เส้นทางการพัฒนาไก่พม่าเริ่มหลากหลายแ ป ร ป ร ว นมากขึ้นเมื่อพม่าร้อยโดยกระแส ป่าก๋อยเบียดประชิดชนิดหายใจรดต้นคอเลยทีเดียวตอนนี้พม่ากระแสหลักที่ยังโด่งดังก็ยังเป็นพม่าม้าล่อสั้นรำวงส่วนกระแส อื่นค่อนข้างอ่อนล้าและออกไปทางการพัฒนาพม่าง่อนและพม่าบราชิลเป็นหลัก

คำถามที่ว่าทำไมพม่าร้อยจึงเหลือกระแสหลักน้อยลง คำตอบก็คือ ตัวดีๆ ที่จะทานสายป่าก๋อยนั้นมีน้อย และที่สำคัญป่าก๋อยพัฒนาให้รอยโตง่ายกว่าโดยบวกสายตราด พนัสเข้าไปก็พอเห็นทางสำเร็จแล้วยิ่งเติมง่อนเข้าไปยิ่งเห็นความห นั ก ห น่ ว ง ดังนั้นแม่ง่อนดี ๆ ตอนนี้ราคาก็พุ่งสูงขึ้นมีการซื้อกันแม่ละ 2-3 หมื่นบาท ทีเดียว คำถามต่อไปว่าแล้วแนวทางพัฒนาพม่าจะไปทางไหนหละคำตอบก็บอกได้ว่ายังมีหลาย ทางที่น่าสนใจวันนี้จะเสนอแนวทางการพัฒนาพม่าไทยไว้ชนกับไก่ป่าก๋อยและ ลูกผ ส มป่าก๋อยครับ

การพัฒนาพม่าไทยในอนาคตควรเน้นการพัฒนาเป็นไก่ ลีลาวงนอกสามารถออกแข้งได้ในทุกสถานการณ์คือลูกหน้าดีถี่แม่น ลีลาวงในก็คุมดีปากไวออกเชิงเนียนหรือค่อนข้างเนียน ซึ่งการพัฒนาไก่แบบนี้สามารถทำได้ โดยพัฒนาแม่พั น ธุ์เป็นลูกผ ส มหลายสายกำหนดอัตราส่วนสายแม่โดยประมาณ ดังนั้คือ พม่า 12.5%+ก๋อย12.5%+ตราด

62.5%+ง่อน 12.5% นี่สัดส่วนโดยประมาณนะขาดเกินบ้างไม่ว่ากัน เอาตัวเลขเป็นแนวทางให้เห็นเฉย ๆ ว่าเราเน้นอะไรตัวเลขคงไม่ใช่คำตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเท่านั้น

เมื่อพัฒนาแม่พั น ธุ์ได้แล้วก็หาพ่อพั น ธุ์ที่เป็นไก่พม่าไทยรอยดีๆ ฝีมือเชิงชนดี เน้นเชิงดี ปากเร็วแม่คมมาผ ส ม เท่านี้เราก็ได้ไก่สายดีๆ ไว้ออกรบแล้วครับตัวที่คัดเด่นๆ เราก็ไม่ก ลั วเชิงใดๆ ทั้งสิ้นเหมือนกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here