ปัญหาชาวบ้านไม่จบไม่สิ้นเวลาหมาคนอื่นมากัดไก่เราจะทำยังไงดีจะตีได้มั้ยหรือยิงทิ้งจะผิดกฎหมายมั้ยในทางกฎหมายแล้วการที่หมาคนอื่นมากัดไก่เราเราสามารถตีได้เพื่อ

เป็นการป้องกันพอสมควรไม่เป็นความผิดนะครับเพราะกฎหมายเค้าห้ามรังแกสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรแต่ถ้ามีเหตุอันสมควรก็ตีได้เลยกรณีที่จะยิงหมาก็ต้องมีเหตุอันสมควรจริงๆ เช่น พบเจอหมากำลังจะงับคอไก่ชนตัวละเป็นแสนเลยยิงหมาแบบนี้ก็ถือว่าพอสมควรแก่เหตุได้แต่ถ้าพบหมากำลังวิ่งไล่ไก่ห่างกัน 10 เมตรแล้วยิงหมาแบบนี้อาจเป็นการเกินสมควรกว่าเหตุได้ส่วนการเรียกค่าเสียหายนั้นเจ้าของไก่ สามารถเรียกค่าเสียหายได้จากเจ้าของหมาหากหมาไปกัดไก่ตัวละ 2 แสน ก็อาจจะเรียกค่าเสียหายได้ 2 แสน แต่ถ้าเจ้าของหมายุยงให้หมาไปกัดไก่ชาวบ้านเจ้าของหมาก็เข้าข่ายมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ได้เพราะมีเจตนาใช้หมาทำลายทรัพย์ของคนอื่นทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อกฎหมายคร่าวๆ เรื่องหมากัดไก่ ส่วนจะเอามาใช้ได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องดูรายละเอียดประกอบการพิจารณานะครับ
เพจสายตรงกฎหมายยึดมั่นความยุติธรรมและขอบคุณเจ้าของภาพ ขอบคุณภาพจาก utoskutyak.eu

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here