สาระน่ารู้!! สำหรับมือใหม่ ที่กำลังการเลี้ยงแคสตัส ควรรู้

วิธีปลูกเลี้ยงแคคตัส 1.ให้น้ำอย่ างระวัง การให้น้ำแคคตัส ไม่ควรฉีดน้ำไปที่ต้นโดยตรง เพราะจะทำให้ใบของมันเป็นรอยไม่น่าดู ถ้าปลูกในกระถางให้วางภาชนะปลูกไว้ในอ่างน้ำตื้นๆ จนกระทั่งดินที่ปลูกชุ่มน้ำ จากนั้นจึงยกออกจากอ่างและทิ้งไว้ให้น้ำไหลออกจนหมด มีผลกระทบที่สุดสำหรับแคคตัสคือ ได้น้ำมากเกินไป เพราะอาจทำให้รากเ u่ าได้ ควรให้น้ำ3 วันต่อครั้ง ในฤดูร้อนและ 7 วันต่อครั้ง ในฤดูหนาว 2.เลือกกระถางให้เหมาะสม เลือกกระถางที่ใหญ่พอมีที่ว่างให้รากขย ายออกไปได้ เส้นผ่าศูนย์กลางกระถางควรเท่ากับขนาดของต้นไม้รวมหนามด้วย ถ้าเป็นแคคตัสทรงสูงให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระถางเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูง ต้นไม่ควรใช้กระถางที่ใหญ่เกินไป 3.เทคนิคการเปลี่ยนกระถาง งดให้น้ำแคคตัสหลายวันก่อนเปลี่ยนกระถางใหม่ จากนั้นให้ใช้กระดาษหนังดาษหนังสือพิมพ์ปูรองพื้น จับที่ตัวกระถางและใช้ดินสอหรือตะเกียบค่อยๆ...

หลักการให้ปุ๋ยพร้อม กับการให้น้ำแก่พืชให้ถูกวิธี

การปลูกพืชในปัจจุบันเกษตรกรมักจะหวังผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในการเพาะปลูกพืช จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้นอกจากจะให้ได้ผลิตในปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังจะต้องมีต้นทันในการผลิตที่ต่ำลงด้วยเพื่อที่เกษตรกร จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ด้วย ในการเพาะปลูกพืชปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้วิธีการให้น้ำพืชสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการให้น้ำ ทำให้ประหยัดแรงงาน ประหยัดน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้น้ำเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต ข้อดีของระบบให้น้ำอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถประยุกต์ใช้วิธีการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ำพืชได้ ซึ่งนอกจากจะประหยัดเวลา ลดแรงงานในการใส่ปุ๋ยแล้ววิธีการให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืชยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืชด้วย นั่นคือพืชทุกต้นจะได้รับปุ๋ยในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเกือบทุกต้น ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน การให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำแก่พืช หรือ Fertigation มาจากคำว่า Fertilization และ Irrigation หรือเรียกย่อๆ ว่าระบบ F-I หมายถึงวิธีการให้ปุ๋ยเ n...

ปลูกกระเพราในกระถาง ไว้หลังบ้าน เก็บกินแทบไม่ทัน

กระเพราเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย ใช้พื้นที่ไม่มาก น่าปลูกไว้กินเอง จะได้กินผักที่สดและปลอดภั ย ต้นแรกของที่บ้านได้จากปักชำก้านที่เหลือจากการซื้อมาทำกับข้าวพอต้นโตออกดอกเมล็ดที่หล่นก็งอกต้นใหม่อีกหลายต้นใช้วิธีถอนต้นที่ไม่ต้องการทิ้งเหลือไว้แต่ต้นที่เราต้องการรุ่นละ 2-3 ต้น เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ต้นกระเพราเก็บกินใบได้นานๆ คืออย่ าให้ออกดอก พอออกดอกแล้วต้นจะโทรม อายุสั้น ถ้าออกดอกก็ตัดทิ้งเรื่อยๆ ซึ่งควรจะมีอย่ างน้อยชนิดละ 2 ต้น ต้นหนึ่งเก็บกินใบ ส่วนอีกต้นก็ปล่อยให้มีดอกแล้วขย ายพั น ธ์ต่อไปแค่นี้ก็จะมีกระเพราและโหระพาไว้กินตลอด การปลูกในกระถาง วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินหรือหาที่ว่างบริเวณบ้านปลูกไม่ได้ จึงใช้วิธีการปลูกในกระถางไว้เพื่อรับประทานเอง 1.กระถางที่ใช้อาจเป็นกระถางดินเ ผ...

สูตร น้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์ เร่งความหวาน สำหรับไม้ผล โดย อ.ธงชนะ พรหมมิ

จุลินทรีย์เร่งความหวานเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการให้มีความหวานฉ่ำ ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว เมล่อน ส้มโอ หรือไม้ผลชนิดอื่นๆ สูตรนี้มีขั้นตอนไม่มาก ทำง่าย มาลองขั้นตอนการทำกันครับ บางท่านมีคำถามว่ามีข้อพิสูจน์หลักการนี้ได้อย่ า งไร คือuี้แดดนาเกลือชาวสวนมะพร้าวนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความหวานเพราะมีโ พ แ ท สเ ซี ย มสูง รวมไปถึงสัปปรดที่มีโ พ แ ท...

เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องดูเลี้ยงอย่ างไรให้โตเร็ว ตลาดต้องการตลอดปี ราคาไม่ตก

กุ้งก้ามกราม โดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย สมัยก่อนนั้นพบกุ้งชนิดนี้ชุกชุม ทำให้จับได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูหนาว แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้กุ้งก้ามกรามที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนที่น้อยลง เมื่อความต้องการของผู้บริโภคยังไม่สิ้นสุด ในการที่จะนำกุ้งก้ามกรามมาประกอบอาหาร เพราะมีเ นื้ อแน่น รสชาติอร่อย สามารถนำมาปรุงได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มย ำ กุ้งเ ผ า หรือแม้แต่ทอด จากความต้องการที่มีมากแต่ปริมาณกุ้งชนิดนี้กลับมีน้อยลงในธรรมชาติ ทำให้กุ้งมีราคาแพงจึงทำให้ปัจจุบันนี้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันอย่ างแพร่หลายในหลายจังหวัด...

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวที่ได้รับความนิยมสูงน่าปลูกรสชาตดี เอกลักษณ์ของข้าวชาวสุรินทร์

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ประวัติพั น ธุ์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวมาอย่างยาวนานจากร่องรอยข้าวเปลือกหรือแกลบที่ตั้งอยู่ในซากโบราณวัตถุสันนิษฐานได้ว่า มีการปลูกมาแล้วมากกว่า 5,500 ปี แต่การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เริ่มปลูกหลังจากทางราชการมีการปรับปรุงพั น ธุ์ข้าวหอมมะลิและรับรองพั น ธุ์ในปี 2502 ในชื่อพั น ธุ์ “ขาวดอกมะลิ 105” และมีการปรับปรุงพั น ธุ์ดังกล่าว ทําให้อายุข้าวเบากว่าประมาณ 10 วัน...

พืชใบเหลือง ไม่ต้องตกใจ แก้ง่ายนิดเดียว

พืชโดยส่วนมากแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ทุกชนิด ใบพืชจะมีสีเขียว เวลาใบพืชมีสีเหลือง เป็นอาการบ่งบอกเริ่มต้นเลย ว่าพืชที่เราปลูกนั้น เริ่มมีปัญหา ต้องมีความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่ างเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับหรือพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกเพื่อการค้าหรือปลูกประดับตามความพอใจ ต้นไม้ใบเหลือง จากการขาดปุ๋ย พืชใบเหลือง โดยส่วนมากแล้ว หากไม่ได้มีสาเหตุมาจากโ s คและแ ม ล งเข้าทำ ล า...

ไม้พยอม ไม้อีกหนึ่งชนิดที่น่าอนุรักษ์ เ นื้ อไม้สวย มีมูลค่าสูง

ต้นพะยอม (ต้นพยอม) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกาและฟิลิปปินส์ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นอาจย าวถึง 300 เซนติเมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามย าวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเ นื้ อไม้มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านจำนวนมาก...

แค่ย างรถยนต์กับขวดน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภั ยแล้งและเป็นธนาคารน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน

ก่อนจะขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต้องเลือกทำเลที่เหมาะก่อน โดยให้เลือกบริเวณต่ำที่มีน้ำไหลผ่าน บริเวณที่เป็นทางผ่านของน้ำ เวลาน้ำมาจะได้ไหลลงบ่อได้สะดวก และระยะเวลาที่ลงมือทำควรเป็นช่วงฤดูแล้ง ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นไอเดียวิธีแก้ปัญหา น้ำท่วมและภั ยแล้ง วัตถุประสงค์คือ ช่วยระบายน้ำออกเวลาหน้าฝนมีปริมาณน้ำมาเยอะและนำน้ำไปกักเก็บไว้ใต้ดินเป็นน้ำบาดาล พอถึงหน้าแล้งก็สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ ก่อนจะขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต้องเลือกทำเลที่เหมาะก่อน โดยให้เลือกบริเวณต่ำที่มีน้ำไหลผ่าน บริเวณที่เป็นทางผ่านของน้ำ เวลาน้ำมาจะได้ไหลลงบ่อได้สะดวก และระยะเวลาที่ลงมือทำควรเป็นช่วงฤดูแล้ง วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินบ่อขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ 1.ขุดบ่อขนาด กว้าง 5 เมตร x ย า...

ผักเสี้ยน สรรพคุณชั้นดีพร้อมวิธีการปลูก

ถ้าจะกล่าวถึงอาหารหมักๆ ดองๆ หลายคนคงยังยึดติดกับสิ่งที่เคยได้ยินมาว่าไม่ดีอย่ างงั้นอย่ างงี้แต่ในประเทศไทยมีของดองที่มีสรรพคุณดีๆ และมีสรรพคุณทางย าอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือผักเสี้ยนดองโดยจะเป็นการนำเอา ผักเสี้ยน มาทำการดองเร็ว ซึ่งก็คือการดองโดยไม่ใช้เวลานาน จนได้ออกมาเป็นอาหารสุดล้ำเลิศทั้งทางด้านคุณประโยชน์และทางด้านรสชาติที่จัดว่ามีความอร่อยจนเราๆ ท่านๆ ต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว ผักเสี้ยนเป็นผักที่ไม่นิยม ผักเสี้ยนเป็นผักที่ไม่นิยมรับประทานสดดังนั้นเรามักจะเห็นมันมาในรูปของผักเสี้ยนดองเสียมากกว่า ผักเสี้ยน นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะมีวิตามินเอและวิตามินซีสูงมาก อีกทั้งธาตุเหล็กและแคลเซียมก็มีมากมายอยู่ในผักเสี้ยนเช่นเดียวกันแต่เมื่อนำมาดองอาจจะมีการสูญเสียวิตามินซีไปบ้างแต่ก็ยังน้อยกว่าการนำไปประกอบอาหารที่ต้องผ่านความร้อน และด้วยวิธีการดองเร็วก็จะทำให้เกิดจุ ลิ น ท รีย์ที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกส์จำนวนมาก ซึ่งก็เป็นตัวช่วยให้ผักเสี้ยนดองยิ่งมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการกินของหมักดองอย่ างผักเสี้ยนจึงส่งผลดีให้กับร่างกายแทนที่จะเกิดผลเสียอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ สรรพคุณของผักเสี้ยน สรรพคุณของผักเสี้ยนนั้นมีมากอย่ างเช่น ช่วยให้เลือดลมดี...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกกระเทียมในขวด ไม่ต้องใช้ดินให้ยุ่งยาก

ปลูกกระเทียมในขวด ไม่ใช้ดิน ไม่ต้องรดน้ำ การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน ทำให้สะดวกมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเงินได้ไม่น้อยเลย ที่สำคัญยังปลอดภัยจาก ส า ร เ ค มี อีกด้วย แต่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่การปลูก จึงทำได้ยาก วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสามารถปลูกกระเทียม แม้ในพื้นที่จำกัด ด้วยการปลูกบนขวดพลาสติกจะทำอย่างไร ไปดูกันวิธีทำกันเลย วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กระเทียม (เลือกหัวกระเทียมที่สมบูรณ์) 2.ปุ๋ยน้ำปลอด ส า ร 3.น้ำสะอาด 4.ขวดพลาสติกเหลือใช้ ขั้นตอนในการปลูกกระเทียมบนขวดน้ำ 1.ให้คัดหัวกระเทียมที่สมบูรณ์ แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้...

4สาเหตุ ปลูกทุเรียนแล้วตาย

สาเหตุ 4 อย่ าง ปลูกทุเรียนแล้วไม่รอด สิ่งเหล่านี้เราอย่ าไปทำตามเขาเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ส่งผลได้มาก ผมจะบอกว่ามีอะไรบ้าง ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้ทุกคนอยากปลูกทุเรียนกันมากเพราะว่าราคาและกระแสกำลังมาและก็มีคนส่วนหนึ่งบอกว่า ไม่นานราคาก็คงจะตกต่ำลงแต่ในใจที่ผมคิดก็คือ มันไม่ได้ง่ายเหมือนย างพาราสวนที่ปลูกแล้วมีปัญหา ไม่โตหรือต า ย เยอะมาก ดังนั้นราคาอาจไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คิดหรอกครับ สาเหตุหลัก 1.ไม่รองปุ๋ยในหลุมตอนปลูก จะทำกันเป็นปกติไปแล้ว เมื่อไรที่ปลูกพืชก็จะรองปุ๋ยในหลุมกันสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ต้องรองปุ๋ย ก็เพราะมันทำให้รากเสียหายได้โดยเฉพาะคนที่ใส่ไปในปริมาณมาก และเป็นปุ๋ยคอกสด เพราะเมื่อเกิดการย่อยสลาย เกิดก๊าซมีเทน ขังอยู่ในดินเป็นwิ ษต่อพืช รากก็เริ่มต...

สูตรน้ำซาวข้าว บำรุงพืช ช่วยพืชงาม

สูตรทำน้ำหมัก น้ำซาวข้าว สูตรทำน้ำหมัก น้ำซาวข้าว ใช้แทนปุ๋ยสูตร 16-16-16 บำรุงทุกส่วน เนื่องจากในน้ำซาวข้าวมีสารอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อนำมารดน้ำต้นไม้ ก็จะบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามทั้งใบและดอกเรามาดูวิธีทำกันครับ ส่วนผสม 1. น้ำซาวข้าว 1 ลิตร 2. ซีอิ้วดำ หรือซีอิ้วหวาน 1/2 ช้อนโต๊ะ 3. หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์...