การปลูกบอนสี ราชินีแห่งไม้ใบและการดูแลให้ฟอร์มสวย ไม้มงคลราคาสูง

บอนสี เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคล มีสีสันที่หลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "ราชินีแห่งไม้ใบ" (Queen of the Leafy Plants) การปลูกบอนสี ควรจะปลูกในที่ที่มีความชื้นและไม่มีแดดร้อนจัดและดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินร่วนและในดินมี อินทรียวัตถุผสมด้วยเช่นพวกซากใบไม้ที่ผุย่อยสลลายและควรใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พ(ปุ๋ยคอก)และไม่ควรเยอะเกินไป เพราะดินจะเค็มทำให้ดินเสื่อม ควรรดน้ำทุกวันทั้งเช้าและเย็น อย่านำกระถางไปตั้งในที่แดดร้อนจัดเพราะใบ จะไหม้และต้นก็จะต า ย การขย ายพั น ธุ์บอนสี ควรทำการขย ายพั น...

เคล็ดลับการตัดแต่งหน่อให้กล้วยลูกดกเต็มเครือ

การตัดแต่งหน่อกล้วย ให้มีจำนวนพอเหมาะ ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดตามมา เรียกว่า หน่อตาม ให้ตัดออกแล้วคว้านไส้ในทิ้ง ราดด้วยน้ำมันก๊าด...

ความเชื่อผิดๆ ใช้เกลือใส่ต้นไม้ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร แต่กลับทำให้ดินเสื่อม

ยังมีกสิกรหลายราย เข้าใจว่าการใส่เกลือให้กับพืชจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีขึ้น ให้ผลผลิตสูงขึ้น การที่เข้าใจอย่างนั้น อาจจะเป็นการเข้าใจที่ผิดก็ได้ เพราะส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งมีธาตุโซเดียมและคลอรีน และในปัจจุบันนี้ธาตุทั้ง 2 ชนิด ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด แต่อาจจำเป็นสำหรับพืชบางชนิดเท่านั้น ถ้ามีในปริมาณเพียงพอแล้วอาจทำให้พืชบางชนิดเติบโตดีขึ้นมีคุณภาพสูง จากการรายงานผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร การใส่เกลือแกงไม่ทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตดีขึ้นหรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ข้าวไม่ใส่ปุ๋ยได้ผลผลิตเฉลี่ย 227 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่เกลือแกง 20 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 225 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณการใส่เกลือเพิ่มขึ้น...

ปัญหา พริกรากเน่า โคนเน่า ให้แก้ตามนี้

ชีววิทย าของเ ชื้ อ ราเจริญดีบนอาหารเลี้ยงเ ชื้ อ ผิวผนังเส้นใยเรียบ สร้างสปอร์จำนวนมาก รูปร่าง แตกต่างกันหลายแบบ เป็นรูปไข่หรือรูปค่อนข้างย าวขนาดแตกต่างกัน เมื่อสปอร์มีอายุมากขึ้นจะหลุดออกจากก้านชูสปอร์ได้ง่าย โดยมีก้านสปอร์ย าวติดอยู่ด้านบนของสปอร์มีส่วนเปิดเด่นชัด สำหรับเป็นทางออกของ ส ป อ ร์ที่มีหางและว่ายน้ำได้ ลักษณะอาการ เชื้ อเข้าทำลายพริกหวานได้ตั้งแต่ระยะกล้า ทำให้เกิดโ ร คเ...

สูตรเปลือกไข่ ไล่ม ด ไล่เพลี้ย

เปลือกไข่ มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับการเกษตรได้มากมายเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น การนำมาทำเป็นปุ๋ยให้กับพืช เพราะในเปลือกไข่นั้นอุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่พืชต้องการ และวันนี้แอดมินจะพาทุกคนนำเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์ให้กับพืชของเราอีกเช่นกัน แต่เป็นการใช้เพื่อกำจัดมดเพลี้ย ช่วยให้พืชงาม ปราศจากตัวรบกวน อุปกรณ์และส่วนผสมที่ใช้ 1.ขวดโหล 2.เตาแก๊ส 3.ครก สาก 4.เปลือกไข่ 5.กระทะ ขั้นตอนในการทำ 1.เริ่มแรกให้ทำการเตรียมเปลือกไข่ก่อน โดยนำเปลือกไข่ไปตากแดดผึ่งลม เพื่อให้ของเหลวที่เกาะอยู่ภายในแห้งสนิททั้งหมดก่อน 2.จากนั้นก็นำเปลือกไข่ที่ตากแดดแห้งสนิทดีแล้ว มาใส่ครก และตำให้ละเอียด พักทิ้งไว้ 3.นำเปลือกไข่ที่ตำจนละเอียดขึ้นกระทะ ตั้งเตา แล้วคั่วด้วยไฟอ่อนๆจะเปลือกไข่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม ก็เป็นอันว่าใช้ได้ 4.สุดท้ายก็พักเปลือกไข่ที่คั่วไว้ให้เย็น แล้วกรอกใส่ขวดโหลเก็บไว้ใช้ สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลย วิธีการนำมาใช้ เปลือกไข่ที่เราทำเก็บไว้ในขวดโหล ให้นำมาโรยไว้ที่โคนต้นไม้ และพืชที่เรต้องการ จะช่วยไล่...

เทคนิคการปลูกข่าเพียง 1 เหง้าได้ข่าหลายกอ ปลูกครั้งเดียวไม่ต้องซื้อเหง้าพันธุ์อีก

ข่าเป็นพืชผักประจำครัวที่หลายบ้านต้องมีกัน โดยข่าจะมีลำต้นและเหง้าหัวไว้ป ร ะ ก อบ อ า หาร เพิ่มความ เ ผ็ ด ร้ อ น หอม และกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น วันนี้เรานำวิธีการ ป ลู ก ข่าให้แตกกอดีมีเหง้าใหญ่อวบสวยสมบูรณ์มาฝาก การ เ...

แตงโมสี่เหลี่ยม ตกราคาลูกละ 5000-6000 บาท เพิ่มมูลค่าของสินค้าน่าปลูก

เหตุผลรวมๆ ก็เป็นเพราะแตงโมสี่เหลี่ยมนี้ปลูกที่เซนสึจิที่เดียวเท่านั้น และมีการจดสิทธิบัตรด้วย (แต่จีนก๊อปไปเรียบร้อยแล้ว) จำนวนผลผลิตที่ได้แต่ละปีค่อนข้างจำกัดประมาณ 200 ลูกเท่านั้น แตงโมนี้จะถูกเก็บเกี่ยวก่อนสุกและมีอายุการเก็บนานถึง 6 เดือน และที่เห็นติดริบบิ้นอย่างสวยงามไว้นั้น ส่วนมากแล้วจะมีไว้โชว์เฉยๆ ค่ะ ราคาโดยเฉลี่ยที่ขายในญี่ปุ่นอยู่ในช่วง 10,000-20,000 เยน ถ้าส่งออกขายต่างประเทศราคาอาจสูงถึง 80,000 เยนเลยทีเดียว วิธีปลูกให้ได้เป็นแตงโมสี่เหลี่ยม เขาก็จะคัดเลือกแตงโมที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่เห็นในภาพด้านบนเล็กน้อยมา แล้วก็เอาไปใส่ในโครงสี่เหลี่ยมที่แสงแดดส่องผ่านและรดน้ำได้ ระยะเวลาที่แตงโมอยู่ในนี้คือประมาณ 10 วันหรือจนแตงโมใหญ่เต็มมุมกล่อง ดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆ...

เทคนิคการปลูกกล้วยด่าง พันธุ์ไม้ทีกำลังมาแรง ราคาพุ่งสูง

เทคนิคการปลูกกล้วยด่าง กล้วยที่มีใบด่างเกิดจากพั น ธุกรรมที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่กล้วยด่างนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ซึ่งถ้าหากเลี้ยงดูผิดวิธีก็อาจจะส่งผลให้ต้นไม่สมบูรณ์ ไม่สวยงาม และอาจจะเฉาตายได้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีเทคนิคการปลูกกล้วยด่าง ให้แตกกอ ได้ผลดีมาฝากกันค่ะ กล้วยด่างมีหลากหลายชนิดมาก ๆ เช่น กล้วยด่างฟลอริด้า กล้วยแดงอินโด กล้วยหอมด่าง กล้วยเทพนมด่าง กล้วยป่าดาง เป็นต้น มีคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์การปลูกกล้วยด่างว่า ที่จะเลือกต้นกล้วยด่าง เบื้องต้นให้เลือกต้นกล้วย ที่มีรากแน่น ฟอร์มรากสวย ...

การปลูกผักขม ไว้ทานเอง ปลูกง่าย ประโยชน์เพียบ

ปลูกผักโขมผักพื้นบ้านขายอาชีพเสริมหลังเลิกงาน ปลูกผักพื้นบ้านหรือการปลูกผักสวนครัวเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานที่นอกจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้แล้วยังเป็นกิจกรรมย ามว่างของทุกคนในครอบครัวทำให้ได้พักผ่อนได้ออกกำลังกาย เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานที่มีทั้งรายได้และสุขภาพที่ดี ซึ่งได้จากการทานผักปลอดส า ร พิ ษและประโยชน์จากพืชผักที่เรานำมาปลูกผักโขมเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและน่าสนใจนำมาปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้ทานเอง ผักโขม ถือเป็นพืชพื้นบ้านของไทยเราอีกตัวหนึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ผักโขมหนาม ผักโขมหิน ผักโขมหัด ผักโขมสวน ผักโขมเกลี้ยงที่เข้ามาตีตลาดคือผักโขมจีนโดยผักโขมเป็นพืชที่ให้สารวิ ต า มิ นเอแก่ร่างกายเช่นเดียวกับฟักทอง ผักบุ้ง พริกชี้ฟ้า มีรสขมเล็กน้อย รสชาติอร่อย ผักโขม มักขึ้นตามแหล่งธรรมชาติ เช่น...

ไผ่กิมซุง พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมตลอด หน่อใหญ่อวบ รสชาติหวาน ราคาดี

ไผ่กิมซุง ไม้เศรษฐกิจปลูกง่าย เติบโตเร็วหน่อดกราคาดี สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมง่ายๆและลงทุนไม่เยอะเราแนะนำให้ปลูกไผ่กิมซุงหรืออีกชื่อก็คือตงลืมแล้ง เพราะคนนิยมปลูกกันไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะปลูกไว้สำหรับกินหน่อหรือปลูกไว้สำหรับสร้างรายได้ก็เหมาะทั้งนั้นเลยค่ะ แต่สำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมการปลูกไผ่กิมซุงถือว่าตอบโจทย์มากๆลงทุนน้อยแต่ได้รายได้กลับมาไม่น้อยเลยนะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าไผ่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมาย แต่จริงๆแล้วไผ่มีประโยชน์ต่อการบริโภคมากเลยค่ะ เราไปทำความรู้จักกับคุณสมบัติไผ่กิมซุงให้มากขึ้นกันเลยค่ะ ไผ่กิมซุงเป็นไผ่ที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ส่วนใหญ่มักปลูกไว้สำหรับกินหน่อโดยเฉพาะ ลำต้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ในการทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยค่ะ หรือจะใช้ทำข้าวหลามก็ได้นะคะ เพราะลำต้นไม่มีมอดเจาะ ทนทาน และแข็งแรงมากค่ะ ไผ่กิมซุงปลูกไว้สำหรับกินหน่อหรือนำหน่อไปขายสร้างรายได้เป็นส่วนมาก จุดเด่นของไผ่ชนิดนี้คือ ผิวของเปลือกเกลี้ยงไม่มีขนเหมือนหน่อไม้ทั่วไป มีรสชาติหวานกรอบและไม่มีรสขม เปลือกไม่หนา เป็นไผ่ที่ให้หน่อตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การสร้างรายได้ หน่อสามารถทนน้ำทนแดดได้เป็นอย่างดี ออกหน่อดกมากสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายได้ตลอดทั้งปี...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกกระเทียมในขวด ไม่ต้องใช้ดินให้ยุ่งยาก

ปลูกกระเทียมในขวด ไม่ใช้ดิน ไม่ต้องรดน้ำ การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน ทำให้สะดวกมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเงินได้ไม่น้อยเลย ที่สำคัญยังปลอดภัยจาก ส า ร เ ค มี อีกด้วย แต่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่การปลูก จึงทำได้ยาก วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสามารถปลูกกระเทียม แม้ในพื้นที่จำกัด ด้วยการปลูกบนขวดพลาสติกจะทำอย่างไร ไปดูกันวิธีทำกันเลย วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กระเทียม (เลือกหัวกระเทียมที่สมบูรณ์) 2.ปุ๋ยน้ำปลอด ส า ร 3.น้ำสะอาด 4.ขวดพลาสติกเหลือใช้ ขั้นตอนในการปลูกกระเทียมบนขวดน้ำ 1.ให้คัดหัวกระเทียมที่สมบูรณ์ แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้...

4สาเหตุ ปลูกทุเรียนแล้วตาย

สาเหตุ 4 อย่ าง ปลูกทุเรียนแล้วไม่รอด สิ่งเหล่านี้เราอย่ าไปทำตามเขาเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ส่งผลได้มาก ผมจะบอกว่ามีอะไรบ้าง ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้ทุกคนอยากปลูกทุเรียนกันมากเพราะว่าราคาและกระแสกำลังมาและก็มีคนส่วนหนึ่งบอกว่า ไม่นานราคาก็คงจะตกต่ำลงแต่ในใจที่ผมคิดก็คือ มันไม่ได้ง่ายเหมือนย างพาราสวนที่ปลูกแล้วมีปัญหา ไม่โตหรือต า ย เยอะมาก ดังนั้นราคาอาจไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คิดหรอกครับ สาเหตุหลัก 1.ไม่รองปุ๋ยในหลุมตอนปลูก จะทำกันเป็นปกติไปแล้ว เมื่อไรที่ปลูกพืชก็จะรองปุ๋ยในหลุมกันสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ต้องรองปุ๋ย ก็เพราะมันทำให้รากเสียหายได้โดยเฉพาะคนที่ใส่ไปในปริมาณมาก และเป็นปุ๋ยคอกสด เพราะเมื่อเกิดการย่อยสลาย เกิดก๊าซมีเทน ขังอยู่ในดินเป็นwิ ษต่อพืช รากก็เริ่มต...

สูตรน้ำซาวข้าว บำรุงพืช ช่วยพืชงาม

สูตรทำน้ำหมัก น้ำซาวข้าว สูตรทำน้ำหมัก น้ำซาวข้าว ใช้แทนปุ๋ยสูตร 16-16-16 บำรุงทุกส่วน เนื่องจากในน้ำซาวข้าวมีสารอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อนำมารดน้ำต้นไม้ ก็จะบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามทั้งใบและดอกเรามาดูวิธีทำกันครับ ส่วนผสม 1. น้ำซาวข้าว 1 ลิตร 2. ซีอิ้วดำ หรือซีอิ้วหวาน 1/2 ช้อนโต๊ะ 3. หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์...