ทำเกษตรแบบ ดร เกริก วันละ 2 หมื่นอยู่ไม่ไกล แค่เปลี่ยนแนวคิด

0
732

ขาดทุนคือบทเรียนสอนชี วิ ตรู้จักพอวางแผน 3 ปี ยืดอกเป็นเกษตรกร

ดร. เกริก เล่าชี วิ ตหลังผ่านมรสุม ว่า จากเรื่องราวอันเ ล วร้ า ยก็มาอยู่ที่จุดสมดุลจึงมานั่งคิดว่าจะทำอย่ างไรให้เรามีความสุขในตอนนี้และบั้นปลายชีวิต จึงเลือกที่จะใช้ชี วิ ตแบบพอเพียงต ามแนวพระราชดำรัสของในหลวง

นั่นคือกลับไปทำเกษตรผมเชื่อว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องไปแย่งใครทำไม่ต้องแข่งขันและที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่ชอบมาตั้งแต่เกิดจากนั้นจึงเริ่มวางแผน โดยใช้เวลาถึง 3 ปี จึงก้าวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว

วิถีเกษตรที่มั่งคั่งต้องลงพื้นที่ศึกษา

แผนที่วาง ใช้หลักการเดียวกันกับในหลวง ท่านทรงสอนมาตลอด เพราะคิดไว้แล้วว่าจากนี้จะเริ่มใช้ชี วิ ตจากสิ่งที่มี ไม่เอาเ งิ นมาเป็นตัวตั้งแต่ผมจะเอาความสุขเป็นตัวตั้งโดยเริ่มพิจารณาก่อนว่าเรามีอะไร มีความเ สี่ ย งคืออะไร ซึ่งตอนนั้นสิ่งที่ผมมีคือ ผมมีเ งิ นติดตัว 2,800 บ าท

มีหนี้เหลืออยู่จำนวนหนึ่งมีที่ดินที่ญาติพี่น้อง ให้ผมเช่าไร่ละ 1 พันบ าทต่อปีถึงตอนนี้ผมก็ไม่มีที่ดินของตัวเองเมื่อผมรู้ว่าผมมีอะไรผมก็เริ่มวางแผนโดยแผนที่ผมคิดมีอยู่ 4 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าว ระยะถาวร โดยมีรายละเอียดแผนต่อไปนี้

แผนระยะสั้นแผนเดือนต่อเดือนโดยจะวางแผนว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันผมจะทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่ทำในแผนนี้คือ ผมเริ่มหารายได้จากการเก็บกิ่งไม้ที่เข าตัดแต่งกิ่งจากสวนลำไย สวนเงาะหรือที่เข าทิ้งขว้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาเ w าถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้

แผนระยะกลาง 1-3 ปี ใช้เวลาว่างจากการเ w าถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ ผมจะใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้กวาดใบไม้และตัดหญ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพาะต้นกล้าเพื่อเตรียมไว้ปลูกในคราวต่อไปและปลูกข้าวปลูกผักสวนครัว

แผนระยะย าว ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป สิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาคือเริ่มปลูกไม้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเลี้ยงสั n ว์ ผลิตอาหารสั n ว์

แผนสุดท้ายระยะถาวร ตั้งแต่ 15 ปี ไปจนตลอดชี วิ ตและลูกหลาน คือการนำไม้ที่เราปลูกมาดัดแปลง แปรรูป ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ นำมาสร้างบ้านแต่ผมจะเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ที่มีราคาแพงโดยผมจะปลูกพริกไทยติดกับต้นไม้ใหญ่ไว้ทุกต้นเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

แผนทั้งหมดที่คิดขึ้นมาผมทำและใช้มาโดยตลอด จนมาถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินต ามแผนอยู่ โดยสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเ w าถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้ เพาะพั น ธุ์ต้นไม้ ปลูกข้าว

ขณะนี้ทำมาได้ 9 ปีแล้วและเริ่มจะเข้าสู่แผนระยะย าว และจากการดำเนินต ามแผนมา 9 ปี ผมได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้ว ผมรู้สึกว่า การทำเกษตรทำให้ผมอิ่มตัวได้เจอความสมดุลในชีวิตเพราะผม พอมีพอใจพอเพียงมีความสุขแค่นี้ผมก็พอแล้วดร.เกริก กล่าว

ทำเ งิ นวันละ 20,000 ได้จริง และจะเอามากกว่านั้นก็ได้ถ้าขยันมากพอ แต่ไม่อย ากให้เอาเ งิ นเป็นตัวตั้ง เพราะถ้าคุณต้องการเ งิ น 20,000 บ าทต่อวันแล้วทำไม่ได้ อันนี้จะถือว่าผิดหวังแต่ถ้าเอาแค่พออยู่พอกินรับรองว่าสมหวังแน่นอน

เ งิ นจะไม่สำคัญกับชีวิตถ้าคุณมีเ งิ นและรู้จักพอเพียงทุกวันนี้ ดร อย ากไปไหนก็ไปได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเ งิ น เพราะมี ATM พกติดต่อ กดตังค์ที่ไหนก็ได้

เกษตรกรเป็นเจ้าของเวลาในชี วิ ต จะทำงานและนอนหลับตอนไหนเวลาใดก็ได้ ไม่มีใครมาบังคับและต่อว่า อยู่ที่ความพึงพอใจของเราเลยขยันมากได้มากก็ทำอะไรได้มากชีวิตของคนเราจำเป็นจริงๆหรือที่ต้องทำงานให้ทัน 8 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น แต่ถ้าไม่มีวินัยก็นอนทั้งวัน

ไม่มีที่ดินไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีวิชาอันนี้ปัญหาใหญ่ถ้าคุณสำเร็จวิชาเกษตรกรแล้วอยู่ที่ไหนในไทยก็รอดที่ดินต ามต่างจังหวัดมีค่าเช่าไม่แพง ปีละหลักพันบ าท ไร่ละหลักหมื่นแต่ไม่ติดถนนห่างไกลความเจริญถ้าติดถนนนี่แพงแต่ถ้าคุณมีที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วอย่ างนี้ง่ายเลย

ไร่ของ ดร.เป็นที่ทำงานไม่ใช่ที่ดูงาน เกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องลงมือทำไม่ใช่ยืนดูถ้าอย ากเป็นเกษตรกรสามารถมาลงมือทำได้โดย ดร จะสอนหมดทุกขั้นตอนมีค่าแรงให้วันละ 200 บ าท ที่นอนฟรี wifi ฟรีข้าวสารฟรีแต่ต้องหุงเองสีเอง มีไก่ไข่ฟรี มีบ่อปลา

ผักจากธรรมชาติฟรีหรือจะปลูกเองก็ได้รายได้จากผลผลิตทั้งหมดหารครึ่งโดย ดร จะไม่หักต้นทุน ทุกอย่าง ดร จ่ายให้หมด เคยมีคนเก็บเ งิ น 1 ปีได้มากกว่า 400,000 บ าท

ถ้าอย ากหยุดเพื่อพักผ่อนก็ทำได้แต่วันนั้นจะไม่ได้ 200 สามารถเลิกกลางคันได้ แต่ถ้าผลผลิตยังทำไม่เสร็จ ก็จะได้แค่ 200 บ าท

เกษตรกรทุกคนจะต้องรู้จักคุณค่าของเ งิ นทุกบ าททุกสต างค์ที่หามาได้

ต้นไม้ต้นทุน 1-2 บ าท ราคาข าย 20 มูลค่าสูงขึ้น 20 เท่า ถ้าข ายไม่ออกปีหน้าข าย 30 บ าท เพราะมันโตแล้วต้องแพงขึ้นถ้าสนใจอย ากเรียนวิชาไหนโดยเฉพาะ สามารถเจาะจงได้ เคยมีคนขอเรียนเ w าถ่านอย่ างเดียวโดยเฉพาะ

เกษตรกรก็เหมือนอาชีพอื่นต้องมีผิดพลาดล้มเหลวในช่วงแรกจนกว่าจะทำเป็น เช่น หลายคนเ w าถ่านเป็นกองแต่ได้กระสอบเดียวแต่การเ w าถ่านที่ถูกต้องจริงๆคือใส่กิ่งไม้ 10 กระสอบ

ต้องได้ถ่าน 10 กระสอบพอดีเป๊ะหลายคนโ จ ม ตีบอกว่า ดร ทำล า ยธรรมชาติ ซึ่งในความจริงใช้กิ่งไม้ที่ตัดจากสวนของตัวเองมาทำ ไม่ได้ตัดต้นมาทำ

สินค้าหลายๆอย่างของเกษตรกรเป็นสินค้าที่ยังไงก็ข าดตลาดเสมอ

ชี วิ ตต้องวางแผน ถ้าคุณเคยแต่วางแผนให้กับบริษัทว่าจะต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่เคยวางแผนชีวิตตัวเองว่าปีนี้ ปีหน้า 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า คุณจะต้องเริ่มวางแผนให้ชี วิ ตตัวเองได้แล้ว

10 วันแรกเหนื่อยจนสายตัวแทบข าดเพราะร่างกายยังไม่ชินจากนั้นร่างกายจะค่อยๆปรับสภาพได้ มีหลายคนท้อแท้ตั้งแต่เริ่มเพราะใจและกายไม่แกร่งพอ

ดร ไม่ปลูกผลไม้เพราะมันจะมีช่วงต้องข าย เช่น ทุเรียนสุกแล้วถ้าไม่ข ายก็จะข ายไม่ได้การปลูกผลไม้นั้นค่อนข้างเสียเปรียบพ่อค้าคนกลางมันย ากกว่าการทำเกษตรกรอื่นๆ

เกษตรไม่จำเป็นต้องการลูกค้าในช่วงแรกแต่ต้องเน้นสร้างผลผลิตให้มากก่อนเมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณมีผลผลิตเก็บไว้มากพอวันนั้นคุณจะกลายเป็นคนเ นื้ อหอม

อาชีพนี้ไม่มีเหงา ประเทศไทยเกษตรกรมีเยอะมาก

เมื่อคุณเริ่มต้น จะมีคนดูถูกดูแคลนคุณบอกว่าคุณไม่มีวันทำได้คุณเจอแน่นอนทุกคนและเสียงเหล่านั้นจะหายไปเมื่อคุณประสบความสำเร็จคนประสบความสำเร็จมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองมี

คนไม่ประสบความสำเร็จมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองข าด เป็นเกษตรกรไม่มีวันจนเราคืออาชีพผลิตอาหารให้กับโลก มันเป็นอาชีพที่มีเกิยรติและน่าภูมิใจ

แหล่งที่มา https://r-sim100.com/?p=8918

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here