ถึงวันนี้ผ่านมานับ 10 ปี ที่เรามีการนำเอาสายพั น ธุ์ไก่ชนสายต่างๆ มาผ ส มกับไก่ชนไทย ได้แก่
1. สายพั น ธุ์ไซ่ง่อน นำเข้ามาจากเวีนามเป็นหลัก เข้ามาครั้งแรก ในช่วงปี 2540 โดยบริษัทซีพี ก่อนหน้านั้นก็มีการนำเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่มากนักและไม่เป็นที่นิยมเหมือนการนำเข้ามาของซีพี โดยเอาเข้ามาเพาะพั น ธุ์จำหน่ายทั่วไป

2.สายพั น ธุ์พม่า นำเข้ามาครั้งแรกในช่วงประมาณ ปี 2542 โดยชาวไก่ชนรายย่อยต่างๆ ร่วมกันสรรหาเข้ามาเล่นและจำหน่ายในประเทศซึ่งช่วงแรกๆ เล่นมาทางภาคเหนือและกระจายอย่างรวดเร็วในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา

3.สายพั น ธุ์ไต้หวันและญี่ปุ่น นำเข้ามาใช่วงปี 2548 โดยผู้เล่นไก่รายย่อยทั่วไป หวังว่าจะเป็นสายพั น ธุ์ใหม่มาต่อยอดไก่ชนไทย แต่สายนี้ไม่ได้รับความนิยมมากนัก

4. สายพั น ธุ์บราชิล มีการนำเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับสายญี่ปุ่น เป็นสายพั น ธุ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควร แต่เนื่องจากนำเข้ามาจำนวนน้อยและไม่มีความหลากหลายทางพั น ธุกรรม ความนิยมจึงไม่มีมากเหมือนไซ่ง่อน

ผลการนำไก่ 4 สาย ดังกล่าวมาเล่นและผสมข้ามสายพั น ธุ์ ก็ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ
1.ไม่มีไก่สายพั น ธุ์ใดดีที่สุด ทุกสายมีจุดเด่นและจุดด้อย

2.การผ ส ม พั น ธุ์ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรือสูตรสำเร็จ ผู้เล่นยังคงทำโดยการตั้งสมมุติฐานตามที่ตัวเองมีประสบการณ์เท่านั้น เราไม่อาจเขียนสูตรสำเร็จการผ ส ม พั น ธุ์ไก่เก่งได้เลย

3.ลูกผ ส มทุกสายพั น ธุ์ มีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวทั้งสิ้น จึงปรากฎว่าในปัจจุบันไก่ลูกผ ส มมีเก่งทุกสายพั น ธุ์

4. สายพั น ธุ์ที่เป็นสายยืนในการผ ส มคือ สายพม่าคือไก่เก่งร้อยละ 80 ต้องมีพม่าอยู่ เพราะสายนี้ให้ความโดดเด่นในเรื่องความคมในการวางแ ผ ลที่ชัดเจนกว่าสายอื่น เช่น พม่าง่อน พม่าก๋อย พม่าไทย พม่าญี่ปุ่น พม่าบราชิล และลูกผ ส มสามสายทั้งหลายก็ต้องมีพม่าถึงจะคม

5.อัตราการได้ไก่เก่งในคอกผ ส มหนึ่งก็ยังเป็นอัตรา 1 ต่อ 5 โดยประมาณ กล่าวคือ หากเพาะไก่ตัวผู้คอกหนึ่งได้ 5 ตัว จะมีตัวเก่งที่สุด สามารถชนแพงๆ ได้เพียง 1 ตัว อีก 2 ตัวจะเป็นไก่ดีเลี้ยงชนได้ ส่วนอีก 2 ตัว ฝีมืออ่อนหัด จะเลี้ยงหรือทิ้งก็ได้ ดังนั้นการทำให้ไก่คอกหนึ่งเก่งทุกตัวนี่เป็นสิ่งที่ยังทำไม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here