การชนไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกที่นำเอาไก่สองตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนมาต่อสู้กันในสังเวียนโดยมีสิ่งเดิมพันเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลแต่ขัดกับหลักกฎหมายการเล่นพนันในเมืองไทยหรือเปล่าในขณะที่อีกด้านหนึ่งการชนไก่เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและอาจมีการต่อสู้กันจนไก่ชนฝ่ายหนึ่งในบางครั้งก็อาจมีการใช้ยาทําให้ไก่ที่นํามาชนมึนเมาหรือมีความดุร้ายมากขึ้นการกระทำต่างๆ

6 ข้อง่ายๆเปิดบ่อนชนไก่ถูกกฎหมายนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ ทนายความชื่อดังได้ให้ข้อมูลกว่าหากมีการเล่นไก่ชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายโดยมีข้อสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.ขออนุญาตสร้างบ่อนโดยยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงสถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้มีการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจะต้องไม่อยู่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

2.ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อนชนไก่อย่างถูกกฎหมายทำได้ไม่ยากชนไก่ต้องอยู่ในกฎระเบียบ

3.ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ

4.บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัดหรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล

5.กำหนดเวลาชกให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยกรวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาที

6.ถ้าผู้มีใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไปโดยครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายในหรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่มีการขายสุรา ดื่มสุราหรือพกพาอาวุธติดตัว เข้าไปในบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชนการตีไก่ไม่ถือเข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ไก่ชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้มากมาย

ไก่ชนผู้ไม่ยอมแพ้

สนามใหญ่ถ้าลดเงินเดิมพันลงอาจทำให้คนรากหญ้าเข้าไปเล่นมากขึ้นแนะสนามใหญ่ลดเงินเดิมพัน หนุน คนรากหญ้า ลดปัญหาบ่อนผีขณะที่ นายสุพจน์ ทิมหอม อายุ 34 ปี เจ้าของฟาร์มไก่ชน จ.ราชบุรี กล่าวว่าปกติจะไปชนไก่ในสนามที่ถูกกฎหมายแต่สนามผีก็มีเยอะเนื่องจากสนามถูกกฎหมายจะเริ่มเงินเดิมพันค่อนข้างสูง เช่น 5,000 ขึ้นไปทำให้คนรากหญ้าไม่มีเงินที่จะไปแข่งในสนามใหญ่จึงต้องหันไปชนไก่ที่สนามผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าสนามผีแทนเพราะใช้เงินเดิมพันถูกกว่าเพียง 100 บาทก็สามารถเอาไก่ไปชนได้แล้วสนามใหญ่ควรจะเปิดโอกาสให้คนระดับรากหญ้าเข้าไปเล่นในสนามได้บ้างโดยการลดเงินเดิมพันลงอาจจะแค่ 1-2 วันก็เพียงพอที่จะทำให้ไก่ชนของคนรากหญ้าได้โชว์ฝีมือและช่วยสร้างมูลค่าไก่ชนของคนเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้เมื่อคนหันไปเล่นสนามใหญ่มากขึ้นสนามผีก็จะค่อยๆ ลดลงไปเองเจ้าของฟาร์มไก่ชนเสนอแนะชนไก่กีฬาพื้นบ้าน ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จากทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here