ต้นย างนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 50 เมตร บางต้นอายุเป็นร้อยๆ ปี ปัจจุบันถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งแปรรูปสร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ที่สำคัญถ้าอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถให้น้ำมัน ใช้เป็นเ ชื้ อ เ พ ลิ งกับเครื่องยนต์การเกษตรได้อีกด้วย วันนี้เราจะแนะนำวิธีการเ พ า ะต้นย างนามาให้ศึกษากัน

ต้นย างนาให้น้ำ มั น

ใบย างนา

ลูกย างนา

ต้นย างนาขนาดใหญ่

ใบย างนาส า ร ส กั ดบำรุงผิวหน้า

ขั้นตอนการเพาะมีดังนี้

1.การเตรียมดิน สามารถใช้ดินร่ ว นป นทรายหรือดินที่ผ ส มขุยมะพร้าวเทปูลงพื้นดินหรือตะกร้า

แกลบดำ

ดินร่วนปนทราย

2.ตัดปีกลูกย างนาที่แก่จัดแ ช่น้ำไว้ 1-2 คืน จากนั้นหว่านลงบนดินที่เตรียมไว้

ตัดปีกลูกยางนา

3.ใช้ใบไม้แห้งหรือฟางหรือผ้าเปียกน้ำคลุมลูกยางนาเพื่อรักษาความชื้น

4.ทำการรดน้ำให้ชุ่มและให้ทั่วบริเวณ ทำเป็นประจำวันละ 1 ครั้ง

5.ต้นกล้าก็จะเริ่มทยอยง อ ก ซึ่งอัตราการงอก 80 – 90 %

6. ต้นกล้ามีใบเลี้ยงประมาณ 3 – 4 ใบ ถึงนำไปเพาะลงถุงดำ

ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here