เสือซ่อนเล็บ เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดที่อยู่ในประเภทเกล็ดพิฆาต เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดเหน็บชนิดหนึ่งถ้าเป็นประเภทเหน็บนอก เหน็บใน จะเป็นแหน็บที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่เสือซ่อนเล็บจะเกิดขึ้นบริเวณข้อพับหรือรอยต่อระหว่างหน้าแข้งกับส่วนของนิ้วลักษณะจะมีเกล็ดแซมขึ้นมาระหว่างเกล็ดหลักที่มีอยู่ มีตั้งแต่ 2 เกล็ดขึ้นไปเกล็ดชนิดนี้ปกติ

จะถูกทับหรือคลุมด้วยเกล็ดอื่นในขณะที่ไก่ยืนอยู่จะไม่เห็นเพราะหลบซ่อนอยู่ภายใน หากคลี่ออกดูจะเห็นชัดเจน ซึ่งเวลายืนเกล็ดเสือซ่อนเล็บจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นอานุภาพของ เสือซ่อนเล็บนั้นเทียบเท่าพวกเล็ดกำไลมักจะมีอะไรดีๆ ให้เห็น ถ้าเป็นรองอยู่มีประเภทโป้งเดียวกลับมาชนะได้ ซึ่งก็เป็นเพราะอานุภาพของเสือซ่อนเล็บที่มองไม่เห็นนั้นเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here