6 C
Paris
วันจันทร์, ธันวาคม 10, 2018

“บลอนด์ดาคิแตน”ทางเลือกใหม่ สร้างโคเนื้อ “พรีเมี่ยมเกรด”

โคเนื้อในประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาสวนทางกับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการของประชากรในประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศและความต้องการของตลาดต่างประเทศในขณะที่การผลิตโคเนื้อของประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะการผลิตโคเนื้อต้นน้ำที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูงและระยะเวลาคืนทุนใช้เวลานานซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการให้ผลตอบแทนทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูงคืนทุนเร็วหรือรัฐบาลประกันรายได้ส่งผลให้จำนวนโคเนื้อลดลงเป็นอย่างมากจนในปัจจุบันจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อต้นน้ำส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อแม่โคเนื้อมาเลี้ยงได้เนื่องจากมีราคาแพงซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตโคเนื้อทั้งระบบของประเทศในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558-2567 เป็นโครงการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 1,005.2 ล้านบาทในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรได้แก่ แม่โคเนื้อพันธุ์ดีโรงเรือนและการจัดการอาหารสัตว์ผ่านการกู้ยืมเงินของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 4,000 รายเพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี 20,000 ตัวขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนำมูลโคไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตภาคเกษตรซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนโคเนื้อแม่พันธุ์ที่ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยซึ่งลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจาก 8.03 ล้านตัวในปี 2549 เหลือเพียง...

วัววากิว…ศรีเชียงใหม่ ธุรกิจเนื้อวัวมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยมจนบริษัทญี่ปุ่นวิ่งมาขอซื้อราคาตัวละ 1-2 แสนบาท

ความสำเร็จที่ได้มา ไม่ใช่เพราะถูกหวยรวยโชค แต่เพราะความเพียร พยายามและใฝ่รู้...เป็นนิยามที่เหมาะกับ นายณัฐภณ กลางวิชัย เกษตรกรบ้านไทยสามัคคี หมู่ 6 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความรู้มีเพียงแค่ ป.6 แต่มีฝีมือเลี้ยงวัววากิวได้สำเร็จด้วยสูตรของตัวเอง จนบริษัทญี่ปุ่นต้องวิ่งมาขอซื้อ นำไปเสิร์ฟขายในภัตตาคารให้ราคาตัวละ 1-2 แสนบาท เพราะ ขุนเลี้ยงได้เนื้อมีไขมันปนแทรกเหมือนลายหินอ่อน ในระดับเกรด 4 ตามมาตรฐานเนื้อวัววากิว ราคาแสนแพง “เริ่มเลี้ยงวัวเมื่อปี...

ก่อนที่จะเริ่มเพาะไก่สิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง(มีรายละเอียด)

ฤดูการเพาะไก่ใกล้เข้ามาแล้วครับ บางท่านอาจไม่สังเกตว่าฤดูการเพาะไก่ควรจะเริ่มเมื่อใดแต่สำหรับท่านที่เป็นมือเพาะเลี้ยงจริงตอนนี้ต้องเริ่มวางแผนการผลิตแล้วครับสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมการในอนาคตเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็คือ 1. พ่อพันธุ์ชั้นยอดเตรียมไว้หรือยัง.ถามตัวเราเองให้แน่ใจว่าเราชอบสายไหนต้องการพัฒนาอย่างไรตอบคำถามในใจของท่านเองให้ได้ก่อน เพราะว่านิยามไก่เก่งมันมีหลายสไตล์ไม่มีลิมิต ไม่มีข้อจำกัด บางท่านติดยึดสายพันธุ์มากก็ไม่เก่งหรือเก่งแต่ก็มีข้อจำกัด บางท่านไม่มีจุดยืนจับฉ่ายก็หาเป้าหมายไม่เจอ ไม่รู้ชอบอะไรจะทำอะไรออกมา ต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง มันต้องมีข้อจำกัดมากมายหลายประการที่ทำให้เราทำไม่ได้บางท่านบอกจะทำทุกอย่างลงทุนมหาศาลผลคือเหลวเพราะการทำจำนวนมากย่อมมีปัญหาในเรื่องการควบคุมคุณภาพปริมาณกับคุณภาพมันเป็นของที่ไปด้วยกันไม่ได้ ค่อนข้างเป็นสัจธรรมอะไรที่มันมากเกินไปการจะดูแลจัดการมันก็ย่อมด้อยลง การเลี้ยงไก่ก็เช่นเดียวกันถ้าทำน้อยคุณภาพจะสูง ทำมากคุณภาพจะต่ำไก่ชาวบ้านปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ 2-3 แม่ คุณภาพจะดี แต่พอทำเป็นฟาร์มเชื่อเถอะว่าปัญหามากมายแน่นอน ดังนั้นการคัดเลือกพ่อพันธุ์เราควรกำหนดทิศทางว่าเราจะทำมากมายแค่ไหนซักกี่ตัวถึงจะพอดี 2. แม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมเตรียมไว้หรือยัง มีกี่สาย แต่ละสายเด่นอย่างไร จะวางแผนการผสมกับพ่อสไตล์ไหน ต้องการขนาดรูปร่างของลูกประมาณเท่าใด แม่เล็กควรเล็งหาพ่อโต...

เทคนิคเบื้องต้นในวิธีการคัดเลือกโคภาคสนามมาเลี้ยงเป็นโคเนื้อ

เมื่อเราได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้ว ก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะลงมือปฏิบัติให้เป็นชิ้นเป็นอันกันเสียที โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างและกระดูกเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเป็นตัวชี้วัดกำไร - ขาดทุนได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ตรงพบว่า "โคที่มีโครงสร้างและกระดูกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมดังกล่าวนี้ไปสู่รุ่นลูกได้" ถ้าหากจะเอามาปรับปรุงแก้ทางโคที่มีกระดูกเล็กก็ได้ผลงานที่ดีขึ้น หรือถ้าเอามาเลี้ยงเป็นโคขุนก็ยังคงให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับพันธุกรรมของโคแต่ละสายพันธุ์และจุดประสงค์ของผู้เลี้ยง เพราะว่าโคบางสายพันธุ์กว่าจะพัฒนาทางด้านโครงสร้างจนเต็มร่างแล้วค่อยสร้างกล้ามเนื้อนั้นก็อาจใช้เวลาหลายปี แถมบางทีก็ให้กล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้มีต้นทุนในการขุนเพิ่มมากขึ้น แต่โคบางสายพันธุ์นั้นมีศักยภาพทางด้านการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีตามพันธุกรรมที่มีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว พอเกิดมาก็ฉายแววตั้งแต่เด็กทันที ถึงแม้ว่าจะมีกระดูกที่ไม่ใหญ่นักก็ตาม แต่ถ้ามองในภาพรวมก็มีความสมส่วนกลมกลืนดูดีมีอนาคต มองปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่าเลี้ยงแล้วมีกำไรและตอบสนองต่ออาหารที่ให้ไปได้เป็นอย่างดีแน่นอนปล. ขอขอบคุณเนื้อหาที่ดี ภาพประกอบที่สวยงาม จากหนังสือรวมเรื่องโคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์ และ...

“พม่าบราซิล”ทางเลือกของคนชอบไก่รอยใหญ่ เลี้ยงง่ายไม่หลบไก่

พม่าเลือดร้อยรอยเล็กที่เล่นกันมายาวนานก็มีจุดบกพร่องสำคัญที่คาใจคนชอบเลี้ยงคือ 1.รอยเล็กพัฒนาให้โตยาก พอผสมรอยโตความพริ้วไหวความคมก็หายไป 2.กระดูกบางเจอตีตัวหนักก็หยุดหมดทางสู้ 3.เลี้ยงยากเพราะกล้ามเนื้อไม่แข็งแกร่ง 4. เสียไก่ง่ายโดยเฉพาะหูตาเลยเล่นได้ไม่ยืด เจอตัวเก่งคิดจะเดินทางยาวมักจะประสบอุบัติเหตุก่อนดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุผลข้างต้นคนจำนวนไม่น้อยจึงไม่นิยมพม่าเลือดร้อย หันมาเลี้ยงลูกผสมรอยใหญ่แม้ไม่พริ้วไหวแต่ก็ได้สิ่งดี ๆ มาแทนเยอะ ดังนั้นพม่าบราชิลตามสนามชนจึงมีความสำเร็จและปรากฎตัวโดดเด่นขึ้นมาตามสนามต่าง ๆ จุเด่นที่สำคัญของพม่าบราชิลก็คือ1. โครงสร้างแข็งแกร่ง กล้ามเนื้อกระดูกดีกว่าพม่าเลือดร้อย เจอก๋อยก็ไม่ต้องกลัวมากมาย 2. รอยโตสามารถชนได้กับไก่ไทยและลูกผสมทุกรูปแบบ 3.แผลคมเจ็บลึก 4. ส่วนมากใจยาวเลี้ยงง่ายไม่หลบไก่ ดังนั้นพม่าบราชิลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้อีกทางหนึ่งครับ

วิธีการผสมพันธุ์ไก่และการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มผสม

ไก่ที่จะใช้ผสมพันธุ์ ต้องคัดเลือกจากไก่ตัวผู้ และตัวเมียที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากโรคขี้ขาว เป็นหน่อ มะเร็ง คอคอก หวัด เพราะถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นโรคแล้วอาจจะมาติดถึงลูกได้ เพื่อให้ได้ผลในการผสมพันธุ์ ควรใช้ตัวผู้ 1 ตัว ต่อ ตัวเมีย 5 ตัวและไม่ควรขังให้อยู่ในเล้าที่จำกัด ควรปล่อยให้อยู่ในที่กว้าง ๆ อาหารต้องสมบูรณ์อาหารที่ใช้คือ ข้าวเปลือก ปลาสด (ควรต้มเสียก่อน)...

รับซื้อโคจากประเทศเพื่อนบ้าน ขุนขาย กำไรเฉลี่ยตัวละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

โคขุน หมายถึงการเลี้ยงวัวเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในเวลารวดเร็ว เนื่องจากเลี่ยงปัญหาการลงทุน ฉะนั้น ตัวแปรสำคัญคือคุณภาพอาหาร เพราะถ้าได้อาหารที่มีคุณภาพอย่างดี จะทำให้วัวเจริญเติบโตเร็ว มีน้ำหนัก สามารถขายได้ในราคาสูง คุณวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ เป็นชาวบ้านที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ยึดอาชีพเลี้ยงโคขุนมาได้สักกว่า 2 ปี นอกจากการเลี้ยงโคขุนที่เป็นอาชีพส่วนตัวแล้ว คุณวิชิตยังมีตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาด้วยคุณวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ คุณวิชิต ให้รายละเอียดเรื่องงานประจำว่า บทบาทและหน้าที่ในตำแหน่งการงานขณะนี้จะต้องดูแลทุกข์ สุข ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านประชาคม และชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาส่วนมากมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวกันคือ...

จุดเด่นและข้อจำกัดของการพัฒนาป่าก๋อย

ผลการพัฒนาป่าก๋อยมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้พบข้อสรุปสำคัญบางประการที่ควรทราบครับ ข้อสรุปของการพัฒนากคือจุดเด่นจุดด้อยของการพัฒนาที่เราควรมีการต่อยอดต่อไปถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการพัฒนาป่าก๋อยได้แก่ 1. ป่าก๋อยผสมพม่า พบจุดเด่นที่สำคัญคือ การได้ไก่แข้งหน้าและบ้าตี ออกแข้งเร็วแรง เป็นจุดเด่นมากของการผสมสองเหล่านี้ แต่ที่เสียคือตัวเล็ก บางสายบางเหล่าไม่สามารถพัฒนาเข้าทางกันได้กลายเป็นไก่ครึ่ง ๆ กลาง ไม่เด่น สายพม่าที่พัฒนากับก๋อยได้ดีคือสายพม่าที่เป็นไก่เดินตี จะให้ลูกออมาเด่นมาก ยิ่งพวกเดินมีแข้งหน้าเมื่อบวกป่าก๋อยแล้ว การตีรุนแรงน่าประทับใจครับ ดังนั้นพม่าประเภทบุกเดินถ้าสายไหนตีเจ็บแข้งหน้าดีเราสามารถพัฒนากับป่าก๋อยได้ลงตัวครับ2. ป่าก๋อยผสมใต้ผลการพัฒนาพบว่าจะได้จุดเด่นตรงลูกกัดและลูกตีรุนแรงแทงลึก กัดหลังกัดบ่าดีมาก ตีรุนแรงดีมากเน้นแผลหนาตัวและหลัง ใครชอบสไตล์นี้ก็สามารถลงมือทำเลยครับ จุดด้อยของการพัฒนาแบบนี้คือ ไก่จะออกล่ำเตี้ยเจ้าเนื้อไปหน่อย...

การสังเกตุกีบเท้าและขาของแม่โคนมที่มีลักษณะดี

ขาและกีบของโคนมมีความสำคัญอย่างมากทั้งในโคที่ยืนโรงและปล่อยทุ่ง ขาและกีบทำหน้าที่รับน้ำหนักโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ขาหลังซึ่งต้องรับน้ำหนักของมดลูกขณะตั้งท้อง และน้ำหนักของเต้านม ขณะแม่โคให้น้ำนม ความแข็งแรง ของขาจึงมีความ สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและการให้ผลผลิตน้ำนมของแม่โค 1.ลักษณะขาหลัง มองด้านข้าง (Rear leg side view) มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการรับน้ำหนักของโดยขณะยีนและเดินบอกให้ทราบ ถึงความยืดหยุ่นของขาและเท้า ขาหลังที่ตรงมากขาดความยืดหยุ่นขณะเดิน ขณะที่ขาที่โค้งมากจะเป็นเหตุให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากขณะยืน ลักษณะขา ทั้งสองแบบมีโอกาส ที่จะทำให้กล้ามเนื้อขา และ เอ็นข้อเข่า...

การปฏิบัติดูแลแม่ไก่พม่ารำวงระหว่างฟักไข่

การปฏิบัติดูแลแม่ไก่พม่ารำวงระหว่างฟักไข่ หากคุณมีแม่ไก่พม่ารำวงที่กำลังฟักไข่ คุณควรดูแลให้ดีเพราะว่า หากคุณดูแลได้ดีในช่วงฟักไข่ จะทำให้ไข่ของคุณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำเชื้อแต่ถ้าหากดูแลไม่ดีอาจทำให้แม่ไก่ไม่ออกไข่หรือว่าไขไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นไข่ไม่มีน้ำเชื้อมากกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีดูแลแม่ไก่ระหว่างฟักไข่มาฝากการดูแลแม่ไก่พม่ารำวงในระหว่างฟักไข่นั้นควรนำอาหารและน้ำไปไว้ใกล้ๆ เพราะว่าบางครั้งไก่อาจไม่ค่อยลงมากินอาหารเพราะต้องฟักไข่ ทำให้ร่างกายดูผอมลงได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาหารไปไว้ใกล้ๆ เพื่อสะดวกในการกินนั่นเอง และนอกจากนี้ในขณะที่แม่ไก่กำลังฟักไข่ไม่ควรให้ยาหรือวัคซีนในขณะกำลังที่กำลังไข่ เพราะว่าอาจมีผลข้างเคียงทำให้แม่ไก่หยุดไข่และถ้าแม่ไก่นั้นฟักไข่มากเกินไปก็ให้ลองแบ่งไปกินบ้าง ตามปกติแล้วแม่ไก่จะฟักไข่เต็มที่แค่ 12 ฟองเท่านั้น และเมื่อไข่ออกมาแล้วให้นำไฟมาส่องดูน้ำเชื้อด้วย เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเชื้อในไข่ ให้แม่ไก่ฟักไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะช่วยแยกไข่ที่ไม่มีคุณภาพออกมาจากไข่ปกติได้ แน่นอนเมื่อลูกไก่ฟักออกจากไข่มาแล้วเพื่อเป็นการให้แม่ไก่ได้พักฟื้นร่างกายและออกไข่ใหม่ได้เร็วๆให้นำลูกไก่ไปเลี้ยงในคอกสำหรับการอนุบาลสัตว์ และข้อที่ต้องจำคือ เมื่ออยู่ในระยะกกไข่ก็ให้อาหารสำเร็จรูปไปควบคู่กับการผสมอาหารธรรมชาติเข้าไปในอัตราส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อครบ 3 สัปดาห์แล้วก็สามารถปล่อยไก่พม่ารำวงออกมาหากินตามธรรมชาติได้แล้ว และในระยะเวลากกลูกนี้เหมาะมากกับการให้วัคซีนในช่วงนี้ เพราะว่าร่างกายนั้นเริ่มสมบูรณ์แล้วในระหว่างการกก ควรให้อาหารและน้ำห้ามขาดและต้องดูแลความอบอุ่นให้ลูกไก่ด้วย...

Recent Posts