เป็นคนไ ม่ชอบอธิบายเลยกลายเป็นคน ไม่ดีในหลายเรื่อง

การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้า กลับสามารถสยบสิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพียิ่งแข็งยิ่งพังง่ายยิ่งอ่ อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้สิ่งที่มีรูปลักษณ์ย่อมมีวันผุ พั ง สิ่งที่ไร้รูปลักษณ์จึงจะคงอยู่ได้ย า วนานคนมักจะเห็นคุณค่าของ ความมีจะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของ ความไม่มี เหมือนที่เรารู้ว่า การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไม่พูด กลับมีคุณค่ายิ่งกว่า อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่

ข้อคิดพูดจาดีๆ กับคนในบ้านเข้าไว้เพราะไม่มีใคร หวังดีไปมากกว่าคนในครอบครัว

การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไ ม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้า กลับสามารถส ยบสิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพียิ่งแข็งยิ่งพั งง่ายยิ่งอ่ อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้สิ่งที่มีรูปลักษณ์ย่อมมีวัน ผุพั ง สิ่งที่ไร้รูปลักษณ์จึงจะคงอยู่ได้ย า วนานคนมักจะเห็นคุณค่าของ ความมีจะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของ ความไ ม่มี เหมือนที่เรารู้ว่า การพูด มีคุณค่า...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ขั้นตอน การทำฮอร์โมนไข่ สำหรับใช้ในการเกษตร

ฮ อ ร์ โ ม นนมสด ฮ อ ร์โ ม นนมสด คือการเอานมสดมาหมักด้วยจุ ลิ น ท รี ย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่ อ ยส ล า ย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุ ลิ น...

ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟาง แบบกองเตี้ย

ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 1. เตรียมแปลงเพาะปลูก 1.1 โดยขุดตากดินยกแปลงเพื่อฆ่าเชื้อโรคตากทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ย่อยดินให้ละเอียด ขนาดของแปลงเหมือนแปลงปลูกผัก กว้าง 1 เมตร ย าวตามความต้องการ 2. ทำการหมักฝุ่นปุ๋ยคอก 1.นำปุ๋ยคอกแห้ง 8 ถุง ปุ๋ย เทลงใส่ ผ้าเต้น ผ้ากระสอบ 2. นำกากน้ำตาล 8 กิโลกรัม...

เทคนิค ก ารทำให้มะละกอ ต้นเตี้ยแถมลูกดก

ตอนนี้ต้องยอมรับว่า มะละกอ กำลังมาแรง เพราะคนหันมาบริโภคผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกมะละกอ ทั้งมะละกอกินผลสดและมะลอทำส้มตำมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่กระนั้นมะละกอที่ปลูกโดยทั่วไปจะมีลำต้นสูงย ากต่อการเก็บเกี่ยว ทำให้มีคำถามเสมอๆว่า จะปลูกมะละกออย่ างไรให้มีต้นเตี้ย ผมได้ศึกษามาพบว่าการที่จะให้มะละกอมีต้นเตี้ย สามารถทำได้หลายอย่างครับ การทำให้มะละกอต้นเตี้ย โตเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาได้ 1 เดือน คือวิธีการตัดรากมะละกอ โดยให้ ย้ายกล้ามะละกอจากแปลงเพาะ ควรรดน้ำต้นกล้าให้ชุ่ม จากนั้นให้ตัดรากแก้วของกล้ามะละกอออกประมาณ 2 ข้อนิ้วมือหรือประมาณ 5...