ไก่พม่าแม่สะเรียง มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหล่ากำเนิดในแม่สะเรียง แต่เท่าที่ผมศึกษาค้นคว้าดูพบว่าแหล่งกำเนิดจริงอยู่ที่พม่าครับที่มาพัฒนาต่อยอดกันที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนบุคคลซึ่งมีบทบาทบุกเบิกให้ไก่พม่าแม่สะเรียงมีชื่อเสียงและโด่งดังคือ คุณ อนันต์ เจ้าดูรี แห่ง ซุ้มแม่สะเรียง นั่นเอง คุณอนันต์ได้เปิดเผยประวัติความเป็นมาของไก่แม่สะเรียงให้ชาวไก่ชนฟังว่า “แรกเริ่มเดิมทีไก่แม่สะเรียงไม่มีชื่อเสียงอะไร ส่วนมากเป็นไก่พื้นบ้านธรรมดา หาซื้อไก่มาจากเชียงใหม่และลำพูนมาเล่น จนกระทั่งปี พ.ศ.2530 มีคนรู้จักอยู่ประเทศพม่า ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับประมง คิดว่าไก่พม่าน่าจะเก่งเลยหามาเล่น แรก ๆ เอามาทีละ 10 ตัว ใช้ไม่ได้เลย จนเที่ยวที่สี่ที่ไปเอา ลงทุนนั่งเครื่องบินไปลงที่ย่างกุ้ง ตะเวนหาซื้อไก่ พอได้แล้วก็นั่งเครื่องบินมาลงที่เชียงใหม่ และก็ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ แต่ที่ได้มาก็คัดทิ้งไปหลายตัว แต่เหลือไก่หงอนเงือกไว้ตัวเดียว เลี้ยงออกตีที่ท่าลี้ ข้างละ 5 หมื่น 5 พัน มันสามารถชนะมาได้ก็เลยนำมาทำสายพันธุ์หลักของซุ้มหลังจากนั้นก็นำเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยคนที่สนิทกันที่อยู่ฝั่งพม่าที่เล่นไก่ด้วย หาซื้อไก่ให้ตัวไหนเก่งก็ส่งมายัง จ.เมียวดี (หงสาวดีเดิม)แล้วข้ามฝั่งมาที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เราก็วิ่งไปรับ 300 กว่ากิโลเมตร พอได้ไก่มาก็เลี้ยงออกชนที่เชียงใหม่เป็นหลัก แรกๆนักตีไก่เห็นเป็นไก่ใหม่ก็คอยแต่จะตีด้วย พอชนะบ่อยก็ไม่ค่อยมีใครกล้าตีด้วย เขาก็ถามว่าเป็นไก่มาจากไหน เราก็บอกว่ามาจากแม่สะเรียง คนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น ด้วยลีลาสวยงาม วิ่งออก ซ้าย – ขวา ตีสวยงาม จนหลังๆคนที่เคยตีด้วยก็หันมาเป็นพวกเดียวกันหมด จึงพอจะสรุปได้ว่าไก่พม่าแม่สะเรียงคือไก่ที่นำเข้าจากประเทศพม่านั่นเองไก่พม่าลูกนอกที่เก่งๆจะอยู่ในแหล่งสำคัญคือเจ้าประดอง,มินฉั่น,ประโกกู่และโคยเบ็ดปัจจุบันที่อำเภอแม่สะเรียงเองก็มีหลายอยู่หลายซุ้มที่พัฒนาไก่พม่าแม่สะเรียงซึ่งก็ล้วนแต่แตกเหล่ากอออกจากซุ้มแม่สะเรียงเป็นส่วนใหญ่ลักษณะที่สำคัญของไก่ชนแม่สะเรียงเหล่าหมูบคือตัวเล็ก ค่อนข้างล่ำเตี้ย,คอสั้น,ไหล่ลู่(ไหล่ไม่ยก)เวลายืนลำตัวขนานกับพื้น,หางเป็นหางพวงใบใหญ่โคลนหางกระดกขึ้นและโค้งลงพองาม,ปีกยาว,แข้งเขียวอมดำ
ระยะหลังมีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ไปมากทำให้ลักษณะแตกต่างออกไป แต่เหล่าดังเดิมจะมีลักษณะดังที่กล่าวแล้วครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here