บนพื้นที่116ไร่บ้านลำเหนืออ.อินทร์บุรีจ.สิงห์บุรีของศักดิ์ดาเฮ้งสมบูรณ์เกษตรกรผู้ไม่เคยหยุดคิดมีจุดน่าสนใจที่ปลูกมะละกอคั่นด้วยมะนาวแบบยกร่องล้อมรอบไปด้วยน้ำปลูกต้นสนรอบพื้นที่เป็นรั้วถือเป็นชัยภูมิที่ดีกันลมกันแดดให้กับมะละกอแถมปลูกหมากไว้ริมบ่อเป็นร่มเงาอีกชั้นเมื่อหมากโตก็ขายผลได้อีกทอด เดิมเคยปลูกส้มมาหลายปีจนเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแมลงเริ่มดื้อยาผลผลิตเริ่มน้อยลงขาดทุนไปกว่า10 ล้านบาทจึงหันมาปลูกมะนาวแป้นรำไพก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาครอปนี้จึงเริ่มคิดปลูกมะละกอเป็นพี่เลี้ยงมะนาวโดยเมื่อมะละกอโตนอกจากจะเป็นร่มเงาให้มะนาวแล้วยังพบโดยบังเอิญว่ามะนาวจะแข่งกันโตกับมะละกอเมื่อมะละกอให้ผลผลิตก็โค่นทิ้งแล้วมะนาวก็จะเป็นพุ่มสูงใหญ่พอดีพร้อมที่จะให้ลูกไม่นานนักศักดิ์ดาเล่าถึงที่มาที่ไปของการปลูกมะละกอคั่นมะนาวในพื้นที่ปลูกมะละกอ 14,000 ต้นมะนาว 4,600 ต้น รอบคันบ่อปลูกหมาก 4,600 ต้น เริ่มปลูกพร้อมกันทั้งมะละกอและมะนาวโดยมะละกอปลูกห่างกัน2.5เมตรระหว่างกลางแต่ละแถวปลูกมะนาว1ต้น ปลูกแล้ว10วันจึงเริ่มให้ปุ๋ยมะละกอสูตร 20-8-16 ให้ 2 ครั้ง ทุก 10 วันจากนั้นทิ้งไว้ 15 วันเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 ให้ 15 วันครั้ง ให้สังเกตหากเติบโตไม่ค่อยดีให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 25–7–7 ต่อไปยันโตแต่ถ้าจะเร่งให้มะละกอออกดอกและให้ต้นเตี้ยเพื่อผลผลิตเพิ่มและเก็บเกี่ยวสะดวกขึ้นให้ใช้ปุ๋ยสูตร 8–24–24 ไม่แนะนำให้ใช้กับมะนาวเพราะจะเร่งดอกเร็วเกินไปผลผลิตจะได้ไม่เต็มที่เมื่อเก็บเกี่ยวส่วนมะนาวถือเป็นพืชที่รับปุ๋ยได้เกือบทุกสูตรเพราะฉะนั้นในช่วงยังไม่ตัดมะละกอทิ้งก็ให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 แบบมะละกอได้เลยแต่ให้แค่เดือนละครั้งมาถึงตรงนี้ศักดิ์ดาแนะถึงการดูแลมะนาวช่วงแล้งต้องให้น้ำแต่เช้าตรู่ไม่เกิน 07.00 น.เพราะไม่ร้อนดินชุ่มชื้นกว่าช่วงสายควรมีฟางมาคลุมโคนไม่ให้รากร้อนต่อเมื่อฝนตกก็ให้ปุ๋ยสูตรเดิมสลับกับสูตร 21–7–14 สลับกัน 2–3 ครั้ง จนให้ผลผลิตเมื่อมะละกออายุได้ 8 เดือนจะเริ่มเก็บลูกครบ 2 ปีตัดมะละกอทิ้งมะนาวก็พร้อมออกลูกข้อควรระวังคือถ้ามะนาวออกดอกออกลูกก่อนหน้านี้ให้เด็ดทิ้งทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่และเมื่อมะนาวให้ผลผลิตน้อยลง(ราว10ปี)ก็ยกแปลงใหม่ไถกลบปลูกมะละกอคั่นด้วยมะนาวครอปต่อไปพื้นที่ 116 ไร่ มะละกอ 14,000 ต้นให้ผลผลิตประมาณ 1,000 ตัน หรือ 1ล้านกิโลกรัม สำหรับมะนาว 4,600 ต้น เก็บครั้งแรกปีที่ 2 ได้แค่ต้นละ 1,000 ลูก รวมแล้ว 4 ล้านกว่าลูกแต่ปีที่ 3-10 จะได้ต้นละ 3,000 ลูกต่อปี รวมแล้วเป็นเงินเท่าไรเชิญคิดคำนวณกันไปเล่นๆ ก็แล้วกัน เกษตรกรสนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากเจ้าของสวน 14 พ.ค.นี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดทริปทัวร์พาไปดูให้เห็นกับตาสอบถามได้ที่ 085-0745055
ที่มา:http://www.thairath.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here