ต้นมะละกอไม่ออกผล ไม่ต้องตัดทิ้ง แก้ง่ายนิดเดียว

ต้นมะละกอ ไม่มีผลคิดว่าเกษตรกรที่ปลูกมะละกอไว้ก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้ว คือต้นจะสูงชะลูดแต่ไม่มีดอก ไม่ออกผล แล้วไม่นานจะต้องตัดทิ้งเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทน ซึ่งน่าเสียดายระยะเวลาที่เราปลูกกันมาครับ วันนี้เรามีวิธีการดีๆ ที่ไม่ต้องตัดต้นมะละกออาการดังกล่าวทิ้งอีกต่อไปเพียงทำตามขั้นตอนนี้ ขั้นตอนการทำ 1.เลือกต้นมะละกอที่ไม่ออกผล เพื่อจะทำส า ว ให้ต้นนั้นปรับตัวใหม่ 2.วัดระยะจากโคนประมาณ 2 คืบ เพื่อกำหนดตำแหน่งการตัดและระยะประมาณนี้จะช่วยให้ต้นมะละกอเตี้ยไปด้วยครับ 3.จากนั้นทำการตัดต้นมะละกอที่ตำแหน่งที่เราวัดขึ้นมาจากพื้นดิน 4.หลังจากที่ตัดเราจะพบว่าแกนกลางจะมีหลุมเล็กๆ ซึ่งเมื่อต้นมะละกอโดนฝนหรือโดนน้ำค้างอาจทำให้ต้นนั้นเ u่ าได้ครับ 5.เราจะทำการตัดขวดน้ำอัดลมที่เตรียมไว้สำหรับครอบบริเวณที่ตัดเพื่อป้องกันความชื้นและน้ำซึมผ่านเข้าไปครับ ถ้าขนาดของขวดเล็กกว่าต้นมะละกอก็ให้ตัดที่ขวดให้เป็นซีกๆ ประมาณ 2-3 ซีก ให้สามารถสวมลงได้ 6.เรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะได้ผลหรือไม่ พบว่ามีกิ่งของต้นมะละกอแตกออกมาจากลำต้น...

การปลูกและการดูแล ทับทิมให้ ลู กดก ผลใหญ่ รสชาติหวานฉ่ำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ทับทิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นมีสีเทา มีหนามแหลมย า วขึ้นอยู่บริเวณกิ่งก้าน ความสูงของลำต้นมีประมาณ 6-10 ฟุต ใบ มีลักษณะเป็นรูปย า วรี ขนาดเล็ก ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบเรียบเป็นมัน ขอบใบเรียบ เมื่อมองใต้ท้องใบจะสามารถเห็นเส้นใบได้อ ย่ า งชัดเจน ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 1-1.8 ซม. ย า...

การทำปุ๋ยหมัก จากใบไม้สด สำหรับใช้ในการเกษตร

ปกติเราจะปรุงดินไว้ใช้ปลูกพืชโดยใช้ใบไม้แห้ง เพราะจะย่ อ ยส ล า ยได้เร็ว หาได้ง่าย แต่ใบไม้สดก็สามารถใช้ได้ถ้าหากไม่มีใบไม้แห้งโดยเฉพาะหน้าฝน วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการทำกันครับ ส่วนผสมมีดังนี้ 1.ดิน 1 ส่วน 2.ทรายละเอียด 1 ส่วน 3.ใบไม้สด 1 ส่วน 4.แกลบดิบ 1 ส่วน 5.มูลวัว 1 ส่วน 6.ขุยมะพร้าว 2 ส่วน 7.น้ำซาวข้าว 1...

เตาชีวมวลไร้ควัน จากวัสดุเหลือใช้ ให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ

การทำเตาชีวมวล ข้อดีคือไร้ควันให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ ใช้เ ชื้ อเพลิงน้อยมาก วันีเรามาทำเตาไว้ใช้ในครัวเรือนกัน ด้วยวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ปิ๊บ 1 ใบ 2.ถังสี 3.ซิ่ว 4.ค้อน 5.สีมาร์ค 6.เหล็กเส้นข้ออ้อย 7.ใบตัดลูกห มู 8.ไม้บรรทัด 9.ตะปู 3 นิ้ว 10.กรรไกรตัดสังกะสี 11.ที่ดัดเหล็ก 12.ถุงมือห นั ง 13.เครื่องเชื่อม ขั้นตอนการทำ 1.วางถังสีที่ก้นของปิ๊ปเพื่อกำหนดขนาดสำหรับเจาะใส่ถังสี 2.เมื่อตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้สีมาร์คขีดรอบๆ ถังสี 3.ใช้ซิ่วตัดตามรอยมาร์คให้ขาดก้นปิ๊บฉีกพอที่ปลายกรรไกรเข้าได้ 4.ใช้กรรไกรตัดตามรอยมาร์คเลยครับ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่ าให้ครีบบ า ดมือ ที่สำคัญควรใส่ถุงมือหนังเพื่อความปลอดภั ย 5.ทำการเก็บครีบของรอยตัดด้วยค้อน ระวังมือด้วยครับ 6.รูเจาะที่ทำการเก็บครีบเรียบร้อยแล้วครับ 7.จากนั้นลองสวมถังสีลงไป ดูว่าพอดีหรือไม่ 8.ใช้ลูกห มู...

แปลงผักยกสูง จากไม้ไผ่ ราคาถูก ควบคุมวัชพืชได้ง่าย ใช้พื่นที่คุ้มค่า

ในการปลูกพืชผักสวนใหญ่ของเกษตรกรจะทำการปลูกในแปลงลงพื้นดินหรือในภาชนะต่างๆ เช่น กระถาง กระบะ หรือการดัดแปลงเศษวัสดุเหลือใช้ วันนี้เรามีไอเดียการทำแปลงปลูกผักยกสูงจากไม้ไผ่ ไอเดียนี้สามารถจัดสรรพื้นที่ตามขนาดของแปลงที่เราได้ออกแบบ วัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ถ้าปลูกไม้ไผ่เองและไม้ยูคาเองแล้วยิ่งลดต้นทุนได้มาก เพียงซื้อแค่พลาสติกสีดำที่ใช้คลุมแปลงราคาไม่กี่บาทเท่านั้เราก็ได้แปลงผักที่สามารถควบคุมวั ช พื ช ดูแลได้ง่าย การออกแบบใช้หลักไม้ในการตีโครง 8 ต้น และไม้กั้นด้านข้างอาจใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้ ในที่นี่เรามีไม้ฝาที่เหลือจากการใช้มาทำเลยเอามาประยุกต์ใช้ครับ คานที่รองไม้ไผ่ 4 ท่อน สามารถรับน้ำหนักของดินได้เป็นอย่างดี ไม่แอ่นแน่นอน จะสังเกตได้ว่าเรามีแปลงผักหลายแปลงที่ทำในลักษณะเดียวกัน สามารถปลูกผักได้หลายชนิดในการป้อนขายในตลาดสดในแต่ละช่วงฤดูกาล ใช้พลาสติดสีดำคลุมบนแปลงขนาดที่ออกแบบไว้ได้พอดี...

สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยการกล้าเมล็ดพริก ในผลกล้วยและกระดาษทิชชู งอก 100%

สำหรับท่านที่จะเรียนรู้การกล้าพริกไว้กินเองแต่ด้วยพื้นที่จำกัด เช่น ห้องเช่า คอนโด ไม่มีแปลงปลูก ไร้กังวลอีกต่อไปเนื่องจากวันนี้เรามีวิธีกล้าต้นพริกด้วยเมล็ดพร้อมวิธีการปลูก จากแกนกระดาษทิชชู ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาทำการกล้าต้นพริกเป็นไอเดียที่ดีและใครก็สามารถทำได้ครับ มาลองทำกันดูเลย อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กล้วย 2.พริกแห้ง 3.แกนกระดาษทิชชู 4.กรรไกร 5.มีด 6.ดินปลูกต้นไม้ 7.กระถางเล็ก 8.เทปกาว 9.ช้อนชา 10.คีมปลายแหลม ขั้นตอนการทำ เตรียมกล้วยที่จะใช้ฝังเ ม ล็ ดพริก การเลือกกล้วยควรเลือกผลที่มีลักษณะเปลือกเริ่มเป็นสีน้ำตาลคือลูกที่ 3 นำจากซ้ายไปขวา ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือสามารถย่ อ ยส ล า ยได้เร็วกว่ากล้วยลูกที่ 1,2...

การถนอมมะกอก เอาไว้ทานเป็นปี ก็ไม่เสีย

ในช่วงของฤดูกาลมะกอกออกผลมักจะร่วงหล่นตามพื้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในพื้นที่นาทำให้เราเก็บกินไม่ทันแบบน่าเสียดาย วันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเก็บมะกอกไว้ทานกัน ซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นปีก็ไม่เสียสามารถเก็บได้จนถึงฤดูกาลหน้าที่มะกอกจะออกลูกอีกครับ มาดูเทคนิคขั้นตอนการทำกันครับ ขั้นตอนการทำ 1.เก็บมะกอกที่สุกแล้วจากหัวไร่ปลายนา ทำการฝานเปลือกออกจากเ ม ล็ ด 2.เ ม ล็ ดเราก็จะไม่ทิ้งนะครับสามารถเก็บไว้ทานได้เช่นกันครับ 3.จากนั้นแล้วนำมะกอกที่เราฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตากแดด 3 วัน ครับ 4.จากนั้นนำมะกอกที่ผ่านการตากแห้งแล้วมาใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นครับ 5.นำไปเก็บไว้ในช่องฟีซของตู้เย็น เท่านี้เราก็สามารถเก็บมะกอกไว้กินได้นานเป็นปีโดยไม่เสียเลยครับ 6.การนำมาปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ ต้มปลา หรือเมนูอื่นๆ เพียงเอามะกอกออกมาแช่น้ำตามที่เราจะทำอาหาร เท่านี้ก็จะทำให้อาหารมีรสชาตดีตามความอร่อยของแต่ละเมนูกันครับ ขอบคุณแหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปเกษตรกร ชาวบ้าน

การปลูกหอมแดงคอนโด ในขวดพลาสติก

ไอเดียการเพาะต้นหอมแดงคอนโดในขวดน้ำพลาสติก บอกได้เลยว่าวิธีการนี้ให้ผลผลิตของต้นหอมดีเกินคาด ทั้งไม่สิ้นเปลืองต้นทุน ไม่ใช้พื้นที่มาก เพียงแค่มีขวดน้ำพลาสติกก็สามารถมีต้นหอมแดงไว้ประกอบอาหาร ไม่ต้องซื้อให้เสียตังค์อีกต่อไปถ้าทำตามนี้ไปดูกันเลย ขั้นตอนการทำ 1.นำขวดน้ำพลาสติกตัดปากขวดออกให้เป็นทรงกระบอก ทำการเจาะรูให้มีขนาดที่หัวหอมสามารถโผล่ออกมาได้ประมาณ 20 มม. ถือว่าใช้ได้ ถ้าเป็นขวดน้ำที่ย าวก็จะสามารถปลูกต้นหอมได้มากครับ 2.โรยดินที่ก้นขวดพลาสติกสูงประมาณ 10 ซม. นั้นนำหัวหอมแดงด้านที่เป็นรากวางให้ตรงตามรูในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งในแต่ละชั้นหลังจากที่วางหัวหอมครบทุกรูแล้วให้นำดินกลบลงไปในแต่ละชั้น ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกรู 3.จากนั้นนำดินกลบด้านบนของขวดให้ทั่วครับ แต่อ ย่ าให้ถึงกับล้นครับ เพราะเราจะทำการปลูกอีกชั้นครับ 4.นำหัวหอมวางด้านบนของขวด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวางตแหน่งในการปลูกครับ 5.ใช้ดินโรยปากกระถางให้คลุมหัวหอมด้านบนสุด...

กล้วยแคระ ภูมิปัญญาทำต้นกล้วยธรรมดาให้เป็นกล้วยต้นเตี้ย

การทำให้ต้นกล้วยแคระ ต้นเตี้ยเป็นการแก้ปัญหาต้นกล้วยที่มีความสูงจนเกินไปและล้มง่ายเมื่อเจอล้มแรง วิธีการทำให้ต้นกล้วยเตี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตัดต้นกล้วยออกตามช่วงอายุของต้นแต่ละเดือนให้ต้นมีขนาดสั้นลงโดยธรรมชาติคือการตัดทุกๆรอบเดือนของกล้วยเมื่อกล้วยมีอายุใกล้ออกเครือก็ให้หยุดตัด ให้กล้วยสร้างลำต้นพร้อมออกเครือต่อไป วิธีการนี้สามารถทำได้กับกล้วยทุกสายพั น ธุ์ครับ ขั้นตอนการทำ ทำการตัดบริเวณโคนของต้นกล้วยสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ จะสังเกตว่าจะมีแกนของกล้วยโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ตัดไปประมาณ 1 เดือน ต้นกล้วยจะสร้างลำต้นขึ้นมาอีก ในการตัดรอบที่ 2 ก็จะตัดให้ต่ำกว่ารอยเดิม ต้นกล้วยที่ตัดในรอบที่ 3 สังเกตจากชั้นของลำต้น หลังจาก 4-5 เดือนก็จะหยุดตัดเพื่อให้ต้นกล้วยสร้างลำต้นและออกเครือ ต้นกล้วยที่ได้จะเตี้ยแคระ สามารถตัดเครือที่แก่ได้ง่ายครับ ขอบคุณแหล่งที่มา ช่องยูทูป นิวัฒน์ รักทองสุข

ทำบ่อพลาสติก แบบลงทุนน้อย วัสดุเพียงไม่กี่ชิ้น

วันนี้เราจะมาทำบ่อพลาสติกไว้เลี้ยงปลา เลี้ยงกบกันครับ ด้วยวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นที่เหลือใช้แล้วมาทำกันครับ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ทุนน้อยลองนำไปปรับใช้กันดูครับ ขั้นตอนการทำ 1.เลือกพื้นที่ที่มีร่มเงาให้อากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนจนเกินไปมีแสงแดดรำไร เพื่อให้แสงส่องลงก้นบ่อ ทำการปรับพื้นบ่อให้สม่ำเสมอก่อนทำบ่อ 2.ใช้ไม้ไผ่ตีกั้นเป็นคอกสี่เหลี่ยมตามรูปเลยครับ 3.ใช้กระเบื้องทั้งหมด 6 แผ่น นำกระเบื้องวางนอนในคอกทั้ง 4 ด้าน ส่วนในแต่ละด้านใช้หลักไม้ไผ่กั้นเพื่อไม่ให้กระเบื้องล้มครับและเกลี่ยดินกลบขอบของกระเบื้องในแต่ละด้าน 4.เทแกลบลงในคอกเพื่อรองพื้นบ่อครับ 5.เตรียมถุงดำสำหรับปูพื้น เการเลือกก็เอาตามขนาดของบ่อที่เราออกแบบไว้ละกันครับ 6.เตรียมข้อต่อเกลียวในและเกลียวนอกอย่ างละตัวเพื่อทำทางออกของน้ำ ข้อต่อเกลียวนอกควรมีซีลกันน้ำซึมด้วครับ 7.เจาะรูที่ถุงพลาสติกและทำการประกอบข้อต่อเข้าด้วยกัน ให้บริเวณดังกล่าวควรอยู่ที่มุมของบ่อ 8.จากนั้นทำการปูพลาสติกให้คลุมบ่อที่เราเตรียมไว้ หลังจากนั้นก็ทำการปล่อยน้ำลงบ่อได้เลยครับ เท่านี้เราก็ได้บ่อปลาไว้ใช้งานแล้วครับ

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ติดตั้งระบบให้น้ำไก่แบบอัตโนมัติ ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอน

ระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ ด้วยการเติมน้ำแบบลูกลอยก้านโยก ใส่ในถังน้ำ ให้มีน้ำตลอดเวลา แล้วก็จ่ายน้ำไปยังถ้วยน้ำ ให้ไก่ได้ถึง 20 จุด เมื่อไก่กินน้ำ น้ำจะถูกเติมลงมาเรื่อยๆ ทำให้เราประหยัดเวลาในการที่จะต้องไปเติมน้ำ ประหยัดแรงที่จะต้องมาคอยทำความสะอาด ประหยัดน้ำที่จะต้องมาเททิ้ง และยังทำให้ไก่สุขภาพดีมากขึ้นที่ได้กินน้ำสะอาดยังไงก็ทดลองทำกันดูนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ก๊อกน้ำ 2.ท่อน้ำ 4 หุน 3.ลูกลอย 4.ท่อ 3 หุน สำหรับเครื่องกรองน้ำ 5.ถ้วยให้น้ำไก่แบบ 2 ทาง 6.ท่อ 4 หุนเกลียวนอก 7.ท่อ...

สูตรปลูกมะพร้าวให้ต้นเตี้ยต้องปลูกอย่างไร เคล็ดลับจากอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ

การปลูกมะพร้าวสูตรนี้เป็นอีกสูตรที่น่าสนใจจากอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ได้ให้ความรู้ได้อย่ างน่าสนใจ มาลองศึกษาขั้นตอนเหล่านี้ดูกันครับ 1.เราจะนำมะพร้าวมาเลี้ยงในถุงเบอร์ 9 x 18 เลี้ยงไว้ประมาณ 3 เดือน มะพร้าวจะโตเหมาะสำหรับเริ่มการปลูกหรือถ้าไว้นานกว่านั้นก็ได้ 2.การวางในถุงต้องเอียงต้นมะพร้าวในถุงและใช้ดินกลบเพียงครึ่งลูก ถ้าวางในแนวตั้งจะทำให้รากคลุมกะลา 3.จากนั้นทำการใช้มีดตัดก้นถุงพลาสติก พย าย ามอย่ าให้โนรากของต้นมะพร้าว 4.การขุดหลุม ฝั่งหนึ่งจะชันและอีกฝั่งจะลาดเอียงสำหรับวางต้นมะพร้าวในแนวเอียง 5.ก่อนที่จะเอาดินกลบ ควรก รี ดด้านข้างของถุงเพื่อให้สามารถดึงออกได้ง่ายไม่กระทบระบบราก ทิศทางการวางควรวางในแนวเอียง จะไม่วางในแนวตั้ง...

วิธีเก็บเห็ด ไว้กินนานๆ รสชาติไม่เปลี่ยน

เห็ดเป็นพืชที่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่ างมาก เพราะแต่ละชนิดมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกัน เห็ดโดยส่วนใหญ่จะขึ้นในหน้าฝนและมีจำนวนมาก ที่สำคัญเห็ดบางชนิดราคาสูงมากอาจตกถึงกิโลกรัมละ 300-400 บาทเลยที่เดียว จากกรณีที่เห็ดเมื่ออกมาจำนวนมากๆ ทำให้เรากินไม่ทัน วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ ในการเก็บรักษาเห็ดเอาไว้กินนานๆ ในช่วงนอกฤดู มาดูวิธีการทำกันครับ ขั้นตอนการทำ 1.เราจะทำการเลือกเห็ดที่ดอกสมบูรณ์ ไม่ช้ำ จากนั้นทำการตัดรากของเห็ดออกครับ 2.ตั้งน้ำให้เดือด จากนั้นนำเห็ดลงไปต้มใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครับ 3.เมื่อเห็ดได้รับความร้อนก็จะยุบตัวไปเองครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เกือบล้นหม้อก็ตามครับ 4.ลักษณะของเห็ดที่ผ่านการต้มหลังจาก 1 ชั่วโมง 5.จากนั้นตักเห็ดที่ต้มแล้วมาแช่ในน้ำสะอาด เพื่อลดอุณหภูมิและล้างเศษดินโค่นออกจากดอกเห็ดครับ 6.ทำการล้างเห็ดนำไปใส่ถาดที่เตรียมไว้ครับ หลังจากผ่านการต้มสีของเห็ดจะมันลื่น 7.จากนั้นนำเห้ดใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ ไม่ต้องใส่เต็มมากนักให้เหลือระยะไว้สำหรับรัดปากถุงด้วยครับ 8.นำเห็ดที่ใส่ถุงแล้วนำไปนึ่งต่ออีก 20 นาที 9.ปล่อยให้เย็นตัวประมาณ...