แม้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะเป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงแพะแกะวัวควายทั้งหลายแล้วก็ตาม แต่วันนี้ เนเปียร์ปากช่อง 1 ได้อัพเกรดประโยชน์ไปอีกขั้น… เป็นอาหารเลี้ยงหมู ได้อีกด้วย
“ที่ผ่านมาเกษตรเลี้ยงสุกรต้องขาดทุน มีกำไรน้อย สาเหตุสำคัญมาจากค่าอาหารข้นสูงมาก โดยมีสัดส่วนเป็นต้นทุนสูงถึง 70-75% ถ้าเราสามารถหาอาหารอย่างอื่น ราคาถูกและเกษตรกรทำเองได้มาทดแทน จะช่วยให้เกษตรเลี้ยงหมูลืมตาอ้าปากได้ ไม่ต้องมาก ลดค่าอาหารได้สัก 400-500 บาทต่อตัว ชาวบ้านแฮปปี้แล้ว หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นตัวหนึ่งที่เรามองเพราะ มีโปรตีน 10-12%นับว่าสูงมากในบรรดาพืชอาหารสัตว์ด้วยกัน และการเลี้ยงหมูสมัยก่อน ชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวผักหญ้ามาให้หมูได้กินตลอด หมูก็โตได้ดี เพียงแต่สมัยนี้เกษตรกรลืมไปหมดแต่ซื้ออาหารอย่างเดียว ยิ่งเราเห็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมมีการนำหญ้าเนเปียร์มา หมัก วัวก็กินได้ดีกว่าหญ้าสดเสียอีก ถ้านำเนเปียร์หมักที่มีจุลินทรีย์มาช่วยย่อย หมูก็น่าจะกินได้เหมือนกัน”
วิชัย ทิพย์วงค์ ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ นครราชสีมา เล่าถึงที่มาของ การทดลองนำหญ้าเนเปียร์ หมัก ราคา กก.ละ 1.50บาท มาใช้เลี้ยงหมู แทนอาหารข้นราคา กก.ละ 14-15 บาท ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อกลางปี 2556 ใน 4 พื้นที่…อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์, อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย, อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โดยแบ่งการทดลองเลี้ยงเป็น 2 แบบ คือ ใช้อาหารข้นผสมหญ้าเนเปียร์หมัก 10% กับ ผสมหญ้าเนเปียร์หมัก 20% เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารข้นอย่างเดียวผลการทดลอง นายกมล ฉวีวรรณ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เผยว่า การเลี้ยง 118 วัน ด้วยการให้อาหารข้นผสมหญ้าเนเปียร์หมัก 10% ช่วยให้หมูเติบโตได้ดีมีน้ำหนักตอนจับขายที่ 110 กก. ขณะที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นอย่างเดียวมีน้ำหนักแค่ 106 กก.
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารข้นไปได้ตัวละ 465 บาท และทำให้รายได้จากการขายหมูที่มีน้ำหนักเพิ่มอีกตัวละ 264บาท… รวมแล้วช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตัวละ 729 บาท
ส่วนการเลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียร์หมัก 20% ตลอดการเลี้ยง 95 วัน…หมูที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นอย่างเดียวมีน้ำหนัก 96 กก. ส่วนเลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์ 20% มีน้ำหนักแค่ 92 กก.แต่เมื่อนำต้นทุนค่าอาหารข้นที่ลดลง มาหักลบด้วยรายได้จากการขายหมูน้ำหนักที่น้อยลง…ก็ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงตัวละ 593 บาท
และเมื่อนำหมูมาชำแหละเปรียบเทียบปริมาณเนื้อแดง ยังพบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารข้นอย่างเดียว กับผสมหญ้าเนเปียร์ มีปริมาณเนื้อแดงไม่ต่างกัน
ที่สำคัญ หมูที่กินอาหารผสมหญ้าเนเปียร์อาการเจ็บป่วยไม่สบายจะน้อยกว่ากินอย่างข้นอย่างเดียว ของเสียที่ถูกขับออกมาไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ หรือมูล ยังมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่ากินอาหารข้นเพียวๆ อีกด้วยที่มา:https://www.thairath.co.th/content/398971

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here