การปลูกและดูแลตะไคร้ ให้โตไว ได้ผลดี ทั น ต่อการจำหน่าย

0
7034

ตะไคร้ถือได้ว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานโดยทั่วไปจะปลูกไว้กินแค่ตามครัวเรือนแต่ ทุกวันนี้ถูกนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการเป็นอย่ างมาก วันนี้เราเลยอยากนำเสนอวิธีการปลูกที่ได้ผล มาให้ท่านที่กำลังสนใจการปลูกตะไคร้เพื่อไว้กินเองหรือขายสร้ างรายได้ มาให้ได้เรียนรู้กันครับ

การเตรียมต้นพั น ธุ์
เลือกต้นพั น ธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอแล้วนำมาแ ย กต้นออกจากกัน แล้วใช้มีดตัดส่วน ร า กและใบทิ้งให้เหลือความยาวประมาณ 30 เซนติเมตรจากโคน ร า ก ก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย

หรือจะนำต้นตะไคร้ที่ ตั ดใบและรากออก ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 เซนติเมตร นาน 5-7 วัน เพื่อก ร ะ ตุ้ น ให้ตะไคร้

แตกรากใหม่ออกมาหรืออาจเติมสารเร่งรากเพื่อให้รากแตกออกเร็วยิ่งขึ้นครับ ทิ้งไว้จนรากมีสีเหลืองเข้ม จึงจะสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้


วิธีการปลูกตะไคร้ ให้ได้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง

1. เตรียมแปลงโดยการ ไถพรวนดิน ต า ก แดด 7-10 วัน และโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน

2. ขุดหลุม ป ลู กขนาด 25 x 25 x 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ย ค อกเ ก่ า รองก้นหลุมไปพร้อมๆ กับการพรวนดิน

3. ใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่ลำต้นและหัวอ ว บ ใหญ่ แต่ถ้าหากปลูกชิดกว่านี้ต้นตะไคร้จะไม่ อ ว บ ลำต้นจะ ผ อ มสูง

4. ปักต้นพั น ธุ์ตะไคร้ลงดินให้มีลักษณะเอียง 45 องศา ลึก 5 เซนติเมตร จำนวนหลุมละ 2 ต้น

การดูแล
ตะไคร้ชอบดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบน้ำ ชอบแดด ดูแลรดน้ำเสมอและโดนแดดได้ตลอดวัน เจริญได้ในดินแทบทุกชนิด ต้องคอยตรวจดูเมื่อตะไคร้มีกอเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ต้องถอน ทิ้ งหรื อ แ ย กออกไปปลูกใหม่บ้างหรือเอาไปใช้บ้าง

การให้น้ำ ให้น้ำแบบปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง เช้าและเย็น จนตะไคร้ สา มารถ ตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

การให้ปุ๋ย หลังจากปลูกได้ 3 เดือน ต้นตะไคร้จะเริ่ม แ ต ก กอ โรยปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) ที่บริเวณโคนกอตะไคร้ กอละ 1 กำมือ ตามด้วยการรดน้ำ

เรียบเรียงโดย : วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here