เคยได้ยินคำถามนี้มานานหลายปีแล้วครับ ซึ่งมันยังเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัว ผ่านมาหลายปี ข้อพิสูจน์นี้เริ่มกระจ่างชัด เหมือนได้ฝนตกลงมากลางฤดูแล้งคำถามที่คาใจถูกเปิดเผยจนหมดสิ้น ไก่ที่เสียดวงตา สมัยก่อนคนโบราณบอกไม่ควรเอามาทำพ่อไก่แต่ปัจจุบันมีไก่หลายตัวที่พิสูจน์ให้ได้เห็นกันแล้วสามารถถ่ายทอดให้ทายาทได้อย่างพ่อของไก่เก่งเงินล้านสนามไก่เทิดไท เจ้าแจ้เกาะกลาง,โป๊ะแตก เป็นไก่ที่มีพ่อตาที่เสียดวงตาที่มีราคาเพียง 1000 บาท แต่ก็สามารถถ่ายทอดความเก่งสู่รุ่นลูกได้ไม่แพ้ไก่ที่มีสองตาปกติการเสียดวงตาของไก่โดยส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าที่จะเกิดสายโดยตรงหรือหากคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็คงน้อยมาก เมื่อเข้าในสนามหรือนอกสนามมีโอกาสที่จะโดนก้อยหรือเดือยได้ทุกตัวหรือพวกที่แม่นวงแดงพิเศษ ต่อให้พ่อแม่ไม่เสียดวงตาก็มีโอกาสได้สูงมากเพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะป้องกันดีแค่ไหนข้อเท็จจริงที่อยากให้ได้ลองคิดตามเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็ว บางอย่างต้องใช้การพิสูจน์มากกว่าแค่คำบอกกล่าวต่อๆ กันมาไม่ใช่ทุกอย่างจะเชื่อถือได้หมดการทดลองและพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นที่จะทำให้คุณพัฒนาออกมาได้สำเร็จมีความเก่งเป็นทุนเดิม มี DNA ของความเก่งและจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูล:kaichononline.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here