การปลูกมะกรูดในกระถาง เก็บกินได้ตลอดปี ใช้พื้นที่น้อย

0
1491

มะกรูดเป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด

หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง

อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง

1.ลูกมะกรูดแก่ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์

2.อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา

3.ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า

4.กระถางดินเ w า

5.ดินร่วน

6.ปุ๋ยคอก

7.กาบมะพร้าวสับ

วิธีการปลูก

นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เนื้อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เมล็ดมะกรูดเสียหาย ใช้ช้อนคว้านเ ม ล็ ดและคัดเลือกเ ม ล็ ดที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้ จากนั้นล้างเม็ดมะกรูดที่เตรียมไว้ด้วยน้ำสะอาด เพื่อชำระล้างผิวเคลือบให้ลื่นหลุดออก วางเมล็ดมะกรูดที่เราล้างสะอาดลงบนถาดเกลี่ยให้ทั่วอย่ าให้ทับกัน แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 2-4 วัน

จากนั้นเตรียมดินร่วนปนทรายผสมกับปุ๋ยคอก เพื่อเทลงในหลุมเพาะกล้าหรือแก้วพลาสติกที่เตรียมไว้ นำเ ม ล็ ดมะกรูดตากแห้งมาเพาะลงในดิน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าให้แฉะจนเกินไป ตั้งหลุมเพาะหรือแก้วเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกขึ้นและออกใบประมาณ 3-4 ใบ ย้ายลงมาปลูกในถุงดำสำหรับเพาะต้นกล้าให้แข็งแรงและสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

หลังจากที่ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ ายมาปลูกลงในกระถางที่มีวัสดุปลูกเป็นดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนเท่าๆ กัน เมื่อนำต้นกล้าลงปลูก ให้คลุมหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับป้องกันความชื้นระเหย

มะกรูดจะออกใบให้นำไปประกอบอาหารตามต้องการได้ เมื่อปลูกไปได้ 6-8 เดือน เมื่อเด็ดออกไปแล้วประมาณ 7-10 วัน ก็จะแตกใบออกมาให้เก็บใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนลูกมะกรูดนั้นต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี จึงจะเก็บผลผลิตได้

การดูแล

1.การรดน้ำ ในตอนเช้าควรรดน้ำต้นมะกรูดให้ชุ่ม แต่ต้องระมัดระวังอย่ าให้แฉะมากจนเกินไป

2.แสงแดด ให้ต้นมะกรูดได้รับแสงแดดวันละประมาณ 8 ชั่วโมง

3.ห มั่ นเช็คความเรียบร้อย ตรวจสอบดินในกระถางว่าระบายน้ำได้ดีไหม เพื่อป้องกันน้ำขั งซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดรากเ u่ าได้

หากเพื่อนๆ คนไหนอยากลองปลูกมะกรูดไว้ในบ้าน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านอีกด้วย

การปลูกมะกรูดช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่ างดี และยังอาจต่อยอดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยอาจเริ่มจากปลูกเพิ่มในพื้นที่เล็ก ๆ 1-2 งานก่อน (100-200 ตารางวา) พร้อมกับหาตลาดไปด้วยเมื่อมีทั้งตลาดและผลผลิตจึงค่อยขย ายการปลูกเพิ่ม

https://www.sanook.com/money/544223/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here