น้ำเลี้ยงดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ก่อนที่เราจะนำไก่ออกชนได้จะต้องบำรุงไก่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับนักมวยที่ต้องฟิตซ้อมร่างกายเป็นอย่างดีก่อนวันชกจริง ดังนั้นการเลี้ยงไก่ชนจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบำรุงด้วยอาหารและยาบำรุงกำลังซึ่งจากการออกเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีสูตรการจัดอาหารบำรุงกำลังหลายสูตรด้วยกันตามรายละเอียดดังนี้
1.ข้าวเปลือกต้องคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่ดีด้วยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำเมล็ดที่สมบูรณ์จะมีน้ำหนักมากจะจมน้ำส่วนเมล็ดลีบจะลอยน้ำแล้วช้อนเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่ลีบออกที่อยู่ผิวน้ำออกแล้วนำเมล็ดข้าวที่เหลือมาขัดด้วยใบตะไคร้ให้มันและให้หอมติดเมล็ดเพื่อขจัดความสากของข้าวเมล็ดข้าวเปลือกช่วยให้ไก่ชนกลืนข้าวเปลือกได้ง่ายเมล็ดข้าวเปลือกที่ดีคือเมล็ดข้าวผาเนื่องจากเมล็ดข้าวชนิดนี้จะคดทำให้ไก่ชนกลืนง่ายไม่ติดคอหรือสำลักซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคคออักเสบตามมาได้ปัจจุบันเมล็ดข้าวผาหายากเพราะคนไม่นิยมปลูก
2.ไข่ไก่กะเทาะเปลือกแล้วกรองเอาแต่ไข่แดงให้ไก่กินประมาณ 3 วันต่อฟองไข่ที่จะนำมาให้ไก่ชนกินนี้ไม่ควรต้มนอกจากบางตัวที่กลืนยากให้ต้มและปั้นเป็นก้อนให้กิน3.หอยขมใช้ป้อนให้ไก่กินแต่ต้องคัดเลือกเอาขนาดที่ไม่โตเกินไป เพื่อไม่ให้ติดคอไก่ทุบหรือบดละเอียดผสมอาหารให้ไก่ชนกินก็ได้ 4.เนื้อวัวหรือเนื้อควาย นำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบแล้วหั่นเป็นชิ้นให้กินหรือนำมาแช่น้ำผึ้งก่อนแล้วให้ไก่กินก็ได้

5.เนื้อปลาช่อนนำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นให้กิน6.หญ้าหรือผักหญ้าที่จะนำมาให้ไก่ชนกินควรจะเป็นหญ้าแห้วหมู หญ้าขนและผักควรเป็นผักกาดหั่นเป็นชิ้นให้กินเพื่อเป็นการเสริมวิตามิน 7.สมุนไพรเช่น บอระเพ็ด กระชาย ตะไคร้ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ไก่กินทุกวันเป็นพืชสมุนไพรที่บำรุงกำลังเมื่อให้อาหารไก่ชนแล้วต้องคอยสังเกตดูว่ามูลของไก่ชนมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าพบว่ามูลไก่ชนยังเหลวหรือเป็นก้อนแสดงว่าไก่ชนยังมีสุขภาพไม่ดียังไม่พร้อมที่จะออกชนต้องรอจนกว่ามูลไก่จะเป็นก้อนกลมสีเขียวมียอดขาวถึงจะเริ่มใช้ได้ให้เลี้ยงต่อไปอีก 15 วัน ก็พร้อมที่จะออกชนได้การใช้สมุนไพรของชาวบ้านนี้เป็นการประหยัดหาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้สมุนไพรบางชนิดเป็นพืชผักที่ชาวบ้านกินได้ในสวนครัวเช่น ข่า ตระไคร้ กระชาย ขิง มะกรูด ฯลฯ บางอย่างเกิดเองตามธรรมชาติเช่น บอระเพ็ด ส้มป่อย หนาด เป้า มะขาม ไผ่ ฝรั่งบ้านฯลฯ สิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้านเป็นแบบพึ่งพาธรรมชาติขณะเดียวกันก็เป็นลูกโซ่ในระบบนิเวศอย่างสมดุลเพราะพืชต่างๆที่ชาวบ้านปลูกนั้นชาวบ้านนำมาบริโภคได้และขณะเดียวกันนำมาเป็นยาและอาหารไก่ชนก็ได้ส่วนไก่นั้นนอกจากเป็นอาหารของชาวบ้านแล้วยังกลายเป็นสินค้าทั้งในลักษณะไก่เนื้อและไก่ชนนอกจากนี้มูลของไก่ก็สามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ทุกชนิดโดยไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมากด้วยคุณค่าแต่เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here