นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่าขณะนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้มีส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืนนั้น ในด้านการเลี้ยงสัตว์ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดโดยจัดให้มีโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพและผลิตโคเนื้อส่งในตลาดซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูง โดยโครงการได้จัดหาโคเนื้อเพศเมียจำนวน 5 ตัวพร้อมลูกในท้องนำไปมอบให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกได้ดูแลเลี้ยงดู โดยมีทางด้านปศุสัตว์จัดเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมให้ความรู้ทั้งการให้วัคซีนการตรวจโรค จนถึงการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ ตลาดจำหน่ายรวมไปถึงเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่เกษตรกรตลอดโครงการ ทั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ได้รวมกลุ่มกัน เพื่อทำการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นมี นายคุณากร ทาทอง อายุ 48 ปี เกษตกรที่ได้รับโคเนื้อเพศเมียมาดูแล โดยเล่าว่า เดิมทีตนเองมีอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้วและมีโคเนื้อเพศเมียที่เลี้ยงไว้ขยายพันธ์ภายในสวนหลังบ้านจำนวน 3 ตัว เมื่อได้รับเลือกให้เข้าโครงการนี้จึงรู้สึกดีใจและยินดีที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อ หลังจากเลี้ยงมาประมาณ 5 เดือนโคก็ตกลูกออกมา ถ้าหากเป็นโคเพศเมียตนก็เลี้ยงต่อจนได้อายุ 1ปี 6 เดือน ก็จะส่งกลับเข้าโครงการเพื่อนำไปมอบให้สมาชิกเครือข่ายที่รออยู่ทำการเลี้ยงต่อไปโดยต้องส่งตัวเมียอายุ 1ปี 6 เดือนให้ครบ 5 ตัว หลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงครบ5 ปี ทั้งโคแม่พันธ์และลูกที่เกิดมาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนเลี้ยงทันที ทั้งนี้การเลี้ยงจะเน้นที่การดูแลอย่างดี ไม่ปล่อยออกไปด้านนอกคอก ให้อาหารประเภทหญ้าเนเปียเป็นหลัก รวมทั้งข้าวโพด ซึ่งวัวชอบอย่างมาก และยังมีสุขภาพที่ดี ดูแลง่าย ซึ่งการเลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียนั้น จะมีการปลูกเอง รวมทั้งทางกลุ่มได้ปลูกเอาไว้ จึงทำมให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงอย่างมาก ทั้งนี้มูล หรือขี้วัวก็ยังสามารถขายได้อีก ซึ่งในช่วงที่เลี้ยงวัว ก็สามารถเก็บมูลวัวขายได้ตลอด สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here