การปลูกและดูแลต้นชวนชม ไม้ดอกยอดฮิตที่คนนิยมปลูกสร้างรายได้งาม

ชวนชม เป็นต้นไม้อวบน้ำอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากต้นตะบองเพชร เป็นต้นไม้ที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกา ชอบแดด ไม่ชอบน้ำ ดังนั้นวัสดุในการปลูก จะต้องระบายน้ำได้ดี อย่างเช่น ดินที่ผสมใบก้ามปู มะพร้าวสับ เป็นต้น จุดโดดเด่นของชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง ที่สามารถปรับแต่งได้ และดอกที่มีสีสรรสวยงาม วิธีการปลูกต้นชวนชม จากประสบการณ์การปลูกชวนชม จะใช้วิธีเพาะจากเมล็ด ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยาก แค่หาซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย หรืออาจไปหาขอจากบ้านที่มีการปลูกชวนชม ลักษณะของเมล็ดจะเป็แท่งยาวประมาณ 1 เซ็นติเมตร...

วิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อถึงติดผล ต้องทำอย่ างไรบ้าง

วิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อถึงติดผล เน้นการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังแมลงศั ต รูมะม่วง ในระยะที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก ควรมีการบำรุงรักษาต้นมะม่วงให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอจึงจะเพิ่มโอกาสในการติดผลได้ดียิ่งขึ้นมีวิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อดอกจนถึงขนาดเล็ก ดังนี้ 1) เมื่อมะม่วงแทงช่อดอกประมาณ 10 เซนติเมตรเริ่มให้น้ำเล็กน้อยเพียงแค่หน้าดินเปียกแต่ควรให้ต่อเ นื่ อง เพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ติดผลได้ดีและเมื่อติดผลแล้วให้เพิ่มปริมาณน้ำทีละน้อย 2) เมื่อติดผลอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีดให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลโดยใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม หรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 21-21-21...

รวมสูตรการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ จากหอยเชอรี่

วิธีการทำน้ำปุ๋ยหมัก จากหอยเชอรี่ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1.เนื้อหอยเชอรี่ หรือหอยเชอรี่พร้อมเปลือก 2.ไข่หอยเชอรี่ 3.พืชสดอ่อน / แก่ 4.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 5.ถังหมักที่มีฝาปิด 6.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 7.แกลลอน / ถังบรรจุผลิตผลปุ๋ยน้ำหมักจากหอยเชอรี่ 8.กรวยกรองปุ๋ยน้ำหมัก วิธีการทำหัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 1.เก็บหัวเ ชื้ อจุ ลิ...

สอนการปลูกตระไคร้ในเข่งให้ตระไคร้แตกกอได้ดี

การปลูกตะไคร้ในตะกร้า วัสดุอุปกรณ์ 1.ตะไคร้ 4-5 ต้น 2.ไม้จิ้มฟัน 4-5 อัน 3.ดินสำหรับปลูก 1 กระสอบ 4.น้ำสะอาด 5.ถ้วยใบเล็ก 6.เข่งพลาสติกเบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 ขั้นตอนการทำ 1.เลือกตะไคร้ต้นอวบ ๆ มาตัดแบ่งเฉพาะส่วนโคน โดยให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว 2.ขั้นต่อมาให้นำไม้จิ้มฟันมาปักเข้าไปที่กึ่งกลางของโคนตะไคร้ ดังรูป วิธีการนี้จะช่วยเปิดทางให้ตะไคร้ออกรากได้เร็วยิ่งขึ้น 3.จากนั้นนำโคนตะไคร้ที่ทำการปักไม้จิ้มฟันแล้วมาแช่น้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน โดยการแช่ให้นำส่วนที่เสียบไม้จิ้มฟันไว้จุ่มน้ำให้ทั่ว 4.เมื่อครบกำหนดวันแล้วจะพบว่าโคนตะไคร้เริ่มแตกใบอ่อนออกมาให้เห็น 5.เมื่อหยิบหัวขึ้นมาดูจะสังเกตุได้ว่าตะไคร้เริ่มแตกรากแล้ว 6.จากนั้นมาทำการเตรียมเข่งสำหรับปลูกตะไคร้ โดยการนำดินปลูกมาใส่ในเข่งจนเต็ม พย...

ไ ก่หางย าว สั ต ว์เลี้ยงตัวใหม่ สายประกวด ราคาพุ่งตัวละหลักแสนบาท

ไก่หางย าว สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ สายประกวด ราคาพุ่งตัวละหลักแสนบาท มาทำความรู้จักกับไก่สวยงาม อีกหนึ่งสายพั น ธุ์นั่นคือ ไก่หางย าวมีลักษณะใกล้เคียงกับไก่แจ้ แต่มีหางที่ย าวกว่ามากซึ่งมีผู้นำเข้ามาเลี้ยงและเพาะพั น ธุ์ในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.สายพั น ธุ์ไก่โอนากาโดริ (Onagadori) ไก่ที่มีหางย าวที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในเมืองโคชิ เกาะชิโกะกุ...

สูตรน้ำหมัก จากกล้วยสุก

ใช้กล้วยสุกงอมที่คิดว่ากินไม่ได้แล้ว ประมาณ 3 - 4 หวี (มีความหวานแบบไม่ต้องใช้กากน้ำตาล) น้ำตาลที่มีอยู่กล้วยงอมจะทำให้น้ำหมักไม่เ น่ าไม่จำเป็นต้องใช้กากน้ำตาล จากนั้นหั่นพร้อมเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถัง เติมน้ำพอท่วมกล้วย แล้วนำแป้งข้าวหมากประมาณ 2 ลูกบดผสมลงไป คนให้เข้ากัน ปิดฝาวางไว้ในที่ร่ม และเปิดคน วันละ 1 รอบ เพื่อเติมออกซิเจน ประมาณ 7...

การเลี้ยงกบนา สูตรกรมประมง

“กบ”เป็นสั ต ว์เศรษฐกิจ ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน ทั้งเลี้ยงเพื่อไว้กินเองในครอบครัว เหลือก็จำหน่ายจ่ายแจกให้เพื่อนบ้าน เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยหรือเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ ก็ว่ากันไป ที่แน่ๆ เพราะมันเป็นสั ต ว์ที่เลี้ยงง่าย ใช้เวลาน้อย พื้นที่น้อย ลงทุนน้อย ดูแลรักษาไม่ยุ่งย าก และขายได้ราคาคุ้มการลงทุน อย่ างยิ่งช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการสินค้า"กบ"ของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเปิดกว้างมากขึ้น...

เลี้ยงไรแดงสร้างรายได้เดือนละ 2-3 หมื่น พร้อมสูตรการเตรียมบ่อทำน้ำเขียว

การเลี้ยงไรแดงนั้นเราต้องทำให้น้ำเขียวเสียก่อน เหตุผลที่ต้องทำก่อนคือเราต้องสร้างแพลงตอนสำหรับเป็นอาหารให้กับไรแดงก่อน ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำเขียว รายได้ในการเลี้ยงไรแดงนั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวตกอยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นบาทต่อเดือน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจครับ เราไปดูวิธีการทำน้ำเขียวไปพร้อมๆ กันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราจะทำการเตรียมบ่อปูนขนาดของบ่อก็ประมาณ 5x5 เมตร และทำความสะอาดโดยเปิดน้ำลงในบ่อปูนแล้ว ใช้ไม้กวาดและแปรงขัดทำความสะอาดบ่อ จากนั้นทำการตากบ่อให้แห้งทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน ครับ ถ้าในกรณีเป็นบ่อที่สร้างใหม่เราจำเป็นที่จะต้องทำการแช่ต้นกล้วยเพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว จากนั้นทำการปล่อยน้ำเข้าบ่อให้มีระดับ 5-10 เซนติเมตร ครับ ต่อไปเราจะเตรียมส่วนผสมกันครับ...

ทำไมฤดูแล้ง ถั่วฝักยาวถึงแพงมาก

เคยบอกไว้แล้วครับว่าช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาราคาถั่วฝักยาวเป็นอะไรที่แพงมากๆ ในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ (เดี๋ยวที่มีเวลาจะไปค้นหาข้อมูลมาให้นะครับ) สาเหตุหลักๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นเป็นประเด็นๆ ไปแล้วกัน เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับ ราคาถั่วฝักย าว กก. ละ 70 บาท นี่เป็นราคาที่ออกจากสวนนะครับ แล้วผู้บริโภคล่ะ แน่นอน กก. ละ 100 – 200 บาท ครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับ เอ้าที่นี้มาเข้าประเด็นที่ผมเกริ่นไว้ว่าทำไม...

เลือกผิดเสียทั้งเงิน ทั้งเวลา การเลือกปั๊มน้ำในงานเกษตร

ปั๊มน้ำในงานเกษตร ที่ใช้สำหรับการสูบน้ำนั้น จะอยู่ 2 ประภทใหญ่ๆคือ 1.ปั๊มน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (ที่มีอยู่ทั่วไปก็ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง เป็นต้น) 2.เครื่องยนต์ใช้น้ำมัน สำหรับหมุนส่งกำลัง (ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องสูบน้ำ) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเลือกใช้งานได้ดังนี้ 1. ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า - ขนาด 2 HP จะสูบน้ำได้เฉลี่ย = 25,000-30,000 ลิตร/ชั่วโมง 2. ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ - ขนาด 5 - 7HP...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ไวท์เลกฮอร์น ไก่เมืองนอกเลี้ยงง่าย ออกไข่ใบใหญ่ ดก เร็ว

เล้าไก่ที่เรานำมาฝากครั้งนี้อาจจะดูเหมือนเล้าสำหรับ เลี้ยงไก่ไข่ ทั่วไป แต่รับรองว่ามีไอเดียที่น่าสนใจและนำไปปรับใช้ไม่ย าก แถมยังช่วยประหยัดแรงและเวลาได้ด้วย อรรถ-อรรถพล ไชยจักร วิศวกรโทรคมนาคมผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกร เจ้าของไร่หลังฉาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์แห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ในแนวคิดผลิตเพื่อทานในครอบครัว ส่วนที่เหลือจึงแบ่งขาย ที่นี่มีทั้งผักสลัดสดใหม่หวานกรอบรับประทานทุกวัน พร้อมไข่ไก่และเป็ดคุณภาพดีรสชาติอร่อยด้วยวิธีเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย เริ่มต้นเลี้ยงไก่ อรรถเล่าว่าเลี้ยงไก่มาแล้วประมาณ 7 ปี เดิมทีเลี้ยงหลายพั น ธุ์ทั้งบาร์พลีมัทร็อค โร้ดไอส์แลนด์เรดและไวท์เลกฮอร์น พอถึงจุดหนึ่งจึงเหลือเพียงสายพั น...

รวมการขยายพันธุ์ มะเดื่อฝรั่ง แบบต่างๆ

การปักชำ มะเดื่อฝรั่ง มะเดื่อฝรั่ง หลายสายพั น ธุ์ การปักชำ เป็นวิธีง่ายและสะดวกมาก ทำได้จำนวนมากแต่การชำมักได้ผลไม่มากนัก ถ้ามีกิ่งจำนวนมากก็ไม่ต้องเสียดาย เพราะส่วนมากจะพบปัญหากิ่งชำเ u่ าเสียก่อน เปอร์เซ็นต์ที่ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ การปักชำควรทำในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันย ายน เคล็ดลับที่สำคัญอย่ าเร่งปุ๋ยจนงามเกินไปเมื่อตัดกิ่งไปปักชำมักจะเหี่ยวง่าย ควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก็เพียงพอ การคัดเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำควรเลือกกิ่งแก่ ห้ามใช้กิ่งอ่อน ดูกิ่งที่ตั้งตรง ยอดใบสมบูรณ์ ไม่มีโรคและเเมลงรบกวน...

การปลูกและดูแลต้นชวนชม ไม้ดอกยอดฮิตที่คนนิยมปลูกสร้างรายได้งาม

ชวนชม เป็นต้นไม้อวบน้ำอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากต้นตะบองเพชร เป็นต้นไม้ที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกา ชอบแดด ไม่ชอบน้ำ ดังนั้นวัสดุในการปลูก จะต้องระบายน้ำได้ดี อย่างเช่น ดินที่ผสมใบก้ามปู มะพร้าวสับ เป็นต้น จุดโดดเด่นของชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง ที่สามารถปรับแต่งได้ และดอกที่มีสีสรรสวยงาม วิธีการปลูกต้นชวนชม จากประสบการณ์การปลูกชวนชม จะใช้วิธีเพาะจากเมล็ด ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยาก แค่หาซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย หรืออาจไปหาขอจากบ้านที่มีการปลูกชวนชม ลักษณะของเมล็ดจะเป็แท่งยาวประมาณ 1 เซ็นติเมตร...