ราชกิจจานุเบกษา ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศ สูงสุด 330 บาท ต่ำสุด 308 บาท ขณะที่งานอันตราย ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกิน 7 ชั่วโมง งานทั่วไปห้ามเกิน 8 ชั่วโมง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 โดยสาระสำคัญ คือ
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ต.ค. 2559 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ดังนี้
จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง เป็นเงินวันละ 330 บาทกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร วันละ 325 บาท
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี วันละ 320 บาท
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม วันละ 318 บาท
กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ วันละ 315 บาท
กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีษะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี วันละ 310 บาท
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา วันละ 308 บาท[รัฐบาลไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ เริ่มมีผล 1 เม.ย.นี้]
โดยเพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 8 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม
(1) 7 ชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
(2) 8 ชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)
ทั้งนี้ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (ครสท.) ได้ขอให้รัฐทบทวนอัตราค่าจ้างใหม่ จากมติเดิมที่ให้ปรับขึ้น 5 – 22 บาท โดยเบื้องต้นจะขอให้ขึ้น 360 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ แต่รัฐไม่สามารถปรับขึ้นได้ตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีผลกับต้นทุนของผู้ประกอบการ
แหล่งที่มา: https://money.sanook.com

สนับสนุนเนื้อหา: Work point

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here