จระเข้ขบฟันเป็นเกล็ดที่สวยงามมากมีลักษณะเป็นเกล็ด 2 แถว ปัดตลอดทั้งแข้ง เกล็ดชนิดนี้จะพบอยู่บริเวณแข้งด้านหน้า ส่วนมากไก่ที่มีเกล็ดแข้งจระเข้ขบฟันจะพบในแข้งไก่ที่

ออกลักษณะรูปทรงเป็นเหลี่ยมมากกว่าแข้งกลม ตัวเกล็ดเป็นเหลี่ยม ปลายแหลมเหมือนหน้าจั่วเกล็ดด้านซ้ายและขวาจะขบกันสลับ ไปมา ตั้งแต่ข้อเข่าจนถึงข้อด้านล่างตลอดทั้ง

แข้ง ก็เหมือนกันกับ ฟันจระเข้ตอนที่หุบฟันลงนั่นเอง ไก่ที่มีเกล็ดแข้งแบบนี้เป็นไก่ที่ยิ่งถ้ามีเกล็ดอื่นเสริมด้วย เช่น เหน็บที่นิ้วหรือแตกจะเพิ่มพลังให้มากยิ่งขึ้นส่วนเกล็ดพิฆาตอื่นๆ ไว้ผมมีรูปแล้วจะนำมาลงให้ชมนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here