สวัสดีครับวันนี้นำเทคนิคดีๆ ของการเ พ าะต้นพะยูงไม้มีค่าทางเศษรฐกิจแก่นไม้สวยเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัยราคาแพงมาก วันนี้นำเทคนิคดีๆ มาฝากกัน

1.เก็บเมล็ดพั น ธุ์จากต้นหรือหาซื้อตามตลาดออนไลน์ Line หรือเฟสบุคตามเพจต่างๆ

2.นำเ ม ล็ ดพะยูงไปแช่น้ำไว้ 1-2 คืนเพื่อให้น้ำเข้าไปในเ ม ล็ ดให้มากที่สุด

3.นำเ ม ล็ ดพะยูงหลังจากแช่น้ำแล้วไปห่อด้วยกระดาษทิชชู โดยการพรมน้ำให้แค่หมาดๆ

4.จากนั้นนำเ ม ล็ ดพะยูงไปบ่มในกล่องเพื่อรอเ ม ล็ ด ง อ ก

5.ประมาณ 2-3 วัน เมล็ดพะยูงก็จะเริ่มมีราก

6.นำเ ม ล็ ดพะยูงเพาะใส่ถุงดำเพื่อรอการเจริญเติบโตต่อไป

แหล่งที่มาช่องยูทูป:เกษตรเซราะกราว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here