การเพาะมะค่าโมงโดยใช้เมล็ด ขัดโดยกระดาษทรายง่ายมาก มีวิธีการอย่างไร ไม้มะค่าโมงถือว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ถือว่าราคาแพง เนื้อไม้แข็ง ผิวแก่นในสวยเหมาะสำหรับทำอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะพื้นบ้าน ดังนั้นจึงเป็นไม้ที่คนหันมานิยมปลูกที่สำคัญมีการยกเลิกมาตรา 7 ให้สามารถตัดต้นไม้ในที่ดินของตนเองได้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการปลูกมากขึ้น วันนี้เรามีวิธีการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดได้ง่ายๆ มาดูกัน

1.นำเมล็ดมะค่าโมงที่แกะมาจากเปลือก

เมล็ดหลังจากแกะแล้ว

2.นำเมล็ดมาขัดกับกระดาษทรายเบอร์หยาบๆ ให้เห็นเนื้อสีขาว

กระดาษทรายเบอร์ 60 80 100

 

เมล็ดหลังจากขัดแล้ว

3.นำเมล็ดที่ขัดแล้วไปแช่น้ำอุ่นประมาณ 1-2 คืน

4.หลังจากนั้นตัดส่วนสีเหลืองบริเวณเมล็ดโดยไม่ให้ถูกส่วนสีดำโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือมีด จากนั้นนำลงชำในถาดดิน

5.ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมล็ดจะเริ่มโผล่ขึ้นมา

6.อัตราการเจริญเติบโตดีมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here