อ้อยชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตกรอย่างมาก เพราะหากจะปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพดี ปล้องใหญ่ น้ำเยอะ ได้ผลผลิตที่งอกงามแล้วล่ะก็ จะต้องมี 5 ปัจจัยในการเตรียมความพร้อม เช่น ลักษณะดินที่เหมาะสม ปุ๋ยที่ดี แข็งแรงและการบำรุงดูแลรักษาที่ตรงจุด ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่ง หากขาดปัยจัยอันหนึ่งอันใดไปแล้วล่ะก็ผลผลิตอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ได้ จะมีปัจจัยและเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะว่าการปลูกอ้อย 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 3 ครั้ง หากเตรียมดินดีผลผลิตก็จะดีงามตามไปด้วย
1.ดิน ไถดินดานให้มีความลึกไม่ต่ำกว่า 30 – 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำของดิน ให้รากสามารถหยั่งลึกลงไปหาอาหารได้ดีเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม สังเกตได้ง่ายๆ โดยถ้าเป็นดินทรายให้ใช้มือกำดินให้แน่นแล้วคลายมือออกถ้าดินจับตัวเป็นก้อนแสดงว่ามีความชื้นเหมาะสมถ้าเป็นดินเหนียวไม่ควรไถเมื่อดินชื้นหรือแข็งจนเกินไป 2.ปุ๋ยคือส่วนสำคัญในการช่วยบำรุงและช่วยพืชในการหาอาหารเพื่อไปเลี้ยงดูและบำรุงลำต้น การใส่ปุ๋ย ควรที่จะทำการวิเคราะห์ดินทุกครั้งใส่ปุ๋ยครั้งแรกควรใส่พร้อมกับการปลูกอ้อยหรือหลังตัดแต่งตออ้อยไม่เกิน 15 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ควรใส่ห่างจากการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ประมาณ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นโดยโรยข้างแถวอ้อยห่างประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในอัตราการใช้ 30–50 กก./ไร่ และต้องฝังกลบปุ๋ย (ยกเว้นการใส่ปุ๋ยรองพื้น)สูตรปุ๋ย และช่วงเวลาในการใส่รองพื้นก่อนปลูก / บำรุงตอหลังตัด ใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เร่งความหวาน เพิ่มน้ำหนักผลผลิตใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 21-7-18 ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-16-8 มีส่วนช่วยให้อ้อย กอใหญ่ ใบเขียว ยืดข้อปล้องให้ยาวขึ้น ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 21-7-18 มีส่วนช่วยขยายปล้องให้อ้อยลำใหญ่ ได้น้ำหนักดีการปลูกอ้อยที่ดี นอกจากต้องมีดินที่เหมาะสมและปุ๋ยที่ดีแล้ว ก็มีส่วนที่จะทำให้ลำต้นแข็งแรง โดยจะต้องมีอายุระหว่าง 8-10 เดือนขึ้นไป และจะต้องเป็นอ้อยปลูกใหม่3.อยากได้อ้อยที่มีคุณภาพก็ต้องตามมาด้วยการดูแลที่ดีและถูกวิธี ควรรู้ว่าระยะเวลาช่วงไหนที่อ้อยต้องการอาหารอะไรในช่วงเวลาใดบ้าง 
อ้อยมี 4 ระยะการในการเจริญเติบโต
3.1ระยะงอก เริ่มปลูก 1.5 เดือน ( 3-6 สัปดาห์) อ้อยใช้อาหารจากท่อนพันธุ์และความชื้นในดิน ปุ๋ยรองพื้นช่วยให้รากแข็งแรง
3.2ระยะแตกหน่อ อ้อยอายุ 1.5-3 เดือน ต้องการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนมาก เพื่อช่วยให้แตกกอและหน่อเติบโต
3.3ระยะย่างปล้อง อ้อยอายุ 4-5 เดือน ระยะที่กำหนดขนาดและน้ำหนักของลำอ้อย เป็นช่วงที่อ้อยเจริญเติบโตเร็วที่สุด จึงต้องการปัจจัยต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตทั้งแสงแดด อุณหภูมิ น้ำ และปุ๋ย4. ระยะสุกแก่ เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือนจนถึงเก็บเกี่ยวจะเป็นระยะสมน้ำตาลไม่ควรใส่ปุ๋ย ดูแลบำรุงรักษาทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของอ้อยให้สารอาหารในเวลาที่เหมาะสมกับที่อ้อยต้องการเท่านี้ก็จะได้น้ำอ้อยรสหวานปล้องใหญ่น้ำหนักเยอะอยากจะได้อ้อยปล้องใหญ่ก็ต้องลงทุนและหมั่นดูแลและสังเกตทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมักจ้องเล่นงานกัดกินทุกขั้นตอน ยิ่งในช่วง 3-4 เดือนแรก ขอบคุณเนื้อหา สาระดีๆจากปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยแรงพลังม้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here