง เป็นต้น อีกทั้งผักชนิดนี้ต้องน้ำในปริมาณมาก ความต้องการของตลาดสมำ่เสมอ

จึงควรหมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้หยุดชะงักการเจริ ญเติบโต ผักกวางตุ้งยังใช้ระยะเวลาประมาณแค่ 30-35 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว จะกินแบบทำให้สุกหรือกินแบบสดๆ ก็อร่อยไปอีกแบบครับ

เรียบเรียงโดย: วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here