พืช 7 ชนิด ชวยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ควรปลูกไว้ในบ้านเรือน

ปัจจุบันปัญหาเรื่องฝุ่นควัน และละอองต่างๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำให้ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสภาวะทางอากาศจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภูมิแพ้และผลเสียต่อสุขภาพของเรา ทางองค์การนาซ่า ( NASA ) ได้ทำการทดลองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ และช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ วันนี้เราจึงได้รวบรวม ต้นไม้ 7 สายพั น ธุ์ ที่สามารถช่วยฟอกอากาศที่ดี เพื่อสุขภาพปอดของเรา ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1.ว่านหางจระเข้ เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันดีในบ้านเราและยังเป็นส มุ น ไ พ รที่ให้ประโยชน์ได้มากมาย...

ทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อพืช

วิธีทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย การทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุ ลิ น ท รีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุ ลิ น ทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุ ลิ น ท รีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช...

เปลือกไข่+ผง ชู รส+เกลือ ใช้ในงานเกษตรได้เป็นอย่างดี

ทุกครัวเรือนน่าจะมีไข่ไก่ติดไว้ภายในบ้านเนื่องจากสามารถนำมาทำเมนูอาหารได้อ ย่ า งหลากหลาย แต่หลายคนก็มักจะทิ้งเปลือกไข่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการบำรุงต้นไม้ โดยวันนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำปุ๋ยเปลือกไข่ และวิธีการทำที่สุดง่ายดายเพียงแค่ 3 ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้าง ขั้นตอนแรก นำเปลือกไข่จำนวน 30 ฟองหรือแล้วแต่ต้องการ ไปตากจนแห้ง จากนั้นนำมาทุบจนละเอียด เพราะภายในเปลือกไข่มีแคลเซียม ช่วยบำรุงดินและเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ แถมยังมีส า รไซโตโคนิน ที่จะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโต รวมไปถึงฟอสฟอรัส ในการช่วยบำรุงต้นไม้ นอกจากนั้นในเปลือกไข่ยังอุดมไปด้วยกำ มะ...

วิธีเลี้ยง ห อ ย ขมในกระชัง เพื่อสร้างรายได้ ดูแลง่าย โตไว

กๅรเลี้ยง ห อ ย ข ม ในกระชัง เป็นวิธีการเลี้ยงง่าย ทุนต่ำ และสะดวก จึงเป็นวิธีที่นิยมกันมๅก และสามารถประยุกต์เลี้ยงกับ สั ต ว์น้ำอื่น ๆ ได้ เช่น ป ล ๅนิล หรือปลาอื่น ๆ ได้ ...

เลี้ยง ไ ส้ เดือน ทำปุ๋ย และเป็นอาหารปลา สร้างรายได้อีกทาง

ไ ส้เดือนดินมีอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย จะคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดินและช อ นไ ชไปตามซอกหลืบของเม็ดดิน การชอนไชของไส้เดือนดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น คือทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงร ากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหารของไ ส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธ าตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซ ากพืชซ ากสัตว์ เศ ษอาหาร และอินทรียวัตถุต่าง...

ไอเดียถังให้อาหารไก่ แบบอัตโนมัติ เก็บอาหารได้นาน ไม่ต้องเสียเวลาเติมบ่อย

ไอเดียการทำถังใส่อาหารให้ไก่เป็นไอเดียของคุณทอม นิวบอร์น ใช้สำหรับให้อาหารโดยไม่ต้องเติมบ่อย สามารถกินได้ตลอดเวลาที่สำคัญสามารถเก็บอาหารได้นาน มาดูขั้นตอนการทำกันครับ วัสดุอุปกรณ์ 1.ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร พร้อมฝาปิด 2.ขวดนมเปรี้ยวขนาด 20 บาท 3.แท่งกาวและปืนกาว ขั้นตอนการทำ 1.เริ่มจากตัดขวดพลาสติกให้ได้ประมาณ 4 นิ้ว จากความสูงของขวด 2.ทำการเจาะรูขนาดประมาณ 1 ซม. 4-5 รู เพื่อไม่ให้น้ำขัง 3.บากช่องที่ขอบของก้นถังสำหรับใส่ขวดพลาสติกที่ตัดแล้ว 4.ประกอบขวดที่ตัดแล้วเข้ากับช่องที่บาก จากนั้นติดกาวบริเวณรอบๆ ขวดพลาสติก เอาให้แน่นครับ

วิธีชำ กิ่งไผ่ ให้ออก ร ากเร็ว ติดทุกต้น 100 %

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ดินสำหรับปลูก 2.ถังน้ำ 3.แผ่นพลาสติก 4.กิ่งไผ่สำหรับปักชำอายุไม่เกิน 1 ปี 5.สายรัด หรือเชือก 6.ถุงปลูก ขั้นตอนในการทำ 1.เริ่มแรกให้เลือกกิ่งไผ่ที่เหมาะสม โดยให้สังเกตที่ปมรากจะมีขนาดเท่า เม็ ดสาคู ซึ่งเป็นอายุที่เหมาะกับการชำ 2.จากนั้นก็ตัดกิ่งไผ่ ให้มีขนาด 70 เซนติเมตร แล้วนำไปหย่อนใส่ในถังน้ำที่เติมน้ำหล่อเลี้ยงรากไว้ เพื่อเพิ่มความชื้นให้กิ่งไผ่ 3.แล้วนำแผ่นพลาสติกคลุมถังน้ำไว้ ใช้สายรัดมารัดรอบปากถังไว้ให้แน่น 4.จากนั้นก็ตั้งถังทิ้งไว้ 20 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วเปิดถัง จะสังเกตเห็นว่ามีรากไผ่ขึ้นมาจำนวนมาก 5.ขั้นตอนต่อมาให้เตรียมดินสำหรับปลูก โดยใช้ส่วนผสมดังนี้ ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 6....

ปลูกแก้วมังกร ในกระถาง ทำง่ายไม่ต้องมีพื้นที่เยอะก็ปลูกได้

วัสดุอุปกรณ์ 1.ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวงหน้ากว้าง 4 นิ้ว ย า ว 1.3 เมตร(หรือเสาไม้ก็ได้) 2.กระถางหน้ากว้าง 50 ซ.ม. 3.ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ย า ว 30 ซ.ม 4.ขุยมะพร้าว 5.ดิน 6.เชือกฟาง 7.ฟาง วิธีการปลูก 1.ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง โดยใช้ปลูกซีเมนต์เทลงที่ก้นกระถางเพื่อยึดเสา 2. ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถางเพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน 1 ใน 3...

ปูนาในบ่อซีเมนต์หรือบ่อปูน เลี้ยง่าย ปูไม่ไต่หนี ใช้พื้นที่น้อย

เตรียมบ่อปูนซีเมนต์เลี้ยงปูนา เริ่มต้นจากการเตรียมบ่อ การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์นั้นมีข้อดีคือ ดูแลง่าย ปูไม่ไต่หนี ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนน้อย ( สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อปูนขนาดใหญ่ และ วงบ่อปูนขนาดเล็ก แต่การทำวงบ่อปูนขนาดเล็กจะใช้ต้นทุนในการทำบ่อที่ต่ำกว่า เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อ ย ากเริ่มต้นเลี้ยงจากน้อยๆก่อน ) นำวงบ่อปูนมาตั้ง แนะนำให้ตั้งในที่ร่ม เพราะปูไม่ชอบอากาศร้อน แล้วต่อท่อระบายน้ำออกด้านล่าง เทปูนปิดที่ฐานบ่อ ปล่อยทิ้งไว้ 3 วันรอให้ปูนเซ็ตตัวและแห้งสนิท เมื่อปูนเซ็ตตัวจนแห้งแล้วเติมน้ำใส่บ่อจนเต็มบ่อ...

ไอเดียการทำ ที่ให้อาหารไก่ ลดเวลาการให้อาหารไก่ เก็บอาหารได้นาน

วันมีไอเดียสำหรับทำที่ให้อาหารไก่แบบง่ายๆ เก็บอาหารได้นาน สามารถลดเวลาการให้อาหารสำหรับไก่ที่เลี้ยงได้อย่ างมีประสิทธิภาพไก่ได้กินอาหารทุกตัว ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป มาดูขั้นตอนการทำกันครับ สิ่งที่ต้องเตรียม 1.ถังเก็บน้ำพร้อมฝา 2.ข้องอพีวีซีขนาด 45 สองนึ้วครึ่ง 3.ปืนกาว 4.อุปกรณ์ที่ใช้เจาะรูถังพลาสติก เช่น สว่านดอกโฮลซอว์เจาะรู หรือถ้าไม่มีใช้มีที่มีความคม วิธีการทำที่ใส่อาหารไก่ 1.เริ่มจากการเจาะด้านฐานของถังเก็บน้ำ ให้มีขนาดพอดีกับข้องอของท่อพีวีซี 2.จากนั้นให้ทำการเสริมข้องอท่อพีวีซีที่ฐานเพื่อเป็นช่องสำหรับไว้ให้ไก่กินอาหารระหว่างข้อต่อให้เชื่อมปิดช่องว่างด้วย ปื น กาว 3.ขั้นตอนสุดท้ายให้เทอาหารไก่ใส่ลงถังให้เต็มแล้วปิดฝาให้สนิท อาหารไก่จะไหลลงเติมท่อพีวีซีจนเต็มเสมอ เพียงเท่าเท่านี้ก็ได้ที่ให้อาหารไก่ชั้นดีแล้ว แหล่งที่มา https://www.kasetnana.com

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

มือใหม่ปลูกมะละกอ ปลูกอย่างไร ให้รอดและหลักการดูแลให้ได้ผลผลิตสูง ผิวสวย ตรงตามตลาดต้องการ

วิธีการปลูกมะละกอและการเตรียมดิน การปลูกมะละกอไม่ควรที่จะหยอดเ ม ล็ ดลงแปลงปลูกโดยตรง เพราะจะส่งผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในขั้นตอนแรกมาก เพราะต้นกล้าที่งอกใหม่ๆ ต้องการเอาใจใส่ดูแลอย่ างใกล้ชิด ควรเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงทำการย้ ายลงแปลงปลูกซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการหยอดเ ม ล็ ดลงแปลงเพื่อทำการปลูกโดยตรง จากการเตรียมต้นกล้ามะละกอ ซึ่งสามารถใช้วิธีการปลูกมะละกอในช่วงเพาะต้นกล้าคือ เพาะเ ม ล็ ดลงถุงและเพาะเ ม ล็ ดลงแปลงเพาะ การปลูกมะละกอ ด้วยการเพาะเ ม ล็...

ปลูกผักบุ้ง ในถังพลาสติก ปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอด

อุปกรณ์ 1.ผักบุ้งที่เรานำมาคือผักบุ้งที่เก็บมาจากทุ่งนาหรือว่าซื้อมาจากตลาดก็ได้ 2.ถังพลาสติกทึบแสง ขนาดความสูง 40 เซนติเมตร ควรใช้แบบทึบแสงนะคะ เพราะว่าจะให้ผักบุ้งนั้นมีการเร่งยอดที่เร็วขึ้น 3.ดินปลูก 4.น้ำเปล่า สำหรับผสมดินปลูกและถุงกระสอบ ขั้นตอนการทำ 1.ตัดต้นผักบุ้งและตัดใบตามข้อออกให้เหลือแต่ยอด 2.เมื่อตัดออกแล้วให้ใช้หนังย างในการรัดรวบเข้าด้วยกันประมาณ 6 ต้นโดยให้ต้นด้านล่างเสมอกัน ไม่ต้องรัดแน่นมาก พย าย ามเลือกต้นที่เสมอๆ กัน 3.เมื่อมัดเป็นกำๆ เสร็จแล้ว นำดินปลูกเทใส่ถังทึบประมาณก้นๆ ถัง แล้วใส่น้ำลงไปพอให้ดินเละเป็นโคลน 4.ผักบุ้งที่เราเตรียมมา นำมาปักลงในถังปลูกไม่ต้องใส่แน่นมากให้ผักมีอากาศหายใจ 5.ทำเสร็จแล้วใช้ถุงกระสอบ ในการปิดปากถังแล้วเอาไม้วางทับทิ้งไว้ในที่ร่ม อย่ าให้โดนแดด...

พืช 7 ชนิด ชวยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ควรปลูกไว้ในบ้านเรือน

ปัจจุบันปัญหาเรื่องฝุ่นควัน และละอองต่างๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำให้ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสภาวะทางอากาศจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภูมิแพ้และผลเสียต่อสุขภาพของเรา ทางองค์การนาซ่า ( NASA ) ได้ทำการทดลองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ และช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ วันนี้เราจึงได้รวบรวม ต้นไม้ 7 สายพั น ธุ์ ที่สามารถช่วยฟอกอากาศที่ดี เพื่อสุขภาพปอดของเรา ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1.ว่านหางจระเข้ เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันดีในบ้านเราและยังเป็นส มุ น ไ พ รที่ให้ประโยชน์ได้มากมาย...