เทคนิคการเผาถ่าน แบบชีวมวลไร้ควัน

ทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เรามักจะได้ยินข่าวปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยในวงกว้าง การเผาวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหานี้ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความsุ นแ s งขึ้น คำตอบไม่ใช่การเลิกเ w า แต่เ w าอย่ างถูกวิธีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม นี่นับป็นแนวคิดหลักที่ศูนย์เ ชื้ อเพลิงและพลังงานจากชี วมวล จ.สระบุรี ตั้งต้นการวิจัย “เตาเ w าถ่าน...

การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

การเตรียมต้นพั น ธุ์ เลือกต้นพั น ธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอแล้วนำมาแยกต้นออกจากกัน แล้วใช้มีดตัดส่วนรากและใบทิ้งให้เหลือความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร รจากโคนราก ก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย หรือจะนำต้นตะไคร้ที่ตัดใบและรากออก ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 เซนติเมตร นาน 5-7 วัน เพื่อกระตุ้นให้ตะไคร้แตกรากใหม่ออกมา ทิ้งไว้จนรากมีสีเหลืองเข้ม จึงจะสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้ วิธีการปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง 1....

ไม่ต้องขุดบ่อให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเ นื้อที่ มาดูเทคนิคการเลี้ยงปลาในนาข้าว

เลี้ยงปลาในนาข้าวทำได้ไม่ยาก แถมสร้างประโยชน์หลายอย่าง ข้อดีของการเลี้ยงปลาในนา พบว่าปลาจะช่วยกำจัดวั ช พื ชและแ ม ล ง ช่วยให้อินทรียสารต่างๆ สลายตัวได้ง่าย สร้างระบบนิเวศ ช่วยให้ดินมีความสมบูรณ์เป็นการเพิ่มปุ๋ยในดิน จึงส่งผลข้าวมีคุณภาพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น นับเป็นการช่วยทุ่นแรงและลดต้นทุนได้อย่ างดี   คุณบวร สาริเพ็ง เกษตรกรหมู่ที่ 6 บ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ...

ทำไม ต้องใช้ปูนขาว โรยดินก่อนปลูกพืช

การที่เราโรยปูนขาวลงในดินที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปรับสภาพดินที่มีค่าความเป็นก s ดสูงครับ ดังนั้นก่อนที่จะโรยปูนขาว ควรที่จะตรวจสอบค่าความเป็นก s ดด่างในดินก่อน จึงจะทำให้ได้ดินที่มีค่าความเป็นกลางครับถ้าจะปลูกแปลงผักนั้น แปลงปลูกควรขุดดินยกร่อง เพื่อไม่ให้น้ำขั ง (ผักส่วนใหญ่ชอบน้ำ (ความชื้นสูง) แต่ไม่ชอบน้ำขัง)การขุดตากดินหลายๆแดด เป็นการเตรียมแปลงปลูกผักที่ดี ช่วยกำจัดเชื้อโรคด้วยครับปรับความเป็นก s ดของดิน ใช้ในกรณีดินเปรี้ยว เพราะปูนขาวมีฤ ท ธิ์เป็นด่างอ่อนๆในทุ่งนา ดินที่มีน้ำท่วมขัง การย่อยสลายของซากพืชซากสั...

เกษตรกรที่สนใจการ ปลูกไผ่ เพื่อสร้างรายได้ต้องศึกษา

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) พั น ธุ์ไผ่เลี้ยง 1.พั น ธ์หนัก เป็นพั น ธุ์ที่ให้ผลผลิตหน่อได้ปกติในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) แต่ถ้าจะผลิตเป็นหน่อไผ่นอกฤดูหรือต้นฤดูฝน ผลผลิตที่ได้จะไม่คุ้มกับทุน 2.พั น ธุ์เบา เป็นพันธุ์ที่สามารถให้หน่อไผ่ ตกในช่วงฤดูฝนและสามารถผลิตเป็นหน่อไผ่นอกฤดูได้ดีมาก เพราะมีลักษณะเด่น คือ ถ้าได้น้ำ ได้ปุ๋ยแล้วจะให้หน่อทันทีถ้าเกษตรกรปลูกมีการบำรุงรักษาดีผลผลิตก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ที่จะปลูกไผ่เลี้ยงขายหน่อ ควรปลูกพั น...

ไอเดียการให้น้ำแก่พืชผัก โดยไม่ต้องเสียเวลารดน้ำ

แบบง่ายสุดขวด ใช้ได้ทุกขวดทุกอย่าง ไม่ต้องไปซื้อ มีขวดอะไรใช้ได้ทั้งนั้นะ เติมน้ำให้เต็มแล้วปักลงในดินใต้โคนต้นไม้ น้ำจะไปถึงรากโดยตรง ลดการระเหยของน้ำ อีกวิธีคือ วิธีให้น้ำต้นไม้โดยใช้หม้อไหดินเ w า (Clay Pot System) การฝังหม้อดินที่ไม่ได้เคลือบและเต็มไปด้วยน้ำเป็นวิธีการที่เก่าแก่ของโลก วิธีนี้เป็นวิธีการให้น้ำต้นไม้แบบโบราณของจีน ต่อมาได้รับการเผยแพร่ไปตามดินแดนแห้งแล้งทั่วโลก ข้อดีมีเยอะ เป็นการให้น้ำถึงรากต้นไม้โดยตรง น้ำจะหายไปในดินหรือระเหยไปในอากาศน้อยมาก เป็นการให้น้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อธิบายแบบง่ายๆคือ การซึมของน้ำจะถูกควบคุมโดยความต้องการน้ำของต้นไม้ เมื่อดินเริ่มแห้งน้ำก็จะซึมออกจากหม้อดินเผา เมื่อต้นไม้ได้น้ำเต็มที่น้ำก็จะหยุดซึม จนกว่าต้นไม้ต้องการน้ำอีกครั้ง เราสามาถจะให้ปุ๋ยน้ำแก่ต้นไม้ได้ด้วย วิธีทำ หม้อให้น้ำต้นไม้ดินเผา แบบง่ายๆ ขั้นแรกหากระถางดินเผา ขนาด 15 นิ้ว...

เลี้ยงปลาหมอชุมพร 2-3 ตัว/กก. ต้นทุนต่ำ กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

คุณวีระชัย ศรีสด อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลยาว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากเดิมที่เคยมีพื้นที่ทำนาเป็น 100 ไร่ แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากขาดแคลนน้ำ แถมยิ่งทำ ยิ่งมีหนี้สิน จึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพการเกษตรหลายชนิดที่ใช้น้ำน้อย แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนมาจบที่การเพาะพันธุ์ปลาขาย ลูกพันธุ์ปลาหมอชุมพร อายุ 1 เดือน เพาะปลาหมอ-ปลานิล แปลงเ w...

จุลินทรีย์จาวปลวก สุดยอดธาตุอาหารบำรุงดิน ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

จาวปลวกคืออะไร https://fb.watch/3bfjjcLTUj/ จาวปลวก คือ รังเลี้ยงตัวอ่อนหรือคอมบ์ (comb) โครงสร้างเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ รูปร่างหยักไปมาคล้ายมันสมองหรือคล้ายปะการัง บางชนิดคล้ายรังผึ้ง ลวดลายที่แตกต่างกันนี้ บางครั้งสามารถบอกสกุลของปลวกได้ จาวปลวกเป็นสิ่งที่ปลวกสร้างขึ้นมาจากมูลของมันเอง ซึ่งมูลของปลวกมี 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นมูลที่ถูกย่อยภายในลำไส้เพียงเล็กน้อยและอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง และชนิดที่สองเป็นมูลที่ถูกย่อยภายในลำไ ส้อย่ างดีแล้วและอยู่ในสภาพเป็นของเหลว มูลชนิดแรกประกอบด้วยเศษพืช (เศษไม้) ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปลวกกัดกินเข้าไปและผ่านกระเพาะของปลวกออกมาอย่างรวดเร็ว มูลที่ถ่ายออกมาจึงมีรูปร่างเป็นท่อนกลมสั้นๆ ซึ่งต่อมาจะถูกกราม (mandibles) ของปลวกกัดจนเป็นเม็ดเล็กๆ แล้วนำไปสร้างเป็นรังเลี้ยงตัวอ่อน ในขณะที่ปลวกสร้างรังเลี้ยงตัวอ่อนนี้เองจะมีราเกิดขึ้น โดยเส้นใยของราจะเกาะกันเป็นก้อนกลมสีขาวขนาดเล็ก...

ประโยชน์ ของคลองไ ส้ไก่

คลองไ ส้ไก่ คลองไ ส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไ ส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น วิธีขุดคลองไ ส้ไก่ ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร นอกจากนี้ให้ขุดหลุมเล็กๆ...

ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งเร่งรากด้วยกะปิด แบบทำเองแบบง่ายๆ

ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งเร่งรากด้วยน้ำย าแบบทำเองแบบง่ายๆ การขย ายพั น ธุ์พืชผักและผลไม้ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนั่นคือ การตอนกิ่งและการปักชำกิ่ง ทั้งสองวิธีนี้ผลจะเหมือนกันคือ ต้องการให้กิ่งพั น ธุ์มีรากใหม่เพื่อที่จะสามารถหาอาหารทำให้มีการเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นใหม่ได้อีก ดังนั้นแล้ว รากพืช ถือว่าสำคัญในวิธีทั้งสอง การขย ายพั น ธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายอย่ าง นั่นคือวัสดุหุ้มหรือกระถางดินปลูก เพื่อจะทำให้พืชสามารถมีรากใหม่ได้เร็วทันการใช้งาน จึงมีสารเร่งรากวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย แต่ทุกตัวมักจะมีราคาแพงและใช้ได้ค่อนข้างจำกัดจำนวนและไม่ได้เป็นสารจากธรรมชาติ บางชนิดหากผสมมาก กลายเป็นโ...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกผักชี ผักสวนครัวปลูกง่ายโตไว พื้นน้อยก็ปลูกได้

ปลูกผักชี ในบ้านแบบง่ายๆ สำหรับคนพื้นที่น้อย ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกันย ายนถึงปลายตุลาคมเพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี การเตรียมดิน แปลงปลูกอาจเตรียมแบบยกร่องจีน มีคูน้ำล้อมรอบแบบยกร่องธรรมดา หรือปลูกในแปลงนา โดยการไถพรวนแล้วโรยเป็นแถว ผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดินปลูกผักชีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผักอื่นๆ ทั่วไป โดยขุดหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชต่างๆ...

ปลูกมะกรูดในกระถาง ไว้กินท้ายบ้านประหยัดพื้นที่

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง 1.ลูกมะกรูดแก่ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์ 2.อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา 3.ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า 4.กระถางดินเ w า 5.ดินร่วน 6.ปุ๋ยคอก 7.กาบมะพร้าวสับ วิธีการปลูก 1.นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เ นื้ อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เ ม ล็ ดมะกรูดเสียหาย...

เทคนิคการเผาถ่าน แบบชีวมวลไร้ควัน

ทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เรามักจะได้ยินข่าวปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยในวงกว้าง การเผาวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหานี้ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความsุ นแ s งขึ้น คำตอบไม่ใช่การเลิกเ w า แต่เ w าอย่ างถูกวิธีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม นี่นับป็นแนวคิดหลักที่ศูนย์เ ชื้ อเพลิงและพลังงานจากชี วมวล จ.สระบุรี ตั้งต้นการวิจัย “เตาเ w าถ่าน...