ไก่ที่ชนได้ทุกเชิง ที่หมายปองของบรรดาเซียนไก่ชน เป็นลักษณะอย่างไร ไก่ที่ชนได้ทุกสไตล์มีไหมเป็นอีกคำถามที่รอคำตอบจากหลายท่านในความเป็นจริงแทบไม่มีเลย ไก่ที่สามารถชนได้ทุกสไตล์นั้นส่วนมากเป็นไก่ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจะหาในสายใดสายหนึ่งคงพบยาก แต่หลายท่านก็ได้แต่แสวงหา ประสบการณ์กว่า 30 ปีในวงการสอนให้รู้ว่าไก่ที่สามารถชนได้ทุกสไตล์นั้นเป็นเพียงไก่บางตัวที่มีลักษณะพิเศษ

เท่านั้น เมื่อเวลาถ่ายทอดสายมันจะไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะเด่นทั้งหมดอันเป็นลักษณะพิเศษของมันไปยังลูกหลานได้ทั้งหมด สรุปก็คือมันจะถ่ายทอดสายแบบขาดๆ เกินๆ ในบางสิ่งบางอย่างเสมอ ดังนั้นเราจึงพบว่าไก่เก่งๆ จะมีมีลูกที่เก่งเหมือนตัวพ่อเลยสั กตัว อย่างมากก็ใกล้เคียง แต่บางตัวเมื่อผ ส มกับแม่สายถูกทางกันก็จะได้ความพิเศษที่เหนือกว่า

ตัวพ่อคือเก่งกว่าพ่อ แต่ลักษณะเด่นของพ่อที่มีทั้งหมดก็ไม่ปรากฎในรุ่นลูกทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้นเราจึงพบว่าในการเลี้ยงชนจริงๆ จะปรากฎในทุกเชิงทุกปีไป เพียงแต่ว่าไก่สไตล์ใดจะมีมากมีน้อยตามกระแสที่คนเลี้ยงเพาะพัฒนาขึ้นมาเท่านั้นเอง อย่างคนเลี้ยงไก่จะพบว่าตอนนี้ป่าก๋อยก็กำลังมา เพราะสามารถเจอพม่าได้อย่างสนุก ในขณะที่คนเลี้ยงไก่เชิงไทยก็พลอยดีใจเพราจะได้เลี้ยงไก่ไทยไปตีกับป่าก๋อย ส่วนพวกเลี้ยงลูกผ ส มและพม่าก็หวังว่าจะมาตีกับไก่ไทยดังนี้เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here