ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี ทำเครื่องโรยข้าว จากท่อ PVC ไม่กี่ขั้นตอนแต่ได้ผลจริง

0
484

หลักการ การทำงานของเครื่องนี้ คือ ต้องการให้ข้าวที่ถูกโรย ออกจากเครื่องมีลักษณะเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีระยะห่าง ที่เท่ากันและเรียงกันเป็นแถวเป็นแนว เพื่อให้ข้าวที่เติบโตมาคล้ายกับการดำนา และที่สำคัญ การเว้นช่องว่างระหว่างกอข้าวนั้น ช่วยลด ศั ต รู ของข้าวได้

อุปกรณ์

1.เหล็กเส้น 3-4 หุน

2.PVC ขนาด 4-5 นิ้ว

3.เหล็กเส้น 1 นิ้ว 1เส้น

4.เหล็กเส้น 4 หุน 1เส้น

5.Nut เบอร์ 10 จำนวน 6 ตัว

ขั้นตอนการทำ

1.นำเหล็กเส้น 4หุน ทำเป็นทรงกลมเป็นล้อ หรือใช้ล้อจักรยาน ก็ได้

2.ตัด PVC เป็นท่อนย าว 1ฟุต จำนวน 4ท่อน 8 แถว หรือ 5ท่อน 10 แถว หรือ 6 ท่อน 12 หรือแถวตามที่ต้องการ

3.นำไปทำรู รอบๆ 2 ข้าง หัว-ท้าย ประมาณ 7รู และปิดหัวท้าย จากนั้นทำทีปิด-เปิด เพื่อบรรจุข้าว

4.เหล็ก 1 นิ้ว นำมาเป็นลาก กว้าง x ย าว พอประมาณ ตามที่ต้องการ

สิ่งที่ควรรู้

1.บรรจุเมล็ดข้าว ครั้งละ 5-6 กิโลกรัม โรยได้ในพื้นที่ 3 งาน

2.เครื่องโรยข้าวหน้ากว้าง 2 เมตร โรยข้าวได้ครั้งละ 10 แถว

3.ระยะห่างระหว่างแถว 20 เซนติเมตร นี้เหมาะสมที่สุด กับนาที่เป็นนาน้ำตม

เ นื้ อหาโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here