ไก่ชนพันธุ์นกแดงหางแดง เป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณพบอยู่ทั่วๆไปในแถบภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยที่ไก่นกแดงนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังครั้งสมัยอยุธยาตอนกลาง และเป็นไก่ของพ่อขุนฤทธิ์ปู่พ่ายหรือพระยาศรีไสณรงค์ ทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่นิยมเล่นไก่กันในสมัยนั้น และยังเป็นเพื่อนสนิทของขุนเดชพระเวทย์แสนศึกสู้ผู้นิยมไก่เขียวหางดำและไก่นกแดง สำหรับรูปร่างของ ไก่พันธุ์นกแดงนั้นมีลักษณะเป็นไก่ทรงปลีกกล้วย ลำตัวกลมไหล่หน้าใหญ่หางทรงฟ่อนข้าวหรือทรงหางม้าสำหรับไก่นกแดงหางแดงพันธุ์แท้แต่โบราณนั้นมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ดังนี้ครับ
1.แดงชาต ลักษณะเป็นสีแดงเข้มหรือแดงดั่งสีชาด สำหรับขนพื้นตัวตั้งแต่หน้าคอ หน้าอก ใต้ปีก ท้อง ใต้ก้นเป็นสีแดงเข้ม ขนปีกจนหางพัด หางกะลวยสีแดงเข้มเหมือนสีพื้นตัว ขนสร้อยคอ สร้อยปีกสร้อยหลังและขนปิดหูเป็นสีแดงเข้มสดใสและเป็นมัน ปาก เล็บ แข้ง เดือย นั้นสีเหลืองงอมแดงมีตาสีแดง 2.แดงทับทิมเป็นสีแดงสดใสสีอ่อนกว่าสีแดงชาด คล้ายทองแดงใหญ่ขนพื้นตัวตั้งแต่หน้าคอใต้ท้องใต้ปีกใต้ก้นเป็นสีแดง
3.แดงเพลิงหรือบางแห่งเรียกแดงตะวัน เป็นสีแดงอ่อนกว่าแดงทับทิมออกไปทางสีแสด4.แดงนากจะเป็นสีแดงคล้ำๆ แบบสีตัวนากขนพื้นตัวตั้งแต่หน้าคอหน้าอกถึงใต้ก้นเป็นสีแดงนาก ไก่นกแดงที่พบในปัจจุบันมักจะกลายเป็นพันธุ์เป็นพวกแดงหางขาวก้านหางไม่แดงตาไม่แดง
สำหรับลักษณะประจำของเพศเมียนั้นจะเป็นทรงปลีกล้วย ไหล่หน้าใหญ่ท้ายเรียวจับกลมยาว 2 ท่อน หน้าแหลมคมแบบนกกา ขนสันหลังสีแดงเข้มกว่าขนพื้นตัวเล็กน้อยตาสีแดงเหมือนตัวผู้ แต่ปลายสร้อยขนนั้นจะมีขลิบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here