การใช้ประโยชน์จาก “ความเหนือกว่าพ่อแม่ (Heterosis or Hybrid vigour)” เกิดจากการผสมวัวข้ามสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม การผสมผสานสารพันธุกรรมชุดใหม่นำไปสู่ข้อได้เปรียบเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตวัวเนื้อเชิงพาณิชย์ การผสมวัวข้ามหลายสายพันธุ์ได้รับความนิยมซึ่งเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มผลกำไรโดยใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงและการตลาด ในหลาย ๆ กรณีอาจไม่เหมาะเลี้ยงสายพันธุ์เดี่ยว การผสมข้ามพันธุ์โดยรวมหลายพันธุ์ด้วยจุดแข็งที่แตกต่างกันในการผลิตลูกวัวสุดท้ายที่ตลาดต้องการ ลูกวัวเหล่านี้จะมีพลังไฮบริดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสม่ำเสมอของผลผลิต และความแข็งแรงมากกว่าพันธุ์ดั่งเดิมหรือ พันธุกรรมเดิมของพ่อแม่ (Over dominance)
1. ผสมข้าม 2 สายพันธุ์ (Two breed cross): ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) มักจะถูกขายเป็นวัวขุนฆ่าทั้งหมด หรือขายให้กับผู้ผลิตรายอื่นนำไปผสมพันธุ์ขายทางการค้า ลูกผสมมีการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อดีขึ้น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสูงขึ้น และมีความแข็งแรงมากขึ้น
2. การผสมกลับ (Backcross system): ลูกเพศผู้ F1 จะขุนฆ่าทั้งหมด ลูกเพศเมีย F1 ผสมกับพ่อพันธุ์ของสายพ่อหรือสายแม่และลูกทุกตัวทั้งเพศผู้-เพศเมีย จะขายเพื่อขุนฆ่า ระบบการเพาะพันธุ์นี้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะความเหนือกว่าทางพันธุกรรม (Heterosis) ของแม่ 100%
3. ผสมข้าม 3 สายพันธุ์ (Three breed cross): ใช้วัว 3 สายพันธุ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันลูกเพศผู้ชั่วแรก (F1) ขายออกทั้งหมดลูกเพศเมียชั่วแรก (F1) ใช้เป็นแม่พันธุ์ผสมกับวัวสายพันธุ์ที่ 3 ระบบนี้ใช้ประโยชน์ Heterosis จากความแตกต่าง 3 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ 3 ใช้เป็นพ่อตัวสุดท้าย (Terminal sire breed) ลูกทุกตัวจะขายเพื่อขุนฆ่าทั้งหมดทั้งผู้และเมีย
4. การผสมข้ามแบบหมุนเวียน (Rotational cross): เพศผู้ของสองสายพันธุ์หรือมากกว่านั้นได้รับการผสมพันธุ์กับตัวเมียอย่างต่อเนื่อง แต่ละสายพันธุ์จะมีส่วนร่วมจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างเท่าเทียมกัน วัวทุกตัวในฝูงได้รับประโยชน์จากความแตกต่างในการเจริญเติบโตและลักษณะทางแม่ในการผสมข้ามพันธุ์แบบหมุนเวียน ลูกเพศเมียทุกตัวสามารถใช้เป็นแม่ทดแทนได้หมด5. ผสมข้ามสายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic breed):นำวัวพันธุ์ผสมหรือสายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic breeds) 2 สายพันธุ์หรือมากกว่ามาผสมกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเปอร์เซ็นต์ของ Heterosis เพิ่มขึ้นเมื่อมีสายพันธุ์มากขึ้นในการผสมพันธุ์ครั้งแรก แม้ว่า Heterosis จะไม่สูงเท่าที่การผสมข้ามพันธุ์แบบหมุนเวียน แต่เปอร์เซ็นต์ Heterosis ยังเหนือกว่าการผสมพันธุ์หรือปรับปรุงสายพันธุ์วัวเนื้อสายพันธุ์เดี่ยว (Straight Breed)
ข้อมูลอ้างอิง : https://futurebeef.com.au/…/crossbreeding-systems-for-beef

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here