เหน็บนอกจัดอยู่ในประเภทเกล็ดเสริมลักษณะของเหน็บนอกจะเป็นเกล็ดเล็กๆ ที่ขึ้นแซมระหว่างเกล็ดของนิ้วนอก(นิ้วนาง) จึงเรียกกันว่าเหน็บนอกหรือบางคนจะเรียกแซมนอกเกล็ดชนิดนี้จะไปช่วยเสริมเพิ่มฤทธิ์ให้เกล็ดจำพวกกากบาท ดาวล้อมเดือน แตกหน้าเดือย ให้มากยิ้งขึ้น ยิ่งมีเหน็บนอกมากๆ ที่นิ้วยิ่งดีเหน็บในจัดอยู่ในกลุ่มเกล็ดพิฆาตที่มีฤทธิ์มากเช่นเดียวกับพวก ผลาญศัตรู กำไลฟ้าผ่า สังวาลย์เพชร ไชบาดาลฯลฯ เกล็ดชนิดนี้เหมือนกับเกล็ดเหน็บทั่วๆ ไป แต่ต่างกันที่เกล็ดชนิดนี้จะเป็นที่นิ้วใน(นิ้วชี้) ของไก่ ซึ่งจะหาดูได้ยาก ที่บอกว่าหาดูได้ยากก็คือ ที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหน็บในที่มีเพียงข้างเดียวหรือมีทั้ง สองข้างแต่ตำแหน่งไม่ตรงกัน ซึ่งเหน็บในที่แท้จริงต้องมีทั้ง 2 ข้างและตำแหน่งตรงกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here