เทคนิคการพัฒนาและคัดเลือกไก่ชนที่น่านำมาพัฒนามีหลักการดูอย่างไร คราวที่แล้วได้นำเสนอการคัดเลือกพ่อพม่าพัฒนาแบบจิ้มตี ไก่แห่งอนาคต คราวนี้ก็ขอนำเสนอแนวทางการคัดตัว เ มี ย เพื่อนำไปพัฒนาร่วมกับพ่อแบบจิ้มตีนะครับ ตัว เ มี ย ที่ใช้ในการพัฒนาพม่าแบบจิ้มตีนี้มีรูปแบบการคัดและคุณสมบัติที่ต้องทำคือ

1. ลักษณะสาย พั น ธุ์ สายตัว เ มี ย ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนาพม่าจิ้มตีคือ พม่าลูก ผ ส ม หรือไทยลูก ผ ส ม สามสาย ที่มีลีลาหนักไปทางไทยนะครับ สำคัญคือต้องมีพม่าผ ส ม อยู่ แต่ควรมีลีลาแบบไทย คือเป็นไก่บุกตี มีเกี่ยวบ้างเข้าปีกบ้าง ที่สำคัญต้องมีแข้งหน้าดีครับ

2. คุณสมบัติแม่ พั น ธุ์แบบมาตรฐานคือ ไทย 50% พม่า 37.5 ง่อน 12.5% นี่เป็นสายโดยประาณของตัวเมียนะครับ อาจมากน้อยกว่านี้บ้างในทางปฏิบัติไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน

เมื่อได้ตัว เ มี ย ที่มีคุณสมบัติโดยประมาณตามที่กล่าวแล้ว เราก็ใช้การ ผ ส ม ตามแบบที่เราพร้อมครับ ลูกที่ได้จะมีคุณสมบัติเด่นๆ คือ
1. เดินหน้าแข้งเปล่านำ
2. จุ่มคางได้คุมบนได้
3. สีออกพม่า แต่ตีกับป่าก๋อยนี่ถนัดเลย
4. ตีกับพม่าโยกๆ ถอดๆ นี่สนุกมาก ตีไก่ได้หลายสไตล์ครับ
5. กระดูกดีเลี้ยงง่าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here