เกล็ดพิฆาตคือเกล็ดที่มีอิทธิฤทธิ์เหมือนมีสมองอันเฉียบแหลมสามารถแก้สถานการณ์ได้ เช่น
1.เกล็ดเสือซ่อนเล็บ อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ2.เกล็ดเหน็บใน อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ
3.เกล็ดจักรนารายณ์ อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
4.เกล็ดงูจงอาง อยู่ในประเภทเกล็ดแตก6.เกล็ดกากบาทหน้าเดือย เป็นเกล็ดสี่เกล็ดเรียงต่อกัน รอยต่อของเกล็ดทั้ง 4 เป็นรูปกากบาทหรือเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายคูณ (X) เกล็ดนี้ ถ้าอยู่ใต้เดือยด้านหน้าแข้งไก่ทั้งสองข้างจะถือว่าสุดยอด 7.เกล็ดกำไลหน้าเดือย เป็นเกล็ดเดียวรูปกำไลตรงหน้าเดือยทั้งสองข้างมีพลังกว่าเกล็ดกากบาทหน้าเดือย
8.เกล็ดสังวาลย์เพชร เป็นเกล็ดแข็งติดกับเกล็ดพลายน้ำ ถ้ายาวจากข้อขาจรดเดือยและเป็นเกล็ดใหญ่ทั้งสองแข้ง

9.เกล็ดฟ้าผ่า เป็นเกล็ดบัวแข้งหรือพรายน้ำแตกจะแตกแบบผ่าตลอดหรือแตกแบบสลับฟันปลาหรือจระเข้ขบฟันก็ได้ ถ้าแตกตลอดแข้งถือว่าดีถ้าดีที่สุดก็จะแตกแบบผ่าตลอดทุกเกล็ดทั้งสองข้างแบบสายฟ้า แบบจระเข้ขบฟันและสลับฟันปลา ธรรมดาก็แตกเป็นบางเกล็ดจะเป็นไก่แข้งคม 10.เกล็ดขุนแผนสะกดทัพ อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
11.เกล็ดดาวล้อมเดือน เป็นเกล็ดกลมเกล็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง 1 เม็ด และมีเกล็ดกลมเล็กๆล้อมรอบเกล็ดใหญ่อยู่ 4-5 เกล็ด ถ้าอยู่บริเวณหน้าเดือยเกล็ดดาวล้อมเดือนคล้ายๆ กับเกล็ดบัวตูม เกล็ดบัวบาน ต่างกันตรงที่เกล็ดบัวตูมบัวบานกลีบเกล็ดเป็นเกล็ดกลีบบัวปลายเกล็ดแหลม ดาวล้อมเดือนเป็นเกล็ดกลีบกลม12.เกล็ดบัวตูม-บัวบาน ลักษณะคล้ายๆกัน ต่างกันตรงที่เกล็ดกลาง ถ้าเกล็ดกลางใหญ่เรียกบัวบาน ถ้าเกล็ดกลางเล็กเรียกบัวตูม รูปแบบจะมีเกล็ด กลมอยู่กลาง 1 เกล็ด และจะมีเกล็ดกลีบบัวล้อมรอบอีก 4-5 เกล็ด คล้ายเกล็ดดาวล้อมเดือน ถ้าอยู่บริเวณหน้าแข้งตรงเดือย13.เกล็ดราหูอมจันทร์ เป็นเกล็ดใหญ่หุ้มเกล็ดเล็กๆ ไว้หรือมีเกล็ดเล็กอยู่ในเกล็ดใหญ่เหมือนมือเรากำหรือจับของหรือเหมือนๆ เราอ้าปากอมของไว้ เรียกว่าราหูอมจันทร์จะอยู่บริเวณหน้าแข้ง ถ้าอยู่หน้าเดือยทั้งสองข้างยิ่งดีเหมือนเกล็ดขุนแผนสะกดทัพ
14.เกล็ดหนุมานนั่งแท่น เป็นเกล็ดกำไล 1 อันคาดหน้าแข้งตรงข้อพับใต้ขนลงมาถ้ามีสองข้างตรงกันจะมีพลัง เป็นไก่ตีหนัก15.เกล็ดขนปกหรือผมตก เป็นเกล็ดกำไล 1 อันคาดหน้าแข้งตรงข้อพับใต้ขนลงมา ถ้ามีสองข้างตรงกันมีอานุภาพใกล้เคียงเกล็ดหนุมานนั่งแท่น
16.เกล็ดมังกร เกล็ดไดโนเสาร์ เป็นเกล็ดขึ้นเห่อ ปลายเผยอขึ้นบริเวณหน้าแข้ง ยิ่งใกล้เดือยเผยอมากๆ 17.เกล็ดจระเข้ขบฟัน เป็นเกล็ดหน้าแข้งสองแถว ขบสับสลับกันซ้าย-ขวา ถ้าเป็นเกล็ดใหญ่ทั้งสองข้างยิ่งดี18.เกล็ดพญาครุฑ เป็นเกล็ดสามแถวเรียงกันตลอดหน้าแข้ง จากข้อขาลงมาถึงนิ้ว แถวกลางจะลงมาตรงนิ้วกลาง แถวนอกจะลงมานิ้วนาง แถวในจะ ลงมานิ้วชี้ เกล็ดจะเรียงกันแบบมุงกระเบื้องหลังคาจะมีเกล็ดสามแถวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเกล็ดปัดตลอด แต่การเรียงของเกล็ดไม่ทับซ้อนกัน จะเรียงต่อๆกันแบบปูกระเบื้องพื้นจะรองลงมา19.เกล็ดกำไลพันลำ-ปัดตลอด เป็นเกล็ดเดียวพาดหน้าแข้งจากข้อขาลงมาถึงข้อเท้าโคนนิ้ว ถ้าพาดเฉียงหรือเอียงเรียก พันลำ ถ้าพาดตรงเรียกปัดตลอดหรือนกเอี้ยงถ้าเหมือนกันสองข้างและมีเดือยจะถือว่าสุดยอดของไก่ตัวหนึ่ง
ศาสตร์และศิลปะเกล็ดพิฆาตโดย อาจารย์พน นิลผึ้ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here