ทางรอดของซุ้มฟาร์มไก่ชนในยุคดิจิตอลการปรับตัวให้เร็วในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด หลายสิ่งอย่างทำให้วงการไก่ชนเปลี่ยนไป ทุกคนที่เลี้ยงไก่ชนล้วนต่างต้องรีบปรับตัว ทุกวันนี้เกือบทุกคนที่เลี้ยงไก่ชนล้วนมี สมาร์ทโฟน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยนิตยสารปิดตัวลง สือที่เคยได้รับความนิยมลดลงมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทั้งสิ้นในช่วงปีที่ผ่านมาการเสพข่าวสารของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน จากการสำรวจของเว็บไซท์ไก่ชนออนไลน์ สื่อที่เคยมีบทบาทกับวงการไก่ชนไทยอย่างนิตยสาร ลดความนิยมลงอย่างมาก ในขณะที่คนเลี้ยงไก่ชนต่างสนใจอยู่กับเทคโนโลยีกันมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า โซเชียลมีเดียคือสิ่งที่คนเลี้ยงไก่ชนให้ความสนใจ เพราะทุกคนสามารถนำเสนอหรือทำให้ไก่ชนเกิดมูลค่าขึ้นได้หลายเท่าแม้ลงทุนเพียงน้อยนิดก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียสร้างการเติบโตให้กับวงการไก่ชนเป็นอย่างมาก ทุกคนที่ใช้สื่อโซเชียลเหมือนมีสื่อของตัวเองในการประชาสัมพันธ์นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของวงการไก่ชนออกสู่สาธารณะได้อย่างอิสระ ะโพสต์ขาย โพสต์บ่น โพสต์โชว์หรือโพสต์หลอกๆ สามารถทำได้หมด แต่เมื่อสังคมประกอบด้วยคนหลากหลายกลุ่มการมีความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายจึงต้องมีกฏกติการ่วมกันสร้างมาตรฐานของชุมชนขึ้นใหม่โดยเฉพาะแนวทางที่ขัดกับกฏระเบียบของชุมชนจะต้องถูกจำกัดการเผยแพร่เมื่อไก่ชนเป็นกิจกรรมที่ถูกมองว่าสร้างความรุ่นแรงในหมู่คนรักสัตว์ จึงไม่อาจที่จะเลี่ยงกฏระเบียบของชุมชนได้และถูกจัด

ระเบียบไปโดยปริยายงเวลาที่เราต้องยอมรับแล้วว่า ทุกวันคือการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ดังนั้นชาวไก่ชนออนไลน์เราจะเลือกปรับตัวให้ก้าวทัน หรือจะยอมจำนนให้กับโลกที่เปลี่ยนไป การวางแผนของซุ้มฟาร์มไก่ชนแบบเก่าอาจจะล้าสมัยเกินไป การวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ของธุรกิจที่ทำ ทั้งตัวลูกค้า จุดแข็งและจุดอ่อนของเราอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการยึดติดกับแผนหรือวิธีการแบบเดิมอาจจะดูไร้ประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ ทางรอดของซุ้มฟาร์มไก่ชนในยุคดิจิตอลจึงต้องปรับตัว และเข้าใจแก่นแท้ของไก่ชนใหม่หากอยากให้คนอื่นพึงพอใจจึงต้องเน้นพัฒนาสายพันธ์ออกมาให้ดีที่สุด แม้ดิจิตอลจะมีความสำคัญ แต่สายพันธ์ที่ดียังไงก็คัญกว่า การทำให้ไก้ชนมีคุณภาพทำให้ลูกค้าพึงพอใจและบอกต่อ จึงเป็นหัวใจหลักและทางรอด “ธุรกิจไก่ชน” ในยุคดิจิทัล โชคดีมีไก่เก่งกันทุกคนครับ
แหล่งที่มาของข้อมูล: ไก่ชนออนไลน์ https://kaichononline.com/knowledge/content/00291

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here